No! Foto: Jørgen Stæhr
Puha
Af Jørgen Stæhr
21.5.2019

Den lysegrønne farve som vi så gerne forbinder vores dejlige lille ø med, skulle gerne vedblive med at være den fremherskende og ikke domineres af affald som er smidt ud bilvinduer eller af hundehømhømmers mangfoldighed.

Der er ingen hjælp at hente hos Vordingborg Kommune med hensyn til renholdelse, af den simple grund at, der ikke penge til det; så hvis vi ønsker en ren ø, må vi selv samle affald op. Det er der da også mange der gør. Motionsvandrere tager nemlig i forøget omfang en sæk med og samler op under gåturen. Det affald der ikke kan disponeres over ved hjælp af hjemmets sorterings-skraldebøtter kan, i henhold til aftale med Vordingborg Kommune, lægges i en af de containere der står på Bogø havn.

Hundelort, som ikke burde være et problem, er det desværre alligevel. Langt de fleste hundeejere gør deres selvfølgelige pligt, men nogle enkelte svigter. Hvis en hund afleverer et kvart kilo om dagen bliver det til ikke mindre end 638 kilo i dens levetid hvis den bliver blot syv år gammel. Og der er ikke kun en hundeejer på Bogø som burde vide bedre.

Synderne skal gribes på fersk gerning for at man kan påtale det, men da afleveringerne ofte finder sted i det dulgte, fx i ly af mørke eller tæt tåge, så føler man sig komplet værgeløs. I hvert fald har det hidtil været sådan. Nu er der imidlertid lys for enden af tunnelen takket være de moderne tider vi nu lever i. Det forholder sig nemlig således, at hundes efterladenskaber indeholder så meget DNA at en analyse med hundrede procent sikkerhed vil afsløre lortens oprindelse forudsat at dyret er at finde i en dertil oprettet database.

Vi kan altså komme problemet til livs hvis vi ønsker det. Lokalrådet kunne træde i karakter desangående, eller der kunne oprettes en dugfrisk forening som helliger sig denne noble opgave.

Ill.: Jørgen Stæhr
Bogø Vandværk informerer
Af Peter Schrøder
20.5.2019

Bogø vandværk gennemskyller ledningsnettet tirsdag den 21. maj mellem 08.00 og 16.00. Der kan forekomme faldende tryk når der skylles. Der kan ligeledes forekomme kalkskaller i målerne, hvorved vandtrykket påvirkes.

Vandværkets formand Peter Fisker Schrøder kan kontaktes på 25556239, hvis man oplever problemer med vedvarende faldende vandtryk på Bogø og Farø.

Gardens påfugle
Af Svend Aage Christensen
21.5.2019

Fra 1685 til 1697 skaltede og valtede den kongelige livgarde til hest over Møn, og fra 1689 også over Bogø. Førerbavianen i denne berygtede forsamling af bondeplagere var oberst von Plessen, kaldet ”onde Pless”.Foto af Vittorio ZamboniUnsplash

Plessen boede det meste af tiden i København, men indrettede sig dog en fyrstelig residens på Nygård (det senere Marienborg) i Damsholte. Han konfiskerede simpelt hen gården og lod opføre guderne må vide hvor mange fag bindingsværk. Også et vidtløftigt parkanlæg blev det til. Alt sammen ved bøndernes hoveri. Et af hans eller fruens mere groteske påfund var, midt i denne sump af menigmands lidelser og ydmygelser, at installere påfugle i parken.

Da der endelig blev nedsat en kommission til at rydde op efter Plessens rædselsregimente, kom klagerne fra de berørte sogne på bordet. En af de mange klager fra Bogø – og langt fra den værste - handlede netop om Plessens påfugle. I tre år, hed det i klagen, havde Bogøs sognefoged Hans Andersøn haft tre påfugle fra Nygård på føde. I den tid havde både han og de andre bymænd haft skade af dem og deres kyllinger på det, som var sået i mark og have.

