Det sker på Bogø


Bogø kirke

Tirsdag den 3. marts kl. 19.30 Aftengudstjeneste

Søndag den 8. marts kl. 10.30 Højmesse

Søndag den 22. marts kl. 10.30 Højmesse

Hjemmeside

Der er kirkebil til alle gudstjenester og
arrangementer. Tlf. 55814335.
Kirkebil skal bestilles senest fredag kl. 12.00.

Henvendelse kan ske til sognepræst Charlotte Ringsing-Pedersen

Tlf.:  29 26 50 05, mail: crip@km.dk

 
SummerhuseDanmark Cofman.com Feriepartner-Danmark Sol-og-Strand Novasol Dansommer


Algade 84, Vordingborg


Tlf. 55814210

BOGBUSSEN

Hver onsdag:
Skovvangen 16.45 - 17.35
Brugsen 17.40 - 18.45

Læs mere herBogø Lokalråd 2010-2014

John Konggard Hansen
Højdedraget 52
4793 Bogø By
Tlf. 2578 0665 / 3252 0665
j.h.vinnyder@gmail.com

Benny Knudsen
Smedestræde 8
4793 Bogø By
Tlf. 5589 4145
knudsen@engers.dk

Niels Reeh
Vestergade 10
Tlf. 32556001 / 29920264
nreeh@hum.ku.dk

Michael Olesen
Vestergade 8
4793 Bogø
Tlf. 23297658
mao@hjemmeguf.dk

Mai-Brit Klog
Stenkildevej 1
4793 Bogø By
Tlf. 6168 4402 / 5589 4402
sklog@dlgtele.dk

Søfartsøen Bogø (PDF)


Fra Running Dinner anno 2009. Foto: Hanne Stæhr
Running Dinner
Af Jørgen Stæhr
25.2.2015
Så er der minsandten allerede gået to år siden sidst, og også denne gang var der tale om en eklatant succes. Formålet med at arrangere spisning for otte gæster i 16 hjem til forret og 16 hjem til hovedret, er at en masse bogøere lærer hinanden bedre at kende, så de fremover ikke bare står og skuler når de mødes ved frikadellefarsens køledisk, men snakker løs med hinanden, som alle de andre der er venner eller gode bekendte gør.

Efter endt spisning mødtes alle i forsamlingshuset, hvor der efter kaffe og kage var etableret dunkende diskodasko som fik dansegulvet til at lokke. Min ellers næsten invaliderende lumbago forsvandt som ved et trylleslag, og jeg kastede mig ud i danse-variationer som jeg ikke havde nogen anelse om at jeg kendte. Mange tak til altruist John Pedersen og kompagni for et særdeles velgennemført arrangement.

Jeg havde ellers lovet mig selv at være behjælpelig med oprydningen den følgende formiddag, men mit hekseskud var beklageligvis vendt tilbage med fornyet styrke.

Bogø-Stubbekøbing færgefart. Fra John Smidts samling. Foto: Fra Mias arkiv
Mias Gemmer
Bogø-Stubbekøbing færgefart
Af Mia Gerdrup
25.2.2015
Det var en stor dag den 30.5.1943 - den dag, hvor der var fest på Møn, Bogø og i Stubbekøbing. Den 30.5.1943 var der indvielse mange steder. Der blev festet på Møn og i Kalvehave, for det var dagen for indvielsen af Dronning Alexandrines bro, også kendt som Mønbroen.

Præstø Amt havde også en større indvielse denne dag, idet dæmningen Bogø-Møn var færdig og kunne indvies.

Og ikke mindst var der folkefest på Bogø Havn, hvor den nye amtslige færgerute blev åbnet.

Billedet viser den første tur mod Stubbekøbing med færgen Koster i en festklædt udgave. Færgen Koster havde tidligere sejlet på ruten Koster-Kalvehave, men blev overført til Bogø, hvor den i en årrække blev brugt på ruten. Færgen har Dannebrog malet på siden. Det var stadig krigstid, og Dannebrog skulle signalere at her sejlede et civilt fartøj.

Billedet er fra John Smidts billedsamling.

