Det sker på Bogø


Bogø kirke

Torsdag den 2. april kl. 17.00 Skærtorsdag gudstjeneste

Lørdag den 4. april kl. 23.30 Påskelørdag gudstjeneste

Mandag den 6. april kl. 10.30 2. påskedag, Højmesse

Hjemmeside

Der er kirkebil til alle gudstjenester og
arrangementer. Tlf. 55814335.
Kirkebil skal bestilles senest fredag kl. 12.00.

Henvendelse kan ske til sognepræst Charlotte Ringsing-Pedersen

Tlf.:  29 26 50 05, mail: crip@km.dk

 
SummerhuseDanmark Cofman.com Feriepartner-Danmark Sol-og-Strand Novasol Dansommer


Algade 84, Vordingborg


Tlf. 55814210

BOGBUSSEN

Hver onsdag:
Skovvangen 16.45 - 17.35
Brugsen 17.40 - 18.45

Læs mere herBogø Lokalråd 2010-2014

John Konggard Hansen
Højdedraget 52
4793 Bogø By
Tlf. 2578 0665 / 3252 0665
j.h.vinnyder@gmail.com

Benny Knudsen
Smedestræde 8
4793 Bogø By
Tlf. 5589 4145
knudsen@engers.dk

Niels Reeh
Vestergade 10
Tlf. 32556001 / 29920264
nreeh@hum.ku.dk

Michael Olesen
Vestergade 8
4793 Bogø
Tlf. 23297658
mao@hjemmeguf.dk

Mai-Brit Klog
Færgegårdsvej 48
4760 Vordingborg
Tlf. 6168 4402 / 5589 4402
makl@vordingborg.dk

Søfartsøen Bogø (PDF)


Solformørkelse. Foto: Jørgen Stæhr
Solformørkelsen 2015
Af Jørgen Stæhr
25.3.2015
Totale solformørkelser som kan ses fra Danmark er sjældne, og et sådant spektakulært fænomen i himmelrummet over Bogø, var et must at tage et nogenlunde seværdigt billede af og bringe det i Tidendes Netop nu, og derfor medførte fredag morgens konstatering af et tykt skydækkes tilstedeværelse over øen så langt øjet rakte megen gruelse og skæren tænder.

Selv om det så ret håbløst ud tog jeg alligevel opstilling på plænen syd for huset og rettede kameraets 500 mm telelinse mod det sted på skydækket hvor sol og måne måtte befinde sig, og minsandten om ikke en lille rift i skydækket pludselig åbenbarede sig og gav mulighed for at par hurtige skud mod himmellegemerne, hvoraf flere med lidt god vilje kunne anvendes. Et enkelt af billederne blev overbelyst i en sådan grad at det senere afslørede lysbølgernes nærmest psykodeliske farvetegninger.

Egentligt var nærværet af det tykke skydække et forrygende held rent fotomæssigt for det ville ellers have været svært eller umuligt at tage billeder af hændelsen uden et specielt kraftigt solfilter som jeg ikke havde i min samling. Skyerne overtog rollen som det nødvendige filter, og skaffede dermed et nogenlunde brugbart resultat i hus. Heldigt nok, idet næste mulighed for at tage tilsvarende fotografier først kommer i år 2142 altså om 4-5 generationer.

Foto: Fra Mias arkiv
Mias Gemmer
Endnu et Leo Sørensen-billede
Af Mia Gerdrup
25.3.2015

Leo tog mange billeder af dagligdagen på Bogø. Billeder, der nok ikke var "noget særligt" da de blev taget.

Men nu - mange år efter - giver de et fint indblik i dagligdagen på Bogø nogle år tilbage.

Ugens billede viser vogn- og fragtmand Martin Pedersen, som gennem en årrække transporterede varer og gods til og fra Bogø under firmanavnet "Box 9".

På dette billede ser det nu mest ud til, at der er tale om en lokal kørsel.

Leo var meget nøjeregnende med at notere, hvornår fotos blev taget, og dette billede er fra 1961.


