Foreninger på Bogø
4 H  
Formand Karen Freiesleben

Kasserer Thine Toft       
20 35 62 16

61 27 55 56
vindebaek@gmail.com

tinetoft@post7.tele.dk

Bogø 4 H tilbyder børn og unge et fristed hvor de kan udfolde deres kreativitet og kærlighed for dyrene og naturen. Et stærkt og dygtigt hold af undervisere og vejledere skaber gode og trygge rammer for børnene og underviser ud fra kerneværdierne for 4 H: en flittig Hånd, et kvikt Hoved, et varmt Hjerte og et godt Helbred.
Klubben holder til i Bogøs naturskønne område ved Stenkilde hvor skoven, markerne og kysten danner de ideelle rammer for aktiviteterne. Vi hygger med klubbens firbenede venner, dyrker haven, lærer om naturen og miljøet, bruger vores kreative evner og hygger omkring bålet. Lyder det som noget for dig? Så meld dig ind og bliv en del af et stærkt fællesskab med gode oplevelser. Hjemmeside: Facebook Bogø 4H

Bogø Fitness Klub  
Formand Lars Graversen

Kasserer Susanne Schrøder
22 19 29 42

20 55 69 69
larsgraversen1@gmail.com

susanne@schrodernet.dk

Foreningens formål er ved fitness og anden kulturel virke at skabe samvær, trivsel og fælles oplevelser som tilgodeser medlemmernes behov og interesser. Foreningen dyrker fitness på en måde som ikke ændrer på kroppen og muskulaturens normalitet og som efterlever retningslinjerne fra Antidoping Danmark.


Bogø Forsamlingshus
 
Formand Lars Erik Nielsen
22 96 47 93
bogoeforsamlingshus@gmail.com


Bogø Forsamlingshus er et såkaldt nøgle-hus, hvor man kan leje enten hele huset eller ”stuen”.
Huset har alle faciliteter incl. et flot køkken og al slags service til 100 personer.
Henvendelse vedrørende udlejning skal ske til formanden.


Bogø Fyrs Venner
 
Formand Erik Valentin

Kasserer Sten Wulf-Andersen


valentin@os.dk

swa@garia.com

Formålet er folkeoplysning om og vedligeholdelse af Bogø Fyr. Det er desuden foreningens formål udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar for foreningen.
Hjemmeside: bricksite.com/bogoefyr


Bogø Grundlovsforening
Hjemmeside
Formand Anita Kjærgaard 21 48 27 58 kj-gaard@smilemail.dk

Vores fremmeste opgave er at festligholde den Grundlov, som Frederik d. 7. underskrev d. 5. juni 1849.
Foreningen er på alle måder upolitisk. Der stilles ikke krav til inviterede talere om bestemt indhold. Ordret er frit, når man ser bort fra ekstreme tilkendegivelser.
Det er væsentligt at en betydelig del af det overskud foreningen genererer føres tilbage til formål der kommer Bogøs indbyggere til gode. Der uddeles hvert år penge til formål bestyrelsen finder egnede. Modtagere kan være enkeltpersoner, såvel som foreninger.


Bogø Husflidsforening
 
Formand Merete Svan Nielsen

Kasserer Edel Broholm
55 89 42 29

55 89 45 48
meretenielsen@gmail.com

Vi arbejder med porcelænsmaling, glasmaling og pileflet.


Bogø Idrætscenter
 
D.S.I. Bogø Idrætscenter   bogoehallen@live.dk


Bogø Idrætsforening
 
Formand Jesper Heien

Kasserer Lisbeth Albrekt
71 94 06 20

54 44 41 66
bogoif4793@gmail.com

lisbeth.albrekt@gmail.com
Foreningen består af følgende idrætsafdelinger: fodbold, badminton, gymnastik, volleyball, tennis, petanque, bridge, løb, gang og cykling. Foreningens formål er at fremme den enkelte og fællesskabets sundhed og trivsel såvel fysisk som psykisk. Foreningen klubhus er placeret ved Bogø Idrætscenter og idrætsanlægget og ligger i nær tilknytning til skole og børnehave.


Badminton
Formand: Martin Schrøder 28 83 47 93 martin@schrodernet.dk
Der spilles badminton hver tirsdag fra september til april. Miniton for 3-5 årige lørdage kl. 09.30 – 10.30.
Børn under 18 år trænes fra kl. 16–19.
Fra kl. 19–21 er det primært motionister der spiller.
Tilmelding sker primo september. Se efter opslag her på Tidende.


Bridgeklub
Formand: Gunnar Langkilde

Kasserer: Helle Pedersen
22 48 10 13

55 89 47 27
gl@byg.dtu.dk

Johnsonsvej@live.dk
Klubbens formål er at spille hyggebridge.
Der spilles i Bogøhallens klublokale hver anden mandag fra september til maj.
Også for nybegyndere.