Kathøjtårnet. Foto: Jørgen Stæhr
Redaktionen har modtaget:
Om Kathøjtårnet
25.2.2015
Jeg har fulgt med i skrivelserne ang. Kathøjmøllen. Jeg har hver gang undret mig over, hvornår den fik det navn? I min barndom hed den vist kun "vindmøllen" - der var jo ikke så mange af dem dengang. Den lå vist heller ikke på Kathøjs jord dengang, mon det er købt til siden? Jeg mener, den lå på fattiggårdens jord, selv om der vist ikke var nogen fattiggård mere, jeg ved ikke, hvornår den ophørte, men navnet hang ved et stykke tid.

Jeg skrev, fordi jeg synes, det er synd, hvis møllen bliver malet, det vil da især være synd med noget moderne og farvestrålende. Det kan da godt være at møllen er grå og kedelig, men det er vi jo flere, der bliver med årene... og al for megen maling ville bestemt ikke gøre os pænere! I hvert fald håber jeg, møllen vil få lov til at stå nogenlunde i fred.

Jeg er måske et gammelt, nostalgisk fæ, der er mod nyt, det synes jeg ikke selv, men jeg kan godt lide at tænke på, at noget af Bogø er "som det plejer".

Jeg er måske ikke den rette til at udtale mig om ændringer på Bogø, for mit helbred tillader mig ikke at rejse til Bogø mere, men jeg følger stadig med gennem Bogø Tidende, som jeg nyder hver uge.

Med venlig hilsen fra Ellen Ungermand, Østerbro, Kbh.

PS. Hver gang, jeg ser noget om det "kreative, gule hus", spekulerer jeg på, om det er der, fisker Jens Jensen boede for mange år siden. Jeg tænkte på ham, da jeg så billedet af gavlen første gang i avisen.

IDA i behandling. Foto: Per Kosjon
Patienten har det fortræffeligt
Af Per Kosjon
25.2.2015
Tidendes udsendte antraf forleden vores kære færge, Ida, som vi vist alle går og glæder os til snart vil tøffe sin tur mellem Bogø og Stubbekøbing – og hen på sommeren vil tage os med på spændende udflugter helt ud forbi Farøbroerne.

Efter en travl sæson i Grønsund med glade passagerer er Ida sejlet til Gilleleje Havn, hvor hun for tiden ligger på bedding. Der er blevet udskiftet næsten 200 meter planker i bunden af skibet. Det er håndarbejde, som er blevet udført omhyggeligt af et hold meget professionelle bådebyggere.

I morgen – torsdag den 26. februar – er der stabelafløbning, hvor Ida igen får vand under skroget. Den næste måneds tid skal der blandt andet skiftes planker på dækket, før turen omkring 1. april igen går sydover.

Vi kan glæde os til en toptrimmet færge, når sejladsen genoptages den 1. maj. Tidende har naturligvis en reporter på stedet også til denne begivenhed.


Knud Larsen ved lokalrådets dialogmøde. Foto: Jørgen Stæhr
Dialogmøde
Af Jørgen Stæhr
25.2.2015
Det lokalrådsmøde som blev afholdt i torsdags var et dialogmøde, idet kommunens dialogudvalg for Bogø deltog. Udvalget skal gøre det lettere for bogøerne at kommunikere med kommunen, og det har da også i praksis vist sig at være tilfældet. Vores dialogudvalg består af hele seks medlemmer af kommunalbestyrelsen: Borgmester Knud Larsen samt bestyrelsesmedlemmerne Jørn Elo Jensen, Michael Seiding Larsen, Michael Larsen, Peter Jonassen og John Pawlik.

De fleste har været her adskillige gange før, og optræder som om de er på hjemmebane, hvilke flere af dem faktisk også er. En har fået sin børnelærdom og gode opdragelse på Kostskolen og to af dem sidder i bestyrelsen på samme, den ene endda som formand, Knud Larsen. Michael Selding Larsen kommer regelmæssigt hertil for at overnatte i fyret på Vesternæs og nyder den fantastiske natur i området.