Bogø Kostskoles 7. klasser opfører Mordet på skoleinspektøren. Foto: Jørgen Stæhr
Mordet på skoleinspektøren
Af Jørgen Stæhr
25.3.2015
Bogø Kostskole havde inviteret øens pensionister til at overvære 7. klassernes uropførelsen af teaterstykket ”Mordet på skoleinspektøren”. Jørn Søllingvraa fortalte i sin indledning at teateropførelser i de tidligere år har været en opgave for 8. klasser, men der bliver efterhånden stillet større og større krav på dette klassetrin hvilket ikke levner plads til tant og fjas.

Men 7. klasserne er bestemt heller ikke tabt bag en vogn rent teatermæssigt. De gik til opgaven med stor entusiasme og fremførte deres roller med brask og bram. En død skoleleder findes liggende i en anseelig pøl blod på gulvet i sit kontor med stor økse begravet i panden. Det er en alvorlig forbrydelse og vi fulgte opklaringsarbejdet som i 7. Klasses hænder gav Bogøs pensionister en fornøjelig oplevelse.

Traditionen tro kom der efterfølgende store fade med velsmurte madder på bordet og en godt tilbragt formiddag blev dermed afrundet på bedste vis.


Der var rigeligt med lækre lagkager til den velgennemførte generalforsamling. Foto: Jørgen Stæhr
Generalforsamling i Lokalhistorisk
Af Jørgen Stæhr
25.3.2015
Mødet blev holdt i sognegårdens nydelige lokaler og der skal nok have været omkring 30 deltagere. Ove Paarup var ordstyrer. Lars Serup aflagde bestyrelsesberetning: otte bestyrelsesmøder blev det til i det forgangne år samt afholdelse af åbent hus hvert kvartal. Man har modtaget en del arkivalier, foreningsprotokoller og mange billeder. Kr. 125,00 pr næse koster medlemskabet om året.

Mai-Brit gennemgik regnskabet som balancerer med kr. 23.031,48.

Lars Serup og Mia Gerdrup blev genvalgt. Karsten Sevel ud og Kaj Christoffersen blev valgt ind. Ulla Nielsen ud og Christian Bille blev valgt ind. Suppleant Vibeke Mikkelsen blev genvalgt og Lillian Tandrup valgt ind. Benny Knudsen modtog genvalg som revisor.

Ove Paarup luftede sin mening om hjemmesiden: Der sker ingen udvikling, og den virker i bedste fald halvfærdig. Lars Serup svarede at han ikke var uenig og oplyste at der bliver arbejdet med sagen.

Afslutningsvis holdt Mia et foredrag om ejendommen A. Johnsons vej 2 og kunne fortælle meget interessant om de tidligere ejere, deriblandt kaptajn Sofus Møller og toldvagtmester R. M. Andersen. En af ejerne var Bogø-dronningens onkel. Der blev vist mange billeder fra svundne tider, og alle følte sig rigtig nostalgiske. Nogle rare sjæle havde produceret et større antal lagkager med masser af flødeskum, som vi sundhedsapostle burde have holdt os fra, men det gjorde vi ikke.

Selv om foreningen i årets løb har fået en del billeder og lignende, siger man ikke nej hvis flere ædle givere vil betænke arkivet. Det behøver ikke at være de originale billeder, man er også særdeles glade for at få lov at scanne. Kontakt i givet fald Mia Gerdrup på 24 94 10 44.