Klagen var underskrevet af fire bymænd. Blandt dem også Hans Andersen, der underskrev med ’egen hånd’ som det hed. Han kunne altså skrive, hvilket ikke var nogen selvfølge i 1697. Det var det forresten heller ikke i 1700-tallet efter indretningen af rytterskolen. De fire underskrivere må formodes at have været sognets mest ansete mænd, og af dem var det kun de to, som skrev under med ’egen hånd’. Den tredje skrev under med sine initialer, der blev suppleret af skriveren med det fulde navn, og den fjerde, Morten Jørgensen [Galle], der var fæster på det, der blev Gallegården på Vesterskovvej, skrev under med sit bomærke eller karmærke.

Christian Scanagatta, Anders og Hege Marchsteiner. Foto: Jørgen Stæhr
Bogø Brød
Af Jørgen Stæhr
14.5.2019

Christian Scanagatta slog dørene op til sit nye bageri på Bogø Havn den 1.maj og fik et stort tilløb af kunder. Christians søster Rosanna og tvillingerne på ni år Mattia og Lucia var også tilstede, de var kommet den lange vej fra hjembyen Marostica (ikke langt fra Norditalienske Verona) for at ønske deres onkel held og lykke med den nye forretning.

Det egentlige brød der var til salg begrænsede sig til et bjerg Focacia og de var virkelig fine og velsmagende. Men det var pizza folk kom for at smage, og de blev ikke skuffede. Der var fem forskellige at vælge imellem, og alle de kunder jeg så, som indtog måltidet på stedet, vendte blikket mod himlen og spandt af velbehag mens de spiste.

Pizza er ikke bare pizza. Hvis de, som det her er tilfældet, er bagt i en stenovn og fyldet er valgt af en virkelig kender, så kan pizza være en sand nydelse.

Brændet gir det færdige resultat en skøn svag duft og smag af røg, og skorpen får en karakteristisk himmelsk sprødhed som kun kan tilvejebringes i en sådan ovn.

Hege Marchsteiner fortalte uopfordret, at det her var den bedste pizza hun nogensinde havde fået, og sagde at jeg meget gerne måtte citere hende for det. Hun insisterede nærmest på at jeg gjorde det, og hendes børn Nikoline og Mio samt husbond Anders stemte i. Jeg har siden da talt med rigtig mange af Christians kunder som har spist pizza fra Bogø Brød i de forløbne fjorten dage, og dommen er entydig: Der er tale om de absolut bedste pizzaer man kan få syd for København, og min datter Olivia fastslog, at pizzaer fra Bogø Havn hører til i kategorien gourmet-pizza.

Foto: Jørgen Stæhr
Bogø Grundlovsforening
Af Helle Hansen
14.5.2019

Igen i år festligholder Bogø Grundlovsforening den 5. juni med en folkefest. Hvis man har købt årets grundlovskort kan man deltage i generalforsamlingen og stille op til bestyrelsen. Dette foregår kl. 8 ved Skovpavillionen.

Bestyrelsen håber på at nye og gerne yngre kræfter vil melde sig, da vi har brug for forstærkninger.

Man mødes på dagen kl. 12.30 ved den gamle rytterskole, hvor Postorkestret underholder. Herefter køres den traditionelle tur ad Vestergade – Skåningevej – Hougårdsbanke – Grønsundvej til Farø Vad. Efter en kort pause går turen tilbage ad Grønsundvej til havnen – Bogø Hovedgade – Østerskovvej og til Skovpavillionen.

Vi anmoder bilister der færdes på Grønsundvej på strækningen henover Bogø i tidsrummet 13:00 til 15:00 om at være opmærksomme på det langsomt kørende optog og tage hensyn til de deltagende trafikanter i det omfang det er muligt.