John Konggaard åbnede ballet med at spørge til Farødæmningen, idet Grønsund sniger sig langsomt, men sikkert op mod asfalten. Vi behøver dog ikke være bange for at skulle køre i saltvand for at komme på motorvejen, fordi der er sat 1,6 millioner af til en udbedring som vil blive foretaget i løbet af efteråret.

Arbejdet med sprøjtehuset skrider planmæssigt frem, fortalte Michael Olesen. Foreningen har modtaget midler fra Kommunen, og lokalrådet har spædet til af deres formue. Taget er nyt og der mangler kun lidt afsluttende håndværkerarbejde hist og pist. Malingen på gavlen er frisket op og festens midtpunkt, den gamle sprøjte, er for længst renoveret. Da det er smed Nowicki som har stået for istandsættelsen, er det både blevet smukt udført og der er garanti for at den virker, formodentligt bedre end nogensinde. Når alt er på plads er det tanken at der skal monteres en ”glasvæg” ud mod hovedgaden så interesserede kan nyde synet af den spændende historiske brandpumpe.

Kenneth, som ikke kun er nabo til dammen, men også formand for Hattedamslauget, kunne fortælle, at man havde ansøgt kommunen om penge til forskønnelse af den meget tilgroede vandoverflade. Sagen kommer for den 26. marts og man har de bedste forhåbninger.

John Konggaard udtrykte at Panteren i Vordingborg fik så mange penge, at der nok ikke blev nogen til lokalrådene. Michael Seiding forklarede at der bestemt ikke var nogen grund til at føle sig forfordelt, idet alle aktiviteterne i Panteren var fælleskommunale, og han opfordrede til at bogøerne tog den korte tur til Vordingborg og benyttede sig af de mange tilbud. Det 60.000 m2 store areal kommer også til at rumme en svømmehal med flere bassiner. Gitte Kongstad var bekymret med hensyn til finansieringen, hvis ikke der kommer fondsmidler, men Michael og Elo Jensen var fortrøstningsfulde.

Rakel Davidsen havde sammen med en gruppe andre unge mennesker skrevet i Tidende og klaget over at læskuret i hovedgaden var skiftet ud med et mindre brugbart. Den sag blev klaret på sekunder. Peter Jonassen kunne nemlig fortælle, at kommunen har et læskur stående magen til det der er gået i stykker. Det må man hjertens gerne få.

Michael Olesen fortalte at man har etableret et par såkaldte trampestier. Den længste er på 7,5 km og dertil kommer et par mindre hvor man har taget udgangspunkt i nogle gamle poststier. Der vil på et tidspunkt blive opsat skilte og udarbejdet kortmateriale.

Kim Walther udtalte sin skuffelse over at hele øen ikke fik lagt fiber ind da det skete i hovedgaden. Desværre er der ingen udsigt til at der sker en ændring til det bedre indenfor overskuelig fremtid, til glæde for de mange der savner en hurtig netforbindelse.

Der køres stadig for hurtigt i hovedgaden. De vise fædre undersøger om man måske skal indføre to-på-en, så der kun bliver en kørebane som trafikken i begge retninger skal benytte. Når køretøjerne mødes skal en af dem eller begge trække ud på ”fortovet” og passe godt på dem som måtte opholde sig der.

Angående udviklingen på Farø, mente Sven Nielsen at vide, at der er forhandlinger i gang mellem en jordejer og et eller flere benzinselskaber. Knud Larsen var ikke meget for at svare uddybende, idet han gerne vil respektere jordejerens ret til at forhandle i fred. Kommer der et positivt udfald er kommunen klar til at agere.

Gitte Kongstad fortalte, at farvandet omkring Bogø er et ideelt sted at dyrke ålegræs og mente at det gav mulighed for at entreprenante folk kunne høste.

Man skal bare lige huske på, at netop bevoksningerne med ålegræs er hjemsted ikke blot for ål, men også for al fiskeyngel, og dermed en forudsætning for, at vi også har noget at fiske efter i morgen. Der er i det omkringliggende brakvand et udbredt fiskeri efter gedder og aborrer som tiltrækker turister langvejs fra. Stærke kræfter gør hvad de kan for at dette fiskeri forbliver bæredygtigt, men når/hvis der ikke der er flere fisk, så får vi ikke besøg af flere turister med en stang i hånden. Indsamling på Bogøs strande af ålegræs har allerede fundet sted i årevis. Desuden er der tale om et EU-Habitatområde som er beskyttet efter Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter). Red.

