Søndag den 22. april
Affaldsindsamling kl. 10.00
Gudstjeneste kl. 10.30
Med efterfølgende sognemøde i Sognegården
Søndag den 29. april
Højmesse kl. 10.30
Fredag den 4. maj
Fællesspisning - Bogø Køkkenet
Bogø Forsamlingshus
Søndag den 13. maj
Fælles festgudstjeneste kl. 10.30 for Vordingborg og Stege provsti i anledning af Steges 750 års købstadsjubilæum i Stege Kirke
Torsdag den 17. maj
Fællessang i Sognegården kl. 16.00
Søndag den 20. maj
Gudstjeneste kl. 09.00
Mandag den 21. maj
Friluftsgudstjeneste kl. 11.00, der involverer hele Stege og Vordingborg provsti. Man forventer at det skal foregå på volden ved Mølleporten. Gudstjenesten starter med en workshop kl. 11, hvor der arbejdes med elementer til den efterfølgende gudstjeneste
Søndag den 27. maj
Højmesse kl. 10.30 i Stege Kirke og evt. på volden ved Mølleporten