Traditionen er over 100 år gammel, og har sin rod i at bønderne i gamle dage, kørte en tur rundt på øen i pyntede vogne og med medbragt madkurv, for at bese hinandens marker. På et tidspunkt er køreturen rundt på øen blevet koblet sammen med fejring af grundlovsdagen, - hvornår står hen i det uvisse.

Køreturen slutter ved Bogø Skovpavillion hvor resten af festen holdes, med musik, sang, øl, vand, is, pølser, kaffe og lagkage.

Bogø Grundlovsforening er en upolitisk forening, og der er således tale om en u-politisk fejring.

Men grundlovstale skal der holdes, og i år holdes talen af John Pedersen. Han er tidligere formand for Bogø Idrætsforening, medlem af bestyrelsen for Bogø Mølle og en af Bogø´s drivende kræfter når der skal stables aktiviteter på benene.

Og endelig bliver der uddelt præmier til de fineste og sjoveste køretøjer. Bogø Grundlovsforening håber, at der vil møde mange pyntede vogne, biler, motorcykler og cykler op og deltage i turen.

Vel mødt
BOGØ GRUNDLOVSFORENING

Fra filmen Amundsen. Foto: Stege Bio
Fra Biografen i Stege
Foromtale til ugens filmpremierer i Biografen Stege
21.5.2019

Amundsen: 23.-28. maj kl. 18 og 29.-31. maj kl. 20:30; samt 1. og 2. juni kl. 19:
Dette er historien om norske Roald Amundsen – verdens største polarforsker. Siden han var en lille dreng, var Roald besat af tanken om at opdage de uudforskede dele af verden, og drømmen om at nå Sydpolen blev et kapløb med den britiske Robert Scott. Roald var en mand, som ikke var bange for at lyve og bedrage sine nærmeste for at opnå sin drøm. Især broren Leon, hans faste støtte, måtte lide under Roalds valg. Filmen er baseret på virkelige hændelser og giver ikke bare et dybere indblik i Roalds liv og person, men også i menneskerne omkring ham. Instruktør: Espen Sandberg Medvirkende: Pål Sverre Hagen, Katherine Waterston, Christian Rubeck m.fl.

Sir: 24.-28. maj kl. 20:30:
Ratna arbejder som husholderske hos den moderne ungkarl Ashwin i Mumbai. Ashwin, der kommer fra en velstående familie, har været bosiddende i New York, hvor han havde slået sig ned som forfatter – noget, som han dog måtte afbryde for at flytte tilbage til Indien for at hjælpe sin far i dennes entreprenørvirksomhed. Selvom Ashwin har alt, kan Ratna fornemme, at han har opgivet sine drømme, modsat Ratna, der intet har, men som drømmer om et liv som modedesigner. Ashwin fascineres af Ratna, og varme følelser begynder at opstå mellem dem. Men kærlighedsforhold på tværs af de sociale lag er en umulighed i det indiske kastesystem. Sir er en varm fortælling om drømme, modsætninger og begrænsninger.

En spions bekendelser: 29.-31. maj kl. 18:
En spions bekendelser er et biografisk drama baseret på den sande historie om KGB's længst aktive britiske spion, Joan Stanley. Her møder vi Joan mange år efter krigen, og hun nyder livet som pensionist i en lille idyllisk landsby. Freden bliver dog hurtigt afbrudt, da den britiske efterretningstjeneste arresterer hende med påstand om, at hun har hjulpet Rusland under krigen. Joan bliver nu kastet igennem en lang række afhøringer, der konfronterer hende med sin fortid som spion og de svære valg hun stod overfor. Rollen som Joan Stanley indtages af Oscar-vindende Judi Dench, der har en lang karriere bag sig med flere store film som Shakespeare in Love, Skyfall og Mordet i Orientekspressen.

Se mere her: biostege.dk

Foto: Bogø Møllelaug
Bogø Mølle sælger mel igen
Af Bogø Møllelaug
14.5.2019

Fra Store Cykeldag og på alle åbningsdage resten af 2019 kan man købe økologisk mel på møllen.

