Tinella Lykke Svarer. Foto: Bogø Kostskole
Information om nyt formandskab i skolens bestyrelse på Bogø Kostskole og Idrætsefterskolen Grønsund
Af Bestyrelsen for Bogø Kostskole og Idrætsefterskolen
16.1.2019


Kort efter nytår valgte skolens bestyrelsesformand Hanne Tost efter grundige overvejelser at fratræde sin post.

Hannes fratrædelse skyldes desværre et skrantende helbred, som ikke har bedringsudsigter. Der er fuld forståelse for hendes valg og helbredsfokus. Hanne har i sit formandskab lagt meget energi i samarbejdet om skolens fornyelse via en ny organisationsstruktur, et forstanderskifte samt visions- og værdifokus. Skolen værdsætter den store indsats, og ønsker alt godt for Hanne. Hannes suppleant, Dennis Christensen, som er tidligere kostelev, er i stedet indtrådt som bestyrelsesmedlem - men ikke som formand. Som følge af ovenstående afviklede bestyrelsen i går aftes et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig på ny.

Valget af nye bestyrelsesformænd faldt således ud: - Bestyrelsens formand: John Petersen - Bestyrelsens næstformand: Anna Engers.

Skolens bestyrelsesformand, næstformand og forstander udgør skolens forretningsudvalg. Lidt om formand og næstformand De fleste på skolen og på Bogø ved højest sandsynligt, hvem John er, idet John har været næstformand i bestyrelsen i en årrække, og er bosiddende på øen. John har siddet i bestyrelsen siden 2010, og er i gang med sin tredje periode. John er selvstændig med egen international virksomhed, og forælder til en dreng i vores dagskole. Anna er tidligere elev på dagskolen, og har været bestyrelsesmedlem siden 2012. Anna er cand.scient.soc. og uddannelsesleder indenfor social og specialpædagogisk specialisering på Københavns professionshøjskole. Anna skal i øvrigt have et af sine børn på Idrætsefterskolen i 2020/2021.

Bestyrelsen ser frem til at fortsætte det konstruktive samarbejde med henblik på skolens bedste.

Med venlig hilsen
Tinella Lykke Svarrer, Forstander Bogø Kostskole & Idrætsefterskolen Grønsund

Afdansningsballer
Af Svend Aage Christensen
16.1.2019

Lokalhistorisk Forening har fået flere hundrede fotos fra afdansningsballerne i Bogø Forsamlingshus. De er optaget af fotograf Erhardt Christiansen og scannet fra negativer i Præstø Lokalhistoriske Arkiv. Vi modtager gerne navneoplysninger til de enkelte billeder.Undervisningen blev leveret af Frydensbergs danseskole, som holdt til i Vordingborg. Frydensberg opererede på Sjælland, Falster, Møn og Bogø.

Vi kan tilbyde et kig i denne mappe, hvor der er 102 billeder fra afdansningsballet i Bogø Forsamlingshus den 14. januar 1956. Ved siden af er der 35 billeder fra 1957 og 93 billeder fra 1958.

Den nedslidte ejendom nedrives og fjernes. Foto: Jørgen Stæhr
Forskønnelse af Bogø
Af Jørgen Stæhr
16.1.2019

Vordingborg Kommune administrerer en ”Pulje til Landsbyfornyelse”, hvor der kan søges tilskud til forskønnelse af det fysiske miljø i landdistrikterne, uden for købstæderne Vordingborg, Stege og Præstø.

Det betyder, at der gives tilskud til udvendig renovering af nedslidte bevaringsværdige boliger der er beboet, eller til nedrivning af faldefærdige og skæmmende boliger. Der kan også gives tilskud til oprydning på en boligejendom, f.eks. fjernelse af udtjente biler og skrot. Forudsætning for tilskuddet er, at boligejendommen ligger synligt for offentligheden, eller har en markant placering i landskabet.

De sidste par dage har man kunnet følge en meget stor gravemaskines arbejde med at nedrive en bygning i Nybygade. Ejeren har gennem et stykke tid forsøgt at sælge ejendommen som den fremtrådte, men uden held, og nu har han (Mads Multi) efter at have fået støtte fra Landsbypuljen besluttet at gå radikalt til værks og fjerne hele molevitten.

I forvejen er der disponeret over nogle gamle landsbrugsmaskiner samt en del andet skrammel og når nu byggematerialerne også er væk (nedriverne fejer forhåbentlig efter sig) er der total overskuelighed fra hjørne til hjørne på den store (1300 m2) attraktive byggegrund som formodentligt er en del nemmere at sælge end de udtjente bygninger var det.

Kjeld Sørensen. Foto: Jørgen Stæhr
Referat fra møde i Lokalrådet 2 Jan. 2019 hos Michael Olesen
Af Kjeld Sørensen, sekretær
16.1.2019

Administrativt stormøde:
Der er administrativt stormøde med Vordingborg kommune den 22 jan., dem der kan deltager. Der vil blive mulighed for at drøfte nogle af de ting som ligger os på sinde, samt en snak om nærdemokrati.

Stier status:
Troels Leighton indkalder til et møde med interessenter omkring en sti fra Skåningen til Møndæmningen, der er udarbejdet et fint materiale omkring projektet. Mødet forventes afholdt i Februar.

Status på kontakt med Trafik og park:
Lis Hummel har fået aktindsigt i vores kommunikation med kommunen siden Nov. 2015. På trods af ret meget snak, er vi endt op med en fartmåling på Grønsundvej, og et flyttet busstop med skur, det er langt fra tilfredsstillende, så vi må fortsætte arbejdet, og se om vi kan komme videre.

Maling af busskuret status:
Lokalrådet har i flere omgange foreslået kostskolen at de kunne få nogle kreative elever til at male/dekorere busskuret, pt. er der en medarbejder på sagen. Vi ser om der er udvikling at spore, ellers må vi finde en anden muglighed.

Bosætnings kampagne:
Troels Leighton arbejder på sagen, med en øget indsats på Face book med film m.m.

Tilflytter indsatsen (nye tilflyttere):
Der er delt 10 velkomst kurve ud, og det var en god oplevelse.

jubilæumsår status:
Der er samling omkring projektet som er ved at tage form, med mange involverede.

Dialogmøde 18 feb.2019:
Lokalrådet sender invitation ud til aftenen, og samler spørgsmål til politikerne, udover de spørgsmål politikerne får på forhånd, vil der selvfølgelig være mulighed for at stille spørgsmål på dagen. Info om aftenens program kommer sammen med invitationen til mødet. Indkomne forslag: Ingen forslag.

Evt:
Kjeld Sørensen tager kontakt med Dorte Brunø omkring de huse der er svære at finde på grund af manglende husnumre eller en finurlig placering. Problematikken er rejst i forbindelse med nødopkald, hvor det har været svært at finde en adresse. Troels Leighton prøver at udarbejde humoristisk materiale omkring det at køre med lys på cyklerne, klippe buske og hække, så man kan gå på fortovet samt sætte tydelige numre på husene, så udrykningsholdet kan finde en hvis det går skævt. Michael prøver at illustrere.

Foto: Vordingborg Kommune
Oplevelsesture
Af Vordingborg Kommune
16.1.2019

Siden 2017 har det været muligt at deltage på naturvejlederens månedlige oplevelsesture i kommunens unikke natur, hvis man har deltaget på et patientforløb, rygestopkursus eller i Kulturstyrke.

Deltagerantallet er steget støt siden opstarten, og turene har indtil videre budt på alt fra sælsafari og til vild mad-smagning og havørnekig. Turene kræver ingen tilmelding – man kan blot dukke op. Samtidigt tilpasses turenes længde hver gang til dagsformen hos de fremmødte. Årets program byder en meget bred vifte af oplevelser. Programmet ser sådan ud:
Kridhvide Klinter Og Udsigt Mod Øst 21. Januar Kl. 11-13, Jydelejet. Mødested: P-Pladsen Ved Jydelejet, Langebjergvej 1, 4791 Borre

Vinterskovens Dvale
Vinterskovens dvale 18. februar Kl. 11-13, Vintersbølle Skov. Mødested: Vintersbølle Strand 1, 4760 Vordingborg.

Forårstegn Og Flotte Udsigter 18. marts Kl. 11-13, Vesterskov. Mødested: P-Pladsen Ved Skoven 300 meter Efter Vesterskovvej 39, 4793 Bogø

Foto: Bogø Fitness Klub
Stor tilslutning til nyt hold i Fitness Klubben
Af Lars Graversen
16.1.2019

Det nye hold i Fitness Klubben ”Vi RYKKER sammen” er kommet godt fra start og er nu helt fyldt op. Onsdag aften mødtes alle for første gang og blev introduceret til forårets aktiviteter.

De 16 medlemmer af klubben skal de næste 12 uger være aktive med styrketræning, konditræning, kostvejledning og forhåbentligt samtidigt have et godt fællesskab.

Ud over træningen og kostvejledningen er der mulighed for bodyscanningen en gang om ugen. Dvs. at man kan holde øje med udviklingen af sin vægt og forholdet mellem fedt og muskler samt måling af bodyage/kropsalder.

Tilbuddet om bodyscandning gælder også klubbens andre medlemmer som får mulighed for at få taget målingerne i klubben flere gange hen over foråret.

Læs mere på Fitness Klubbens facebookside og hjemmesiden.

Se mere på vores FB side Bogø Fitness Klub

Foto: Hårbøllehuset
Udstillingsskift i Hårbøllehuset
Af Johnni Buch
1.1.2019

Der er udstillingsskift i Hårbøllehuset.
Ny udstiller: Lars Thomsen, Bogø.
Udstillingsperiode: 12.1 – 23.02.19.
Fernisering lørdag den 12.1.2019 kl. 13.00.
Alle er velkomne.

Udstillingen vil være åben lørdage i cafetiden, og når der er arrangementer i huset.

Hårbøllehusets Udstillingsgruppe er klar med en spændende udstillingsrække for 2019. Som tidligere år har mange ønsket at udstille hos os, og det er vi jo rigtig glade for. Vi kan også mærke den stigende interesse for vore udstillinger, idet der har været flot besøg til årets ferniseringer. Vi glæder os til at vise endnu en række spændende kunstnere i 2019.

Årets første udstilling er med Lars Thomsen, Bogø.

Lars Thomsen, årgang 44 – Kunstner, Astrolog og Arkitekt m.m. fortæller. Jeg har mange udstillinger bag mig, - og er efter 20 år i Svaneke, hvor jeg bl.a. har haft eget galleri – rykket tilbage til Bogø.

Jeg er som kunstner autodidakt, og startede tidligt med kreativ udfoldelse, i en familie hvor billedkunst og kultur var en del af dagligdagen. Salvador Dahli, Van Gogh, Modigliani og mange flere blev tidligt nogle af ”vennerne/heltene”, som længe fulgte mig som forbilleder og inspiration.

Senere kom Sartre, Jung, Krishnamurti m. fl. til og sporede mig ind på den rejse, jeg stadig er i gang med. Spørgsmålet om hvem og hvad vi i grunden er. Og hvad det hele egentlig drejer sig om, har altid optaget mig. Denne indre dialog har spejlet sig i mine malerier gennem årene.

Nærværende udstilling er ikke nogen undtagelse. Her præsenteres en serie oliemalerier, som bevæger sig på kanten af – og stiller spørgsmål til - den virkelighed de fleste af os bevæger os rundt i. Malerierne inviterer os ind i et magisk univers, hvor alt er muligt. Og du er meget velkommen til at følge med ! God fornøjelse, kærlig hilsen Lars Thomsen.

Med venlig hilsen
Johnni Buch

En tilfreds smed og hans Cadillac 1906 Foto: Jørgen Stæhr
Besøg i smedjen
Af Jørgen Stæhr
9.1.2019

Kørende igennem Smedestræde konstaterede jeg at der var lys tændt over skruestikken i smedjens værkstedslokale, så jeg parkerede jeg mit alderstegne automobil og fandt efter en stunds søgen mester Nowicki ved siden af den gamle Cadillac fra 1906 puslende med at udbedre nogle småskader i det originale læderindtræk.

Rygter rejser hurtigt og info om at Leif havde fået gang i Cadillacens encylindrede motor havde nået mig og han var bestemt ikke svær at overtale til at give en demonstration. Leif fortalte at bilen virkelig havde overrasket ham. Da han havde klargjort motoren og skulle til at starte den for første gang var forventningen, at den mere end hundrede år gamle maskine kunne finde på at vægre sig, men stor var hans glæde da motoren øjeblikkelig sprang til allerede første gang han drejede på startsvinget, og ikke nok med det, den spandt som en kælen kattekilling.

