Foto: Jørgen Stæhr
Det nye vandrespor
Af Jørgen Stæhr
21.9.2016

Gennem de sidste 20 år har diverse udvalg på Bogø og senere i kommunalt regi kæmpet for at oprette nogle spændende nye vandreruter, og den oprindelige tanke var at man dels udnyttede de gamle poststier og dels indgik aftaler med lodsejere så der kunne etableres stier langs kysten, ideelt set hele vejen rundt om øen.

Det viste sig dog hen ad vejen at de mest oplagte stier langs vandet ikke kunne etableres fordi ejerne af jorden ikke kunne overtales til at lege med, og efterhånden blev den ellers så gode plan skrinlagt.

Vores vakse lokalråd har dog haft mod på at genoptage kampen, hvilket har udmøntet sig i en 7,4 km lang rute som blev indviet forgangne weekend. Det skete under festlige former: taler ved startstedet (møllen) og ved muntre indslag undervejs, som fx da Helle Bohnfeldt ved det smukt restaurerede pumpehus fortalte historien om den hvide dame, og senere hvor Hertha engageret og levende fortalte om hvordan Bogø fik sit navn stående foran Himmerige som hendes dejlige hus fra gammel tid hedder. Et navn som styrmandseleverne på Navigationsskolen gav stedet der den gang havde lidt karakter af smugkro og var et elsket fristed, hvor sømændene og de lokale unge piger kunne slå deres folder.

Svend Aage Christensen fortalte i Østerskov historien om løskøbelsesstenen og hans søde ægtefælle, Brigitte, akkompagnerede på guitar til den ældgamle sange ”Frem bondemand frem”.

Det siges i øvrigt at en eller flere af lodsejerne som har jord ned til vandet på nordsiden af Bogø har vist sig positive overfor et samarbejde med lokalrådets stiudvalg, så inden længe kan vi forhåbentligt berette godt nyt fra den front

Foto: Arkiv
Et af livets store
mysterier …
Af Kristian Pælehøj
21.9.2016

Jeg bed mærke i det lille optrin. To mænd stod og kiggede på en flot rød, spritny, bil på Brugsens parkeringsplads. Den ene af mændene foretog så denne lille øvelse: Et par velrettede spark med skosnuden på det helt sagesløse bildæk.

Når mænd skal kigge på biler, vil der helt sikkert blive uddelt små dækspark på turen rundt om bilen! Men hvorfor?

Nu er der sikkert læsere der vil undre sig over at jeg kan gå og undre mig over sligt. Det kan de sikkert have ret i, men jeg vil dertil replicere at TV nyhedsudsendelserne indkalder eksperter fra forskellige universiteter for at forklare langt mere indlysende emner.

En teori er at det er en ældgammel nedarvet refleks, da sparketeknikken åbenbart har været kendt i generationer. Måske, næste tanke, er så at det er blevet til en overspringshandling, da det ikke mere er helt stuerent at sparke konen – eller hunden.

Under en bilhandel bemærkede jeg at forhandleren også skulle sparke lidt med de dyre Lloyd sko – og det passede sig ligesom ikke for en sælger i dyr habit. På min forespørgsel om hvorfor, svarede han kækt at det var for at tjekke dæktrykket. Hm, hm.

For år tilbage har jeg dog fået en anden forklaring, i øvrigt af en for længst afdød mand fra Rytzebæk, der af og til underholdt Politikens læsere med lignende refleksioner fra hverdagen.

Altså: I rigtig gamle dage, dengang der fandtes bønder med træsko og hestevogne, skulle sparkeøvelsen angiveligt have det fornuftige formål, at man med et træskospark kunne høre om der var noget galt med hjuldelene. Jeg ved ikke om denne forklaring er den rigtige, men det er vel så bevist at indøvede vaner er arvelige.

Det er måske meget godt at mysteriet aldrig bliver fuldt opklaret. Hvad skulle man ellers gå og undre sig over i fremtiden?


KLIK PÅ ANNONCEN FOR AT SE DEN STØRRE

Radonmåler. Foto: Arkiv
Risiko for Radon
Af Jørgen Stæhr
21.9.2016

Der er radioaktive gas i den danske undergrund som kan sive ind i vore huse. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages. Høje koncentrationer i indeklimaet er skadeligt for helbredet og kan i yderste konsekvens føre til kræft. Radon dræber årligt 300 danskere – næsten dobbelt så mange som der omkommer i trafikken- og er næst efter rygning den væsentligste årsag til lungekræft i Danmark.

Radonforurening måles i becquerel per m3 luft (Bq/m3). WHO anbefaler at koncentrationen indendørs ikke overstiger 100 Bq per m3. Møn er desværre i fareklasse4, der hvor de røde lamper begynder at blinke. Ved en af 13 målinger i 2001 konstateres 550 Bq/m3 og at middelkoncentrationen udgjorde 104 Bq/m3. Helt op til 30 % af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere.