Peter Jonassen gjorde opmærksom på, at Farødæmningen udgør en af de bedste kitesurf-lokaliteter i Danmark og mente at man bør give brugerne støtte til at oprette et sted, hvor de kan have deres grej. John Konggaard påpegede at det muligvis slet ikke er tilladt at udøve denne sport ved Farødæmningen, så der blev på stedet nedsat et hurtigt-arbejdende udvalg som skal klarlægge forholdende.

Vi skal begynde at tænke på Femernforbindelsen, sagde Knud Larsen, da han indledte dialogudvalgsmedlemmernes informationsrunde. Den lokale skolereform omfatter at vi skal hæve uddannelsesniveauet blandt andet i tysk.

Jørn Elo Jensen var inde på forsamlingshusets problemer med at finansiere tiltrængt renovering, og stillede støtte i udsigt. Nogle huse er kommunale og dermed gratis at benytte. Det er ikke rimeligt at der er så stor forskel. John Pawlik fortalte at der er en del unge som har svært ved at komme ud af fjerene om morgenen. Der er afsat penge til at hjælpe dem i gang med en uddannelse. Michael oplyste at der vil blive foretaget uanmeldte besøg på plejehjem, hvor man vil evaluere fx medicinforbrug og den måde beboerne føler sig behandlet.

Vi fik også at vide at beredskaberne er blevet, eller bliver, kraftigt beskåret nemlig fra 90 til 20, men alligevel var man sikre på at alle eventuelle brande på Bogø nok skulle blive slukket. Der findes ingen brandhaner på Strandbakken, Møllebakken og Tårnbakken. Michael: Brandhaner er voldsomt dyre at etablere, og de nødvendige lange slanger findes ikke i kommunen. En god løsning er at slæbe en stor tankvogn med derhen hvor der er behov for store vandmængder, og i øvrigt anbefalede man kraftigt at alle hjem installerer røgalarmer. De er billige, og de redder beviseligt liv. Om der er planer vedrørende inddragelse af flere sommerhusområder til helårsbeboelse vil blive undersøgt, men der findes allerede en fin flexordning, som kan klare de fleste behov.

Knud Larsen sluttede festfyrværkeriet med at stille i udsigt, at alle kan glæde sig til festlighederne efter sommerferien i anledning af Vordingborg Kommunes 600 års jubilæum.


Foto: Jørgen Stæhr
Bogø Mølle søger ildsjæle
25.2.2015
Bogø Mølle er et sted, der summer af aktivitet.

Utallige og mangfoldige er de aktiviteter, der giver de lokale lyst til at besøge stedet igen og igen – og som giver øens mange gæster gode oplevelser og et indtryk af et aktivt lokalsamfund.

Møllen drives af en flok ildsjæle, som af hjertet ønsker at invitere flere til at bidrage til det sjove og spændende arbejde – og til at være en del af det fællesskab og sammenhold, som kendetegner bestyrelsen og de øvrige frivillige.

Alle med et positivt sind og lidt tid til overs opfordres derfor til at melde sig på banen – gerne ved at møde op til lavets generalforsamling mandag den 9. marts kl. 19:00 i Det Kreative Gule Hus i hovedgaden. Eller ved at kontakte formand Leif Christensen på telefon 30 37 80 48.

Følg i øvrigt med på: www.bogø.eu og www.bogoetidende.dk.


Benedict Cumberbatch i filmen The Imitation Game. Foto: Arkiv
Fra Biografen i Stege
The Imitation Game
Filmen med Benedict Cumberbatch i den store hovedrolle kommer til Stege og spiller i BIO i perioden 2. til 6. marts kl. 19. ’The Imitation Game’ er et portræt – eller biopic på nydansk – af den geniale og mildest talt komplicerede Alan Turing, som under neglebidende omstændigheder og heftigt pres lykkedes med at forkorte krigen og dermed redde talrige liv. Filmen er instrueret af det norske instruktørtalent Morten Tyldum, der med ypperlige britiske skuespillere og en stærk skæbnehistorie knækker koden til, hvordan man slår igennem i Hollywood.