Benny Knudsen. Foto: Jørgen Stæhr
Bestyrelsesmøde i Lokalrådet
25.3.2015
Fra Lokalrådets bestyrelsesmøde den 19. marts 2015

Fra bestyrelsen deltog John, Mai-Brit og Benny.
1. John Petersen og Ulrik Hansen var indbudt til at forelægge bosætningsgruppens oplæg.
Første trin.
Det er strategiens udgangspunkt, at huskøbere lægger vægt på lokalsamfundets kvaliteter. Bogøs kvaliteter kan de stifte bekendtskab med i Bogø Tidende og Bogøportalen. John Petersen tager kontakt til områdets ejendomsmæglere med henblik på, at annoncer for huse på Bogø forsynes med links.
Andet trin.
Ofte købes huse i et område, hvor køberen kender nogen, der bor. Hvis køberen ikke kender nogen, bliver det opgaven at skabe personlig kontakt til en eller flere i lokalområdet. Der oprettes et korps af ambassadører, som ejendomsmæglerne kan henvende sig til.
Tredje trin.
Nye beboere bydes velkommen med tilbud om deltagelse i øens aktiviteter. Gratis i den første periode.
2. Kulturarvsgruppen
John Konggård kontakter Niels Ree med henblik på arbejdets fortsættelse i hans fraværsperiode.

3. Nyt fra stigruppen.
Der er bestilt skilte og pæle til "Bogø ruten" samt informationsskilte til havnen, møllen, betontårnet, sprøjtehuset, og ved kirken.
Kommunes folk opsætter hele herligheden for os.

Folder bliver lavet i samarbejde med Spor i Danmark.

4. Forløbet med forskellige gruppers ansøgninger til kommunens forskønnelsespulje blev drøftet. Der var enighed om, at der ved kommende uddelinger skal foretages en prioritering fra lokalrådets side.

5. Salg af T-shirts m.v.
Der fremstilles en plakat i flere størrelser.
Lokalrådet opstiller en salgsbod ved Brugsens blomstermarked lørdag den 9. maj. Mai-Brit sørger for tilladelse. John tager sig af det praktiske. Vi andre assisterer.

John undersøger mulighederne i forbindelse med færgens Store Cykeldag.

6. Bogøs flotteste ??
John tager kontakt til Steen Kronborg. Bedømmelseskomiteen består af Steen, Ulla Nielsen og Pernille Hansen.
I første omgang skal årets tema findes. Det har de andre år været den flotteste hoveddør, den flotteste forhave og den flotteste julebelysning.

7. Kommende møder
15. april hos John
20. maj hos Mai-Brit
17. juni hos Michael
Generalforsamlingen afholdes den 7. oktober

Pilou Asbæk i 9. april. Foto: Arkiv
På selve dagen - 9. april
25.3.2015
Roni Ezra og Tobias Lindholms fine film om fire barske timer i Sønderjylland om morgenen den 9. april har trukket et stort publikum til i Stege. Endnu flere får chancen torsdag d. 9. april kl. 14.15, hvor det er lykkedes Biografen at engagere major Allan Huglstad, vores lokale historiker, til i en kort indledning at give et rids, et baggrundsbillede af situationen, som den så ud set her fra lokalområdet. Huglstad må siges at have de allerbedste forudsætninger for at gøre dette i kraft af sin mønske baggrund og sin bog om netop Møn under Besættelsen. Publikum inviteres til at købe kaffe og hjemmebagt kringle i salen.

John Pedersen (fra Dagli'Brugsens årsmøde). Foto: Jørgen Stæhr
Strategi for bosætning
Af John Pedersen
25.3.2015
På Lokalrådets møde i torsdags, drøftede man "bosætningsudvalgets" (Ulrik Bonnerup og John P.) oplæg til en strategi for bosætning.

I den korte form er strategien at alt det med priser, udseende, placeringer, lokalplan m.v. overlades til "markedet" og de kommunale beslutningstagere - Bogø`s Bosætningsstrategi fokuserer i stedet på at forbedre lysten til at købe et hus på Bogø ved at arbejde på at forbedre den personlige kontakt og formidle muligheden for "fællesskabet" igennem og efter købsprocessen - en kontakt der gerne skulle fortælles om via de sociale medier - og sprede sig som "ringe i vandet".