Vores langt over gennemsnittet kvikke lokalråd har besluttet at de borgere som vil vide hvordan radonsituationen er i deres respektive huse er, kan låne den måler man har indkøbt til formålet. Skriv i givet fald til Michael Olesen på mao@hjemmeguf.dk

Hvis man er interesseret i hvordan radonniveauet i en bolig nedsættes kan man få rigtig meget at vide på www.dingeo.dk.


KLIK PÅ ANNONCEN FOR AT SE DEN STØRRE

If I said you have a beautiful body, would you hold it against me! Foto: Jørgen Stæhr
Under hals og hoved
Af Jørgen Stæhr
21.9.2016

Vi bliver ældre og ældre, ja egentlig er det aldrig før set at en art har forlænget sit liv i et omfang som det er tilfældet for os mennesker gennem de sidste 100 år. Eksempelvis var dødeligheden blandt 10 til 15 årige jæger-samlere 200 gange højere end den er for moderne mennesker.

Men alt har sin pris. I stedet for at dø tidligt af fx infektion i en bullen finger må vi som ældre leve med at blive slidt så meget at det bliver nødvendigt med bytning af udtjente dele som eksempelvis hofter og lunger. Alene i Danmark får 9000 personer hvert år en ny hofte og cirka 40 en ny lunge.

Og udviklingen er ikke slut. Nu er man i fuldt alvor begyndt at tale om transplantation af hoveder. Det er selvfølgelig komplicerede ting vi her taler om, men de første lungetransplantationer var heller ikke nemme at gå til, så en dag før end vi tror det, kan personer som er vigtige for samfundet få sig et nyt hoved hvis det skulle blive nødvendigt.

Jeg kunne forestille mig at en person som Steen Kronborg i givet fald ville få grønt lys til en sådan omfattende operation, især hvis Coop argumenterede for at en generalforsamling i Dagli’Brugsen næppe er tænkelig uden Steen til at styre os gennem de vanskelige procedurer. Jeg kan se det for mig. Overlægen der med en hale af sygeplejersker efter sig kommer ind til Steen som netop er vågnet af narkosen, og ønsker ham tillykke med den vel overståede transplantation: ”Ja Steen, det hele gik jo som det skulle. Men jeg må hellere med det samme fortælle at vi undervejs måtte afvige fra den oprindelige plan. Som du husker så skulle du jo havde haft kroppen fra en 42 årig tømrersvend, men i sidste øjeblik måtte vi kassere ham som donor.

På det tidspunkt havde vi netop afmonteret dit hoved og var derfor i en temmelig presset situation. Ved et helt utroligt held fik vi dog i sidste øjeblik tilbudt en egnet donor, hvilket vi naturligvis omgående benyttede os af. Det vil overraske dig at vide at giveren er en 18 årig sportstrænet pige. Vi er dog sikre på at du hurtigt vil vænne dig til den nye situation, og vil i øvrigt anbefale at du benytter din nye krop til alt hvad den oprindeligt var tiltænkt: svømning, løb, håndbold, tennis samt til alt hvad du i øvrigt kan finde på. Skulle du gå hen og blive gravid er jeg sikker på at du vil blive en helt fantastisk mor”.


KLIK PÅ ANNONCEN FOR AT SE DEN STØRRE

Ankeret, Keld Sørensen, og Karin Hansen Foto: Jane Sørensen
Ankeret er på plads
Af Kjeld Sørensen
21.9.2016

Så ligger det meget smukke (og tunge anker) på sin plads ved flagstangen på Skåningen. Ankeret er skænket til Bogøs befolkning af Karin Hansen, hvis far "dykkeren fra Bogø" hævede det op fra havbunden ud for Møn Klint hvor det har ligget lige siden en skipper i de gamle sejlskibes tid mistede det fordi det sad fast i stengrunden.

Friske børn med overdrevsplanter. Foto: Elise Hvelplund Brink
De hjælper insekterne
Af Elise Hvelplund Brink
21.9.2016

Børnehuset Frihaven har i løbet af sommeren 2016 plantet og passet en mini-biotop på deres legeplads og kigget efter sommerfugle, orme og snegle i bedet. Mini-biotopen skal være med til at tiltrække flere smådyr til legepladsen og få både børn og voksne til at blive mere opmærksomme på smådyrene lige udenfor deres dør.

Børnehuset Frihaven fik i maj 2016 leveret mere end 50 overdrevsplanter til at plante ud på 12 km2 ved deres legeplads. Planterne var bl.a. Blåmunke, Almindelig merian, Almindelig kællingetand, Bakke-nelikke, Håret høgeurt og Liden klokke. Bedet blev klargjort i maj, og planterne blev plantet ud og vandet af børnene. Naturvejleder Elise Hvelplund Brink deltog i plantedagen og fortalte om de smådyr og insekter, som planterne tiltrækker.