Den gamle Cadillac skuffede heller ikke nu, men startede øjeblikkelig da Leif, efter at have indstillet gas og tænding på rattets håndtag, trak i håndsvinget, og forståeligt nok havde han svært ved at skjule et tilfreds og lidt triumferende smil.

Leif benægtede at der var planlagt et nyt projekt, men fortale alligevel noget der tyder på det modsatte. Han havde under sit sidste besøg på Egeskov Slot fået stort set alle stumperne til en Ford T forærende. De havde hængt på væggen i slottets værksted i en del år, hvor Leif ofte havde skulet til dem. Nu har han endelig fået dem, og vil nok inden så længe begynde virkeliggørelsen af en drøm om at skabe en lille Ford T kranbil. Kranen har han nemlig længe haft liggende.

Egeskovs ejer, Michael Preben greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille, den 11. generation på slottet, har måske en lille skummel bagtanke med sin gave, i hvert fald mumlede han ved Leifs afrejse noget om, at så kunne han jo nok få lov at låne den færdige kranbil når han havde behov for at flytte rundt på nogle af sine mange veteranbiler.

Emily Blunt i Mary Poppins vender tilbage. Foto: Stege Bio
Fra Biografen i Stege
Mary Poppins vender tilbage, Bumblebee og Kaptajnen i Stege Bio
16.1.2019

19.-20-jan.kl.15 & 21.jan.kl.18; samt 26.og 27.jan.kl.15: Mary Poppins vender tilbage:
Musicalfilmen Mary Poppins vender tilbage foregår i et depressionsramt London, hvor søskendeparret Michael og Jane Banks pludseligt får besøg af den fortryllende Mary Poppins, der var deres barnepige 20 år tilbage. Guvernanten, der gør sin flyvende entre ved hjælp af en magisk paraply, kommer kun, når familien Banks har ekstra meget brug for hende. Michael har nemlig mistet sin kone og mor til sine tre små børn, og selvom søster Jane hjælper til, står familien nu over for at miste deres barndomshjem til en grisk bankmand. Heldigvis kan Mary Poppins ikke kun opdrage små børn via magiske oplevelser, hun kan også guide de voksne på rette vej i livet.

Filmen er en direkte efterfølger til klassikeren Mary Poppins fra 1964 med Julie Andrews i titelrollen. Denne gang står Emily Blunt over den charmerende opgave at synge, danse og fortrylle os alle ved hjælp af korrekthed og vidunderlig fantasi og er den praktisk talt perfekte barnepige, der vender tilbage til familien Banks, når de har brug for hende mest i Mary Poppins vender tilbage. Med et stjernespækket cast, ni originale sange og en magisk tur rundt til Londons mest ikoniske steder, er Mary Poppins vender tilbage tilbage en sjov og frisk efterfølger til den ikoniske original. Universet er løst baseret på bogserien af P. L. Travers, som i alt blev til otte bøger fra 1934 til 1988, og den nye film er instrueret af den vante musical-instruktør Rob Marshall.

22.-27.jan.kl.18: Bumblebee:
På flugt, forfulgt og skadet søger den levende robot – Autobotten B-127 – skjul ved at efterligne miljøet, den er landet i. Hvilket betyder, at den knapt 18-årige pige Charlie kommer til at købe meget mere, end hun aner, da hun bruger sine sparepenge på en gammel folkevogn for at sætte den i stand. Med både regeringsagenter og dræberrobotter – Decepticoner – på sporet kommer Charlie og hendes nye ven ud for deres livs eventyr. Med Bumblebee genstarter instruktøren Travis Knight Transformer-serien med et kig tilbage til Transformernes første ankomst til Jorden – og et kig tilbage til 80’erne, hvor det siden verdensberømte legetøj første gang så dagens lys. I filmens 1987 spiller Hailee Steinfeld den unge Charlie, John Cena agent Burns fra Sector 7 (det hemmelige forsvar mod robotterne) og Jorge Lendeborg Jr. Charlies nabo Memo, som uforvarende kommer til at opdage, at hendes garage ikke bare indeholde bilvrag, men en tre meter høj robot … ved navn Bumblebee.

22.-23.jan.kl.20:30: Kaptajnen:
To uger før krigens afslutning er Willi Herold på flugt. Tyskland er i opløsning og moralen i forfald. Soldater deserterer i hobetal. Det er så slemt, at enhver soldat, der er kommet væk fra sit regiment risikerer at blive skudt som forræder. Anarki og vilkårlige mord har erstattet lov og orden. Ved et lykketræf undslipper Willi sine forfølgere og har held til at gemme sig, men han må stjæle for at overleve. Udhungret og forfrossen finder han en kuffert i en forladt bil. Den viser sig at indeholde en uniform tilhørende en højtdekoreret kaptajn i Luftwaffe. Han tager den på bare for lige at se, hvordan det føles, men indser straks, at klæder skaber folk. Ingen betvivler for alvor hans tilranede rang og inden længe er han kommandant i en fangelejr, hvor han nådesløst myrder løs blandt sine egne. Hvorfor...? Fordi han kan... Filmens instruktør Robert Schwentke har tidligere begået nogle store Hollywood-produktioner som Flightplan, Red og et par af Divergent-filmene (Insurgent og Allegiant), men er vendt tilbage til sine tyske rødder. For filmens intenst smukke fotografering står Florian Ballhaus, der udover samarbejdet med Schwentke på flere film kendes for The Devil Wears Prada og Bogtyven. Rollen som Willy Herold spilles af Max Hubacher, der fik en del opmærksomhed for en af sine første filmroller, Den forældreløse Max. Herefter fulgte en rolle i Bille Augusts Night Train to Lisbon og med Kaptajnen har han tiltrukket sig internationalt søgelys.

70 år efter er det stadig svært at begribe den brutalitet, der herskede under 2. verdenskrig. Efter nutidige standarder synes voldhandlingerne anormale, psykopatiske og forfærdelige. Men rædsel er et moralsk og ikke et analytisk begreb. For at forklare Willi Herolds handlinger, må publikum forstå den verden, han levede i og ikke bare vores egen. Vi må se udover ordinære moralske reaktioner og opleve verden fra hans synspunkt. Amoralsk, så at sige: Se, hvad han så; føle, hvad han følte. Publikum må opleve Herolds historiske, psykologiske og sociale virkelighed direkte, spændingsmæssigt og følelsesmæssigt. Denne historie fortælles ikke udefra og ind men indefra og ud. Vi vil dykke helt ned i Herolds sindstilstand. I psykologiske termer var indbyggerne i Det Tredje Rige lige så normale som alle andre mennesker i ethvert samfund til enhver tid. Spektret af gerningsmænd var et tværsnit af det almindelige samfund og ingen særskilt befolkningsgruppe viste sig immun for fristelsen, i Günther Anders' sætning om "umenneskelighed med straffrihed". De er os. Vi er dem. Fortiden er nu.

Se mere her: biostege.dk

Foto: Arkiv
Film om Bogø
Af Jørgen Stæhr
3.5.2017

Vi har fået en god film om Bogø, og fået er for en gang skyld så rigtigt som det er skrevet. Alle der ser filmen konstaterer begejstret at der er tale et professionelt stykke arbejde som uden tvivl vil komme til at udgøre et førsteklasses værktøj i lokalrådets salgsbestræbelser.

Men hvad er historien bag tilblivelsen? Det begyndte med at Ulrik for cirka 4 måneder siden blev ringet op af esoft creative - et firma som oplyste at de producerer film på bestilling om allehånde emner, og fortalte at de ville tilbyde at producere en film om Bogø for at have den i deres portefølje som et eksempel på hvorledes man med deres film kan støtte et lille dynamisk samfund i dets arbejde med at få unge børnefamilier til at flytte dertil, og det hele skulle ikke koste os en øre.

Kjeld Sørensen som i mellemtiden var blevet tovholder på projektet sagde selvfølgelig ja tak, og da man kort tid efter gik i gang med opgaven fulgte han med filmholdet rundt på øen og pegede på hvor man skulle hen næste gang, og i øvrigt interviewede han dem der blev filmet.

Der blev optaget ti gange så meget materiale som det man tog med i det færdige produkt, og Lokalhistorisk Forening vil formodentlig give deres højre arm for at have en kopi af hele molevitten i deres arkiver til moro for kommende videbegærlige generationer.

Hvis man gerne vil se den nye Bogøfilm så klik her Velkommen til Bogø