I.f.t. at nærmest 100 % af alle køberes udsøgninger på egnede boliger også omfatter et WWW-opslag så kan det f.eks. ske ved at der allerede i mæglernes opslag er en henvisning til Bogø´s web-portaler - hvor køberne kan få det "fulde overblik" over Bogø`s tilbud - både til børn, unge, forældre og seniorer.

Når det så udvikler sig til et egentligt besøg (enten ved 1. besøg eller på et af de efterfølgende) - vil der blive forsøgt etableret en "Book-en-lokal" service - hvor en børnefamilie med et par børn - kan få en snak med en bosiddende familie der "matcher" køberne - og gerne med en kop kaffe og en vand til børnene på en af vores cafe-tilbud.

Denne booking kan etableres dels ved at de selv kan "booke" men også ved at mægleren er "mellemmand" - og så centreret hos f.eks. Brugsen eller Portalen - der har et "korps" til rådighed. Med lokalt bosiddende ejere/medarbejdere i Brugsen og på cafeer og restauranter vil der næsten altid kunne etableres/gennemføres sådan en "lokal-snak" når behovet er der.

Formålet er ikke at oversælge Bogø - men at give et sagligt, ærligt og redeligt billede af hvad Bogø er for en størrelse (selvom det jo nok er dem der er glade for Bogø der vil "melde sig"). Det skal således gerne føre til at dem der beslutter sig for at købe ikke bliver skuffet når de flytter ind - men naturligvis også gerne føre til at nye bosættere oplever at de "kender nogen" allerede fra starten.

Når de gode tiltag så medfører at der rent faktisk bliver skrevet under - kan næste step være et gavekort til "noget" på Bogø - kaffe og kage, en middag for familien eller lignende - og så naturligvis et "velkommen".

Ved indflytningen (altså på dagen) - kunne der være en "kurv" på trappen - eller et gavekort til det lokale indkøbscenter - hvem vil sige nej til et pund kaffe og en citronhalvmåne?

- og naturligvis gerne et "velkommen til" fra naboerne.

Efter indflytningen kan der etableres en kontakt til foreningerne ved et "foreningsbesøg" - med oplysninger om mulighederne (og der er jo et par stykker) - og herunder kunne det overvejes om der skulle give muligheder for "gratis medlemskab" i en nærmere afgrænset periode - f.eks. i form af et "klippekort".

Beslutningen på Lokalrådsmødet blev afslutningsvist, at Bosætningsudvalget arbejder videre med planerne - tager kontakt med mæglere, cafeer og interesserede der vil indgå i en "kontaktgruppe" - og er der nogen der allerede nu vil "melde sig" så kontakt John P. (6114 2969) eller Ulrik "Brugsmand".


Anne-Katrine, Amalie og Katrine. Foto: Hanne Stæhr
Redaktionen har modtaget:
Kære Bogø
25.3.2015
Så har vi endelig fået karakter og feedback for vores opgave, som vi lavede på baggrund af vores ophold hos jer i november måned. Det er gået rigtig godt!

Vi har derfor besluttet, at hvis I kunne tænke jer at læse opgaven, så er I mere end velkommen til dette. I kan få fat på opgaven ved at sende en mail til følgende mailadresse, også vil vi sende rapporten til jer.

Mail: annekatrine.wisen@gmail.com

Hvis I har spørgsmål, kritik eller ros vil vi meget gerne høre fra jer.

Desuden vil vi gerne give en ekstra tak til de skønne mennesker som deltog i interview med os og som åbnede deres døre for os. I gjorde vores oplevelser fuldendte.

Vi håber på, at vi snart ses igen (måske til revyen?).

