Søndag den 26. august
Bogø Kirke kl. 12.00
Middagsgudstjeneste
Anette Ejsing
Torsdag den 30. august
Bogø Jazz Festival kl. 20.00
Bo Stief "One Song Now” Trio
Fredag den 31. august
Bogø Jazz Festival kl. 20.00
Miriam Mandipira og
Kjeld Lauritsen Trio
Lørdag den 1. september
Bogø Jazz Festival kl. 17.30
Benita Haastrups Trio

Bogø Jazz Festival kl. 20.30
Jan Harbeck Kvartet