På en vinterdag i 1952 rykkede spolitiet ud til et hjem tilhørende matematikeren, kodebryderen og krigshelten Alan Turing for at undersøge en anmeldelse om et indbrud. Politiet valgte at undersøge den sære mand, der havde haft indbrud, og de endte med at arrestere Turing selv for ’grov uanstændighed’, og denne tiltale førte til en knusende dom for homoseksualitet, hvad der var ulovligt på det tidspunkt.

De involverede vidste imidlertid ikke, at de var i gang med at ødelægge en af pionererne bag moderne computere. Alen Turing var leder af en broget gruppe kloge hovedet, deriblandt lingvister og skakspillere, der stod bag dekrypteringen af Tysklands såkaldt ubrydelige koder skabt med Enigma-maskinen under 2. Verdenskrig.

Turing spilles af den fremragende Benedict Cumberbatch (kendt som Sherlock Holmes), og blandt de øvrige medvirkende kan nævnes Keira Knightley, Matthew Goode, Mark Strong og Alex Lawther.

Pressen gav den fire til seks stjerner og skrev bl.a.: Der sker noget særligt i kombinationen af de to historier. Det bliver til en ret enestående film om at leve og dø med en hemmelighed, som aldrig kan blive lagt åben … er en af den slags sjældne biografoplevelser, hvor man efter endt forestilling blot sidder og stirrer på rulleteksterne, mens filmfortryllelsen langsom hæves … Takket være et ekstremt velturneret manuskript løfter filmen sig som både nervepirrende thriller, deadpan humoreske og eksistentielt drama.
Arkiv


Klik på annoncerne for at se firmaernes hjemmesider
Bogø netop nu
Klik på billederne for at se dem større
Bogø netop nu
Foto: Jørgen Stæhr
Bogø netop nu
IDA på bedding i Gilleleje. Foto: Per Kosjon
Bogø netop nu
Foto: Jørgen Stæhr
Bogø netop nu
Foto: Jørgen Stæhr.
Bogø netop nu
Fra lokalrådets dialogmøde 19. februar 2015. Foto: Jørgen Stæhr
Bogø netop nu
Borgmester Knud Larsen til lokalrådets dialogmøde. Foto: Jørgen Stæhr
Bogø netop nu
Foto: Jørgen Stæhr
Bogø netop nu
Det purunge fordelerpar til Running Dinner party 2009. Foto: Jørgen Stæhr


AH-AUTO

Bogø Menighedsråd


Der afholdes menighedsrådsmøde mandag den 2. marts kl. 19.00
i Bogø Præstegård
Dagsorden:
Orientering om afholdelse af udfyldningsvalg
Eventuelt

Med venlig hilsen
Bogø Menighedsråd

Generalforsamling
Bogø Møllelaug


Mandag den 9. marts. kl. 19.00 i
Det Kreative Gule Hus
Bogø Hovedgade 54.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag til behandling skal være
formanden i hænde
senest søndag den 1. marts.

Generalforsamling
i Bogø IF


Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Bogø IF

Torsdag den 26. februar kl. 19.00

Klublokalet ved Hallen
Dagsorden ifølge vedtægterne

Forslag skal være formanden i hænde senest den 12. februar

Formand
John Pedersen
A. Johnsons Vej 6
4793 Bogø


Indkaldelse til
ordinær generalforsamling
i Bogø Forsamlingshus


Mandag den 2. marts kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der skal behandles skal være bestyrelsen i hænde syv dage inden generalforsamlingen.

På gensyn!
Lars Muus, formand


Linje 664 Linje 750E
Med tilladelse fra Storm P Museet
Nyhedsbrev
Hvis du gerne vil modtage vores ugentlige nyhedsbrev, så skriv din E-mail-adresse i feltet nedenfor og klik på "tilmeld".
Linje 664 Linje 750E M/F IDA - Fartplan 2013