Med venlig hilsen
Amalie, Katrine & Anne-Katrine


Joachim Fjelstrup iSteppeulven . Foto: Arkiv
Fra Biografen i Stege
Portræt af Erik Skaløe
25.3.2015
Steppeulven hedder filmen, som Ole Chr. Madsen har skabt om den unge rockmusiker Eik Skaløe og den tid han levede i tresserne. Den vises i BIO d. 7. samt d. 9.-12. april kl. 19. For den unge aktivist vender det op og ned på hans liv, da han forelsker sig hovedkulds i det smukke blomsterbarn Iben Nagel Rasmussen. Men Iben udlever hippiernes paroler om fri kærlighed og sex. Som i et klassisk trekantsdrama indleder Eik en kamp for at vinde hele hendes kærlighed. Som poet, forfatter og sanger besynger han konstant sin kærlighed til hende, men frihedsidealerne plumrer til i stoffer og jalousi. I 1968 rejser han uden sin elskede til Nepal og begår selvmord i Asien, kun 25 år gammel.

Filmen er baseret frit på Eiks levnedsløb. Iben når i havn gennem kunstnerisk arbejde (hun bliver senere en højt agtet skuespiller i Odin Teatret), mens den afviste mand, som hun stadig elsker, men ikke kan leve sammen med, drager videre ud i ørkenen som selvdestruktiv mystiker og sandhedssøger. - Men selv om hans rockband ’Steppeulvene’ kun nåede at udgive en enkelt plade (HIP), har han sat sig dybe spor som tekstforfatter og forsanger.

Som det unge par ses Joachim Fjelstrup og Marie Tourell Søderberg, og herudover medvirker bl.a. Ola Rapace, Thure Lindhardt, Julia Ragnarsson, Anette Støvelbæk og Caspar Phillipson.

Pressen havde mange pæne ord ved premieren: ”Det er simpelt hen en god og gribende historie, der også henvender sig til et større publikum end folk med en speciel interesse i dansk rock fra tresserne … I den altafgørende hovedrolle som Eik Skaløe brager den debuterende skuespiller Joachim Fjeldsted igennem med eftertryk … Fortalt med historisk viden og det strejf af fiktionens frihed, der binder enderne sammen. Og med masser af musik.”

Fra filmenThe Second best Exotic Marigold Hotel . Foto: Arkiv
Fra Biografen i Stege
The Second best Exotic Marigold Hotel
Med et muntert ordspil er der premiere på toeren til ‘the Best Exotic Marigold Hotel’, som Biografen viste med stor succes for tre år siden. Den nye komedie spiller d. 2.-6. april kl. 19 og d. 16. april kl. 14.15.

Som den første er den en ægte feel-good film for det voksne publikum. Filmen følger en gruppe engelske pensionister, som oprindeligt bestemte sig for at flytte til det billigere og mere eksotiske Indien. De ankom til det solbagte Jaipur i håbet om starte deres liv på ny – hver især med personlig bagage, de skulle overkomme. Hotellet levede på ingen måde op til den lovede standard, og også landet var på én gang både berusende og skræmmende, traditionelt og moderne, smukt og mærkværdigt. Vi skal nu se, hvordan det videre er gået dem med alle deres planer, en historie instrueret af John Madden bragt til live af nogle af Englands dygtigste og mest hædrede filmskuespillere, nemlig Judi Dench, Bill Nighy, Maggie Smith, Ronald Pickup og Celia Imrie. Ny i buketten er Richard Gere.
Arkiv


Klik på annoncerne for at se firmaernes hjemmesider
Bogø netop nu
Klik på billederne for at se dem større
Bogø netop nu
Tilskuere til 7. klassernes Mordet på skoleinspektøren i Leonardo. Foto: Jørgen Stæhr
Bogø netop nu
Fra teaterstykket Mordet på skoleinspektøren. Foto: Jørgen Stæhr
Bogø netop nu
Fra teaterstykket Mordet på skoleinspektøren - finalen.Foto: Jørgen Stæhr
Bogø netop nu
Nina og Maya til teater i Leonardo. Foto: Jørgen Stæhr.
Bogø netop nu
Solformørkelse. Foto: Jørgen Stæhr
Bogø netop nu
Overbelyst billede af solformørkelsen. Foto: Jørgen Stæhr
Bogø netop nu
Tillidsfuld (dum?) fasanhane. Foto: Kim Davidsen
Bogø netop nu
Fra Lokalhistorisk forenings generalforsamling. Foto: Jørgen StæhrBogø Pensionistforening


Afholder generalforsamling
tirsdag den 7. april 2015 kl. 17.00
i Bogø forsamlingshus
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formand Hanne Sørensen i hænde senest den 30. marts.
Kassereren åbner for betaling af kontingent for 2015 - uændret kr. 50,00 - kl. 15.30
Efter generalforsamlingen serveres der gule ærter med diverse tilbehør, pandekager og kaffe/te. Prisen er kr. 60,00 - drikkevarer for egen regning. Vanen tro har vi også Danmarkslotteri til kr. 20,00 pr. lod. Tilmelding til spisning skal ske senest mandag 30. marts 2015 til Hanne 55 89 44 30 - 51 49 40 83 eller Ulla 22 45 59 75

Bolig søges på Bogø


Jeg søger en lejebolig til sommer eller før. Min søn starter på gymnasiet og derfor vil vi gerne tættere på Vordingborg (nu Stege). Desuden ønsker jeg at komme tættere på motorvejen pga mit arbejde. Gerne med have, da vi har to rolige hunde (Westie og Bracco Italiano).

Kontakt venligst på mail: alfrugaard@yahoo.dk

Årets konfirmander
i Bogø Kirke


Lørdag d. 11. april kl. 11.00

Elisabeth Nielsen
Freja Langemark
H. Christian Dalsgaard
Karl Skriver
Lea Larsen
Lukas Kühnell
Lærke Bavnbæk
Maja Møller
Nanna Ingvorsen
Olivier Themsen
Rosa Dasseville

Søndag d. 12. april kl. 11.00

Andrea Mathiesen
Jonathan Banke
Kristine Skriver
Line Hansen
Linnea Duch
Rakel Davidsen
Rasmus Fugl
Sofie Oddermose
Villads Neerup-Andersen

Årets konfirmander
i Fanefjord Kirke


Søndag d. 29. marts kl. 11.00

Anja Christoffersen
Ann-Sofie Degel Olsen
Kasper Andersen
Nikoline Arensberg
Thora Albrektsen


Bogøs skøre koner
gør det igen!!


30. april 2015 kl. 12.00
hvor Butterflies leverer musikken til vores dans.
Denne gang sker det på Restaurant Farø, Grønsundvej 699, Bogø, hvor der er masser af P-pladser.

Prisen er kun kr. 270,00 pr. person
Tilmelding senest onsdag den 22/4 2015
til Ena 30591357 eller Ulla 22455975


AH-AUTO


Udfyldningsvalg i Bogø Sogn


Valgdagen er
tirsdag den 28. april 2015.
Sidste frist for indlevering af navne på kandidater og kandidatlister er
17. marts kl. 19 00.
Kandidatlisterne må indeholde navne på indtil 4 kandidater.
Listerne eller den enkelte kandidat skal afleveres til
John Konggaard Hansen, Højdedraget 52, 4793 Bogø By. Konstitueret Formand John K Hansen
og Kontaktperson Kasser: Jan Vinnergaard.
Kirkeværge og Bygningssagkyndig: Tom Jensen
Præst og Sekretær: Charlotte Ringsing-Pedersen
Bogø Menighedsråd.Generalforsamling


Bogø’s kongeligt inspirerede selskab for udbredelse af kjendskabet til Brændevin, Bjæsk og Bitter - samt tilhørende Nordiske egnsretter.
16. april kl. 19.30
hos præsidenten A. Johnsons Vej 6
Dagsorden jf. vedtægterne.
Forslag skal være præsidenten i hænde senest den 6. april.
Helle Pedersen
Præsident


Linje 664 Linje 750E
Med tilladelse fra Storm P Museet
Nyhedsbrev
Hvis du gerne vil modtage vores ugentlige nyhedsbrev, så skriv din E-mail-adresse i feltet nedenfor og klik på "tilmeld".
Linje 664 Linje 750E M/F IDA - Fartplan 2013