Møllens bestyrelse har indgået et samarbejde om at aftage korn fra Lammehaven Økologi ved Horbelev, hvilket vi ser meget frem til. Møllen sælger fuldkorns ølandshvede, fuldkorn speltmel, fuldkorns rugmel for 20 kr. pr kg og svedjerugmel og emmer for 25 kr. pr kg.

Vi glæder os til at se jer på møllen.

Bestyrelsen

Hjælp vi mangler hjælpere!
Af Lars Lejre
14.5.2019

Bogø IF har gennem en del år været hjælpere ved Danmarks største børnefestival, der finder sted i Vordingborg. Vi har opgaver 30/6 samt 3-4/7. Det er en super mulighed for at give egne børn fra 7 – 14år en fantastisk oplevelse mens man selv lægger lidt timer. Vi plejer at være ca. 40 hjælpere, men i år har vi fået mulighed for at få en tjans mere, og kan derfor godt bruge flere.

Bogø IF får et dejligt beløb til klubkassen, i år godt 30.000 kr hvis vi kan skaffe de ekstra folk. I år slutter vi af med en gang pizza og lidt til ganen i foreningens klubhus fredag d. 5/7 for de hjælpere der har tid og lyst.

Vil du vide mere så kontakt Lars Lejre på lejre58@icloud.com eller på 23116617 ?

Kjeld Sørensen. Foto: Jørgen Stæhr
Referat fra Bogø Lokalråd
Af Kjeld Sørensen
14.5.2019

Referat fra lokalrådsmøde 1. maj 2019 hos Jørgen Møller Bogø Hovedgade 23 4793 Bogø.

Til stede: Lis Hummel, Troels Dyhr Leighton, Jørgen Møller, Thine Toft, Michael Olesen og Kjeld Sørensen.
Fraværende: Trine Møller og Mette Petersen
Dagsorden:
Stier status: Troels og Lis går videre med projektet på strækningen Søvang-Stenkilden, de involverede parter (dem der ligger på denne strækning) vil blive kontaktet for yderligere dialog/aftaler.
Trafik og park: Vi har fået fat i en ny kontakt og afdelingen lover at de vil tage kontakt til beboere som har bevoksning som generer færdsel på fortove og veje, der vil også tilgå frimærkehuset et brev omkring fjernelse af de blå tønder på højre side af Skovvangen lige ved opkørslen.
Busskur: Vi prøver at få en lokal kunstner til at lave et "Lay out".
Bosætningskampagne: Troels booster vores materiale. så vi kommer lidt længere ud på Face-book.
Løskøbelses jubilæum: Programmet er i støbeskeen, gruppen forventer et foreløbigt program klar inden sommerferien.
Kommuneplan: Ingen bemærkninger
Høring omkring budget 2020-23: Vi nærstuderer sparekatalog og indsender høringssvar.
Paragraf 17/4 udvalget: Vi må vurdere materialet når det foreligger, og se om vi kan leve med det. Troels laver et skriv. Skal Lokalrådet lave kaffe på valgstederne: Nej det mener vi ikke de skal.
Bidrag til historisk forening/Svend Aage: Der er bevilget penge til en fin fotostat med vores løskøbelsesdokument 6-700 kr.

Bidrag til Møllen: Der er bevilget penge til et arrangement på møllen i anledning af færgen Idas fødselsdag 3000 kr.

Bidrag til Bogø køkkenet: Der er bevilget penge til afholdelse af børnedag 4000 kr.
Eventuelt: Her bragte Kjeld Sørensen en problematik omkring Skåningebro på banen. Kjeld oplyser at havnechefen giver udtryk for at hendes afdeling vil trække havnen ud af hendes regi, altså fratage Skåningen havnestatus, herudover er der et større arbejde med at fastlægge ejerskabet til havnen, idet at kommuner og amter i de sidste 100 år har ladet stå til, og forsømt at få tingene registreret. Troels tager sig af sagen, som er vigtig for Kostskole, kajakklub, jollelaug, samt alle brugere af dette dejlige sted. Kjeld deltager kun med faktuelle oplysninger.

Sekretær
Kjeld Sørensen


KLIK PÅ ANNONCEN FOR AT SE DEN STØRRE

Foto: Bogø Møllelaug
Støt Bogø Mølle
Af Bogø Møllelaug
14.5.2019

Få din virksomhed eller dit navn på en møllespån på væggen på møllen

Bogø Mølle mangler penge. Alle beløb modtages med glæde, men hvis man sponserer fra 1000 kr. og opefter, sørger møllens bestyrelse for at få produceret et lille messingskilt med sponsors navn indgraveret og fastgjort på en autentisk spån fra møllen. Sponsorspånerne med navne vil blive monteret samlet på en sponsorvæg og hænge på møllen.

Bogø Mølles bestyrelse kontakter her i maj måned virksomheder, der er tilknyttet Bogø i håb om at finde sponsorer, der vil støtte Bogø Mølle. Som alle ved, er en omfattende restaurering af møllen i gang. Restaurering er dyrt og til den grundlæggende restaurering søges midler fra fonde. Men restaureringen tærer voldsomt på møllens almindelige budget. Foruden de faste udgifter til forsikring, el og vand, har udgiften til ekstra entrepriseforsikring kostet, og der er fortsat mange mindre vedligeholdelsesudgifter i form af kalkning af vægge efter murerarbejdet, genetablering af el, fjernelse af byggeaffald og rengøring.

Hvis det går rigtig godt med at få penge på kontoen, kan bestyrelsen måske komme i gang med at få udskiftet de hårdt prøvede elinstallationer.

Når man siger ja til at sponsere et beløb får man udleveret et udfyldt og underskrevet sponsorbevis. Det kan hænges på væggen i en ramme – eller det kan indgå i firmaets regnskab.

(Ideen til sponsorvæggen kommer fra Ole Breitenstein, en efterkommer af den seneste ejer af møllen.)

Bestyrelsen håber på mange medlemmer af Bogø Møllelaug igen i år.

Alle er velkomne til at sponsere – kontakt Lise, 40882912, Helle, 21602907 eller Vivian 21636245 for yderligere oplysninger. Vi glæder os til at høre fra jer!

Møllens bestyrelse

Foto: Stege Bio
Fra Biografen i Stege
Gavlmaleri på Storegade
Af Else Iversen
14.5.2019

Indvielse af gavlmaleri ved Biografen Stege fredag den 7. juni kl. 16.30.

Snart kan forbipasserende, der sender blikket opad få en nyt spændende synsindtryk: Et nyt gavlmaleri vil inden længe afløse det uaktuelle og slidte maleri, som har “prydet” gavlen på Storegade nr. 55 i en årrække.

Bestyrelsen i Biografen har, efter mange overvejelser og ansøgninger om både facadenævnets godkendelse og økonomisk støtte til projektet, fået de nødvendige tilladelser og bevillinger til, at projekt gavlmaleri kan gennemføres.

Forarbejdet er i gang, resterne af den gamle udsmykning skrabes ned, muren grundes og det ny gavlmaleri vil inden længe være en realitet, til glæde for både fastboende og turister.

Og hvilket motiv skal så pryde Biografens gavl, skal det være Gøg og Gokke, en scene fra Jurassic Park eller måske en gammeldags filmrulle, som nu er historie? Ingen af delene! Nej, bestyrelsen har haft et fortrinligt samarbejde med billedkunstner Mia Sloth Møller, der har udtænkt en slags dobbeltløsning på opgaven:
Motivet bliver en stor, blå sommerfugl: En hyldest til den sjældne sortplettede blåfugl, som endnu findes på Møn, i øvrigt det eneste sted i Danmark. Om dagen vil den være stor og smuk og om aftenen/natten skifter udsmykningen karakter, idet det fremtrædende motiv her vil være en mørk stjernehimmel, hvor både stjerner og teksten BIOGRAFEN vil være malet med selvlysende maling.