Fodbold
Formand: Thore Svensson 25 33 76 77 thore@dadlnet.dk
Vi har følgende hold: Poder: børn op til 8 år Putter: drenge op til 14 år, Senior.
Eventuelle spørgsmål rettes til formanden.


Gymnastik
Formand: Helle Hansen 21 82 51 28 bogoeifgymnastik@gmail.com
Bogø IF gymnastikafd. har flg. tilbud:
Minifræsere 3-5 år, Badutspringere 6-9 år, Mixerholdet 10-14 år, Motionsaerobic 15- ?, Damemotion 18- ?, Pilates 15-?


Motion
Hjemmeside
Formand: Peter Schrøder 25 55 62 39 peter@schrodernet.dk
Vi tilbyder cykeltræning, gang, stavgang, powerwalking samt 4 kategorier løb.
Der vil være instruktører til stede på alle hold. Gå- og løberuter vil være planlagt.
Træningsaftener/-programmer er tilpasset de forskellige hold.


Petanque
 
Formand: Leif Pedersen 42 17 13 18 randiogleif.pedersen@outlook.dk
Petanque er et spil for alle.
Bogø Petanque spiller hver fredag fra kl. 14.00 bagved Bogø-hallen.
Om vinteren spilles indendørs.


Tennis
Formand: Martin Schrøder 28 83 47 93 martin@schrodernet.dk
Tennisklubben har to udendørs tennisbaner som benyttes mellem april og oktober.
indendørs kan der spilles fredag aften.


Volleyball
Formand: Mette Line Holm 27 31 98 91 mettelineholm@hotmail.com
Bogø IF volley har hold for alle klassetrin og for både drenge og piger.
Vi spiller kidsvolley level 0 – 5 og teenvolley teen 1 – 4.
Kontakt den ungdomsansvarlige Dorrit Hemmingsen for yderligere information på telefon 55 89 41 55 eller 30 84 30 74.


Bogø Jagtforening
 
Formand Bjarne Isaksen

Kasserer Jan Hansen
40 92 38 32

30 26 65 93

En lokalforening under Danmarks Jægerforbund.
Vi søger at varetage jægernes interesser under hensyntagen til lokalområdets natur.
Vi er også behjælpelige med fangst af ”skadedyr” så som rotter, mår og ræve.
Af faste årsarrangementer kan nævnes præmieskydning, flugtskydning, fugleskydning og rævejagt.


Bogø Kajakklub
Hjemmeside
Formand Jan Vinnergård

Kasserer Søren Klog
55 89 30 30

55 89 44 02
bogoekajak@live.dk

Bogø Kajakklub er etableret i 2007. For interesserede i havkajaksejlads.
Klubben afholder i sæsonen en ugentlig træningsaften (mandag kl. 1800. Bogø Skåninge Bro).
Klubben arrangerer undervisning af certificerede havkajakinstruktører, svømmehalsaftener, ture mv.


Bogø Karateklub
 
Formand Flemming Schrøter

Kasserer Alexander Tao Schrøter
31 620 300 info@bogøkarate.dk


Bogø Kulturforening
 
Formand Katrine Schulz

Kasserer Mia Scanagatta


kaks@ringsted.dk

Formålet er at udvide kulturtilbud i området, herunder at skabe et bæredygtigt fællesskab som er lokalt integreret og inspirerende for et spændende og levedygtigt liv på landet.


Bogø Lokalhistoriske Forening
 
Formand Brigitte Alfter

Kasserer Lars Seerup
40 82 21 68

40 34 57 49
bogoe.lokalarkiv@gmail.com

larsogfrida.seerup@gmail.com

Hjemmeside: bogoehistorie.dk
Facebook: https://www.facebook.com/Bogø-Lokalhistoriske-Forening-459791860762448/
Foreningens formål er at samle egns- og slægtshistorisk interesserede for at øge kendskabet til Bogøs historie samt at indsamle og registrere historisk materiale. Foreningen driver Bogø Lokalhistoriske Arkiv i Bogø Sognegård, hvor der er et lokale med et brandsikkert skab.


Bogø Menighedsråd
 
Formand Anne Thielemann

Kasserer Winni Børresen
24 27 14 15

55 89 43 86
abthielemann@gmail.com

winnimogens@gmail.com

Menighedsrådet har ansvar for kirke og præstegårdsbygningerne m.m.
Er medplanlægger af gudstjenestetider samt ved ansættelse af det nødvendige personale.


Bogø Møllelaug
 
Forkvinde Helle Bohnfeldt

Kasserer Lisbeth Albrekt
21 60 29 07

28 44 11 82
helle.flemming@mail.dk

lisbeth.albrekt@gmail.com

Bogø Møllelaug er en forening der ejer Bogø Mølle (den fredede ”frimærke-mølle”).
Foreningens hovedformål er at bevare og vedligeholde møllen.
Møllen er for tiden åben for besøg efter aftale med bestyrelsen og i weekenderne i skolernes sommerferie.

Bogø Mølle folder (PDF)

Vedtægter (PDF)

Kontaktpersoner (PDF)Bogø Pensionistforening
 
Formand Bente Gertsen

Kasserer Anita Poulsen
55 89 43 10

44 65 46 59


anitapoulsen@mail.dk


Bogø Samfundet
 
Pernille Marie Storgaard   pernille2005@gmail.com

Bogø Samfundet er en forening for tidligere dag- og kostelever fra Bogø Kostskole og Idrætsefterskolen Grønsund.


Bogø Sejlklub
Hjemmeside
Formand Jens Linnet

Kasserer Birgit Tjørnemark

Ungdomsafd. Thomas Bægaard
55 89 44 77

20 70 61 65

55 89 46 99
jlinnet@dadlnet.dk

birgit.tjoernemark@mail.dk

tb@bogoe-kostskole.dk

En lille hyggelig sejlklub for alle, også begyndere. Klubben har klubhus ved Lindebroen – Bogø Havn.
Klubben råder over syv optimistjoller samt en snipejolle (to-mands-jolle) og en kølbåd (606).
Der er onsdagssejladser om sommeren og enkelte større sejladser – bl.a. Tærø Rundt.
Mulighed for at lære at sejle for både børn og voksne.


Bogø Sprøjtehus
 
Michael Olesen
  mao@hjemmeguf.dk


Bogø Æblelaug
Hjemmeside
Formand Michael Ravn Olesen
40 82 06 75 mro@kontor.dk

Æblelauget har til formål, at samles om æblets mange muligheder. Vi følger året rundt æblets vækst med beskæring og podning af nye sorter. Vi moster ved hjælp af gammeldags koldpressemoster og medlemmer kan få mostet egne æbler til en yderst favorabel pris, eller købe most af æbler fra plantagen.


Børnecentret Lærkereden
 
Institutionsleder Dorthe Christiansen
Formand Lars Kristensen
   

Lærkereden er en aldersintegreret institution for 84 børn i alderen 3-10 år fordelt på to børnehavegrupper og en fritidshjemsgruppe.


Foreningen Vesterskov
 
Formand Lars Kristensen

Kasserer Niels Chr. Høegh Van Gilse


foreningenvesterskov@gmail.com

Foreningens formål er at arbejde for en hel eller delvis genrejsning af Bogø Vesterskov, så øens nuværende skovareal fordobles inden for de næste 100 år, samt at medvirke til at bevare et varieret naturmiljø og skabe grundlag for etableringen af et brugervenligt system af naturstier.


Havetraktorgruppen Bogø
 
Formand Jens Linnet    

En forening, der skal samle de glade ejere af en havetraktor.
I årevis har man set skævt til dette hjælpemiddel, der har reddet ægteskaber og gjort hverdagen let for den moderne mand.


Idas Venner
 
Formand Erik Büchert

Kasserer Erik Kjørup Andersen
29 48 33 63

40 87 90 74Foreningens formål er at bevare og fremtidssikre Bogø Stubbekøbing Overfarten med træfærgen Ida.
Idas Venner arrangerer sejladser onsdag aften i juli og august måned.


Lindebroens Jollelaug
Hjemmeside
Formand Hanne Hermansen

Kasserer Merete Loye
40 73 76 16

32 59 69 73


mereteloeye@hotmail.com

Lindebroens jollelaug er stiftet i 1995.
Foreningens formål er at varetage bådejeres – eller folk med tilknytning dertil – interesser internt, overfor andre foreninger samt offentlige myndigheder og samarbejde bredt med disse.
Foreningen forsøger gennem arrangementer at virke i lokalsamfundet.


Skaaningebro Bådlaug
 
Formand Hans-Chr. Agergaard Kristensen

Kasserer Hanne Hermandsen
60 62 47 50

40 73 76 16
 

Skåningebro Bådlaug er en lille forening med socialt samvær og hygge, hvor alle hjælper alle i stort og småt.


Sydsjællands Tekstil-Laug
Hjemmeside
Formand Anne Morsing

Kasserer Lisbeth Knudsen
40 37 82 44

30 20 55 80
post@sydsj-tekstillaug.dk

vaev@schafranek.dk

Vi er en forening for alle, der har interesse i alle former for håndarbejde.
Vi mødes mandag fra kl. 19:00-22:00 i lige uger og torsdag fra kl. 10:00-14:00 i ulige uger.
Mød op og se om det er noget for dig, eller se på sydsj-tekstillaug.dk


Vinterbaderne Bogø
Formand Vibeke Hallgren 20 82 83 64 vibekehallgren@gmail.com

Det er foreningens formål at fremme sundhed og trivsel og at skabe samvær og glæde gennem fælles aktiviteter og tillige arbejde for forbedring af de nuværende badefaciliteter for foreningens medlemmer såvel sommer som vinter.

 
Fortegnelsen over Bogøs foreninger er et godt værktøj så længe den er ajourført.
Foreningernes ansvarlige bedes derfor venligst informere Tidende om eventuelle ændringer.