Henover sommeren har børnene sørget for at luge bedet, og nogle af planterne har blomstret og allerede tiltrukket sommerfugle og andre insekter.

Mini-biotopen har også givet anledning til at kigge på smådyr og lave aktiviteter om krible krable dyr i børnehaven. Afdelingsleder Jane Holm fortæller: ”Vi har fundet snegle, orme og sommerfugle i bedet med børnene. Vi har spillet vendespil og kimsleg med billeder af forskellige insekter. Vi har sunget om insekter, og børnene har lavet deres egen sommerfugl, som pynter på stuen”.

I børnehaven har de også købt sommerfuglelarver i net, som de har fulgt og se forvandle sig til sommerfugle. Ved at gøre legepladsen mere smådyrsvenlig, har det således været nemmere for børnene og pædagogerne at finde, iagttage og undersøge smådyr og insekter lige uden for døren og få en snak om de forskellige dyr og deres levesteder.

Naturvejlederforeningen har i samarbejde med DR Ramasjang og med støtte fra Nordea-fonden igangsat forskellige krible-krable projekter i 2016. Ét af projekterne var, at daginstitutioner kunne etablere en mini-biotop på legepladsen. I 2016 har 47 daginstitutioner rundt i landet etableret mini-biotoper på deres legepladser, hvor i alt 930 km2 er plantet til.

Læs mere på Naturvejlederforeningens hjemmeside: www.natur-vejleder.dk.


KLIK PÅ ANNONCEN FOR AT SE DEN STØRRE

Teater på Bogø Kro
14.9.2016

Forestillingen Alder ingen hindring opføres på Bogø Kro fredag d. 7. okt. 2016 kl. 20:00, men inden da er der mulighed for at nyde en teaterplatte fra kl. 18:30. Billetter bestilles hos KulturBussen på tlf. 25796077.

Teaterplatte kr. 150,-
Teaterforestilling kr. 150,-

Aaron Eckhart og Tom Hanks i filmen Miraklet på Hudson River Foto: Arkiv
Fra Biografen i Stege
Biografen Stege præsenterer...

Søndag og mandag d.18.og 19.september kl.19 og torsdag d.22.september kl.14:15 Hirokazu Kore-edas japanske drama Søstre - opfølgeren til den interessante, stilfærdige og smukke Min søns familie er endnu et varmt familieportræt. De voksne søstre Sachi, Yoshino og Chika bor sammen i deres afdøde bedstemors hus efter både deres far og mor forsvandt ud af deres liv. Faren, som de ikke har set i femten år, dør pludseligt, tager søstrene modvilligt til begravelsen. Her møder de deres 13-årige halvsøster, Suzu, som de efter betragtning af pigens værge uden de store overvejelser inviterer til at flytte med dem hjem. Det er en beslutning, som kommer til gribe afgørende ind i alles liv. Kore-eda taler ikke med store bogstaver, men udfolder sin nænsomme filmhumanisme, så man både gribes, bevæges og morer sig kosteligt – ind i mellem i én og samme indstilling. Søstre er baseret på Akimi Yoshidas grafiske mangaroman Umimachi Diary og særligt det finurlige hjem bærer præg af mangainspirationen. Mikiya Takimotos (der også filmede Min søns familie) billedside er koreograferet som en drøm, og Yöko Kannos musik matcher stemningen perfekt. Filmen har vundet mange priser; bl.a. Cannesfestivalens og publikumsprisen under filmfestivalen i San Sebastian 2015 - og fået 5 insisterende hjerter af Politikens Søren Vinterberg. D. 20.-22.september kl.19 Miraklet på Hudson River, hvor virkelighedens heltepilot Chesley "Sully" Sullenberger en iskold januardag i 2009 gjorde det umulige:Næppe var han kommet op i luften, før flyet stødte fatalt ind i en flok fugle, begge motorer satte ud og lidt over tre minutter senere nødlandede han US Airways Flight 1549 på overfladen af Hudson River i New York og reddede livet på alle 155 passager ombord. Hans resolutte handlinger afværgede ikke kun en kæmpe tragedie, men gjorde ham også til en helt og inspiration for hele verden; men alligevel truede den efterfølgende undersøgelse både hans personlige omdømme og karriere - en flykommission sætter spørgsmålstegn ved den rutinerede pilots handlinger:Kunne Sully have gjort andet og bedre end sin vandlanding, da flyet tabte højde? Var nu også begge motorer sat ud, som Sully siger? Kunne han ikke have nået at lande på en af de to nærliggende lufthavne? Filmen er baseret på Chesley Sullenbergers selvbiografi; hovedrollen varetages af Tom Hanks, Aaron Eckhart er flyets andenpilot og filmen er instrueret af Clint Eastwood, der efterhånden er ved at specialisere sig i filmfortællinger om vidt forskellige amerikanske helte.

Se mere her: biostege.dk
Linje 664 Linje 750E M/F IDA - Fartplan 2013