Kunstneren har i sit motivvalg reflekteret over den oplevelse, mange biografgæster får efter at have set en dejlig film: Rigere på indtryk, nye horisonter, har eventuelt fået nye perspektiver på tilværelsen, har måske ligefrem oplevet stjernestunder.

Og udover det, har Mia Sloth Møller med sommerfuglemotivet og stjernehimlen indtænkt både Biosfære Møn og Dark Sky i sit kunstprojekt. Det er smukt i både konkret og overført forstand og bestyrelsen glæder sig til at præsentere resultatet.

ALLE INTERESSEREDE INDBYDES DERFOR TIL INDVIELSEN AF DET NY GAVLMALERI FREDAG DEN 7. juni kl. 16.30!

“Afsløringen” sker i sagens natur i fri luft, men i tilfælde af tæt regn flyttes arrangementet indenfor i biografsalen, hvor motivet så vil blive blæst op, på det store lærred. Der bliver præsentation ved Kino Møns formand, Ulla Olesen, hun suppleres af kunstneren og Handelsstandsforeningens nye formand Tina Olsen er den, der formelt indvier værket.

I dagens anledning er bestyrelsen vært ved et glas bobler/juice. Det forventes at arrangementet varer en halv time. Vel mødt til alle interesserede, frivillige mv.

Foto: Vordingborg Kommune
Blå eventyr modtager pris
Af Vordingborg Kommune
14.5.2019

Vordingborg Kommune har de sidste tre år haft stærkt fokus på at markedsføre de mange aktivitetsmuligheder, der findes langs kommunens smukke kystlinje. Den indsats er nu blevet belønnet med en pris for udviklingen af ”Blå Eventyr”.

To medarbejdere fra Vordingborg Kommune fik onsdag den 7. maj overrakt årets SmartGIS-pris 2019, som går til særligt kreative og nytænkende geografiske løsninger. Prisen tilfaldt Vordingborg Kommune for udviklingen af konceptet ”Blå Eventyr”, der ved brug af kort, data og mobile enheder, sætter fokus på vandsport langs kysterne og på havet.

Blå Eventyr er udviklet for at synliggøre de utallige aktivitetsmuligheder, som findes langs den 385 km lange kyststrækning, som i øvrigt er Danmarks længste. Farvandene omkring Vordingborg Kommune er attraktive og virkelig spændende farvande for fritidssejlere, vandsportsudøvere og badegæster. Hele området er præget af et variereret kystlandskab med små vige og lange hvide sandstrande samt en spændende og drabelig historie under vandoverfladen. Der er et rigt fiskeliv, og det er nemt at finde et uforstyrret sted, hvor man kan koble af og nyde den smukke natur. Det er alle de oplevelser og kvaliteter, Vordingborg Kommune fortæller om i Blå Eventyr.

Blå Eventyr er både et fysisk kort og et digitalt kort og snart også en app. Det fysiske kort er en smagsprøve på alle de oplevelser, der ligger og venter på alle vandinteresserede både over og under vandet. Er man sulten efter flere oplevelser og historier, kan på det digitale kort finde gode spots og ruter til vandsportsaktiviteter og ferieoplevelser krydret med film og fotos. Det digitale kort findes på www.blåeventyr.dk.

Vordingborg Kommunes borgmester Mikael Smed glæder sig over, at Blå Eventyr er blevet ankerkendt som et nytænkende og banebrydende initiativ. ”Vores kystlinje er en af kommunens vigtigste aktiver både i forhold til at tiltrække turister og bosættere. Hvem vil ikke gerne besøge, eller endnu bedre bo, et sted hvor man har vandet og en masse muligheder for at dyrke vandaktiviteter lige ud for døren? Det skal vi selvfølgelig fortælle om og markedsføre, og det er vores Blå Eventyr i den grad med til at gøre” siger Mikael Smed.

De mange historier og udvalgte spots er blevet til ved et større indsamlingsarbejde, hvor historier og informationer er samlet i samarbejde med med en række lokale foreninger og mere professionelle aktører som fx Museum Sydøstdanmark og Vikingeskibsmuseet i Roskilde og koblet med de data, Vordingborg Kommune benytter i mere tekniske løsninger. De flotte film er lavet af Filmfabrikken i Stege samt fotograf og biolog Søren Larsen.

Det fysiske kort kan hentes gratis på alle kommunale havne, turistinformationer og borgerservicecentre. Den nye app vil være klar inden sommerferien i år.

Foto: Jørgen Stæhr
Kostskolens nye tilbygning
Af Jørgen Stæhr
8.5.2019

Bogøerne har i lang tid, ved at skæve over hegnet til Bogø Kostskole, kunnet følge lidt med i det arbejde der er forbundet med opførelsen af et anneks af en ikke helt ringe størrelse, og i lørdags blev de der havde lyst inviteret til at få en rundtur i den nye tilbygning.

Hvad man hurtigt kunne konstatere var at det nye og det gamle, set udefra, klæder hinanden helt utroligt godt, og det kan have sin forklaring i det faktum at den arkitekt som her har virkeliggjort de længe nærede drømme, er den samme som man tidligere har benyttet til at udføre andre byggeopgaver.

Ud over et antal undervisningslokaler har man fået en meget stor spisesal, og man skulle tro at det alt sammen er udført med henblik på at klare en større udvidelse af elevantallet, men det er ikke tilfældet. De mange penge det har kostet er givet ud for at de nuværende elever skal have bedre faciliteter. Beløbet er i øvrigt i størrelsordenen omkring 24 millioner plus moms og er betalt kontant af de penge, som tidligere ledere og bestyrelsesmedlemmer i fællesskab gennem mange år, ved snusfornuftig og sparsommelig adfærd, har ”puget” sammen.

Jeg ønskede forstanderinden Tinella Svarer tillykke med det meget flotte resultat, og hun lagde ikke skjul på at det hele ikke er kommet af sig selv. Der er blevet brugt oceaner af tid og energi på at alt skulle være optimalt, og ting som for eksempel lydisolering er blevet prioriteret meget højt. At bestræbelserne er lykkedes til fulde, nærer ingen tvivl om når man bevægede sig rundt i bygningen. At opholde sig sammen med mange mennesker i selv de største lokaler medfører ikke det mindste ubehag, tværtimod føler man en nærmest salig ro.

Tinella fortalte også, at nedhængende, støvsamlende lamper ikke er hendes kop te, og som man kan konstatere, er alle belysningsarmaturer indbygget i lofterne. Synlige udluftningshuller findes heller ikke i den nye tilbygning, for efter at have gennemgået markedet, viste det sig at der faktisk findes loftplader som selv om man ikke kan se det, er bygget på en sådan måde, at de tillader luft-gennemstrømning.

Udenfor er der blevet opført et stort amfiteater, og jeg er meget betaget af den måde siddepladserne er etableret på. I stedet for at bygge dem symmetrisk og med parallelle linjer, fik håndværkerne besked på at ikke to rækker måtte være ens. Den opgave blev løst ved at støbe elementerne på stedet ved hjælp af glidende fleksible forme som kan tilpasse sig den til enhver tid ønskede krumning. Resultatet er blevet et kunstværk i sig selv, og vil uden tvivl give samtalestof de næste hundrede år hver gang nye besøgende ser vidunderet.

Vi siger endnu engang tillykke med det fantastiske resultat.

Udsigt fra Bogø Mølle. Foto: Møller Breitenstein
Møller Breitensteins luftfoto
Af Kristian Pælehøj
8.5.2019

Det fortælles at en Københavnsk fotograf kom til Bogø Mølle omkring år 1900. For at tage et storslået billede udover Bogø foreslog møller Breitenstein fotografen, at han kunne blive bundet fast til en møllevinge med hovedet nedad, hvorefter mølleren ville dreje vingerne en halv omgang. Derved kunne fotografen tage et billede højt oppe fra. Fotografen turde dog ikke tage sådan en lufttur, hvorfor mølleren fik instruktion i at betjene fotografiapparatet, blev bundet fast til møllevingen, og fik taget dette billede udover Bogø med Sjælland i baggrunden.

Forrest Møllergården fra ca. 1790. En bonde er på vej fra mølle med hest og vogn. I midten af billedet Bogø private Realskole, som den hed omkring forrige århundredeskifte.

Postkortet er fra en lille bog med billeder af postkort fra Møn. En og anden vil måske mene at sådan en historie vist ikke kan være sand. Det kan den sagtens, for billedet er taget fra en anselig højde, i øvrigt husker jeg min farfars drabelige historier – han var uddannet møllersvend – om møllerlærlingenes mere eller mindre tvungne karruselture i møllens vinger.

Foto: Vordkingborg Kommune
TAK – Fordi du sorterer dit affald
Af Vordingborg Kommune
8.5.2019

Målet for genanvendelse i 2022 blev nået allerede i januar 2019.

TAK – fordi du sorterer dit affald. Allerede i januar 2019 oversteg mængden af affald til genanvendelse mængden til forbrænding. Dermed genanvender vi i Vordingborg Kommune mere end 50 % af affaldet, som vi i affaldsplanen havde sat os for at gøre inden 2022.

Mængderne af sorteret affald taler deres tydelige sprog. I Vordingborg Kommune er vi rigtig gode til at sortere vores affald.

”Jeg er så glad og stolt!” siger Else-Marie Langballe Sørensen, der er formand for Udvalget for Klima og Miljø.

Som borger i Vordingborg Kommune er du med til at sørge for, at vi allerede efter få måneder sorterer mere end 50 % affald til genanvendelse.

I år har alle haft mulighed for at sortere madaffald, glas, metal, hård emballageplast samt papir og pap fra restaffaldet og aflevere det i beholdere, der hvor de bor.

”Langt de fleste er rigtig glade for muligheden for at sortere deres affald. De føler, at det er en god og nem måde at spare på resurserne og gøre noget for miljøet.” fortæller Else-Marie Langballe Sørensen.

”Vi har gjort det nemt for alle at aflevere det sorterede husholdningsaffald, der hvor de bor. Vi er rigtig godt tilfredse med at så mange bakker op om de nye ordninger og sorterer affaldet. Allerede i januar, hvor alle havde fået de nye beholdere, sorterede vi 53 % affald fra til genanvendelse. Det er virkelig godt gjort,”siger hun.

I Vordingborg Kommune indsamler vi hver måned omkring 1.950 ton af de affaldsfraktioner, der indgår i beregningen af genanvendelsesprocenten. De 1.950 ton affald svarer til 90 kg/husstand.

I beregningen af genanvendelsesprocenten indgår de typer affald, som skraldemændene henter, men også træ til genanvendelse samt småt og stort brændbart, som bliver afleveret på genbrugspladserne.

Genanvendelsesprocenten er et udtryk for hvor meget af dette affald, der er indsamlet som madaffald, glas, metal, hård emballageplast samt papir og pap og træ til genanvendelse.

Madaffaldet udgør en væsentlig del af det affald, vi genanvender, og mængden af dette er steget støt i takt med, at de nye beholdere er blevet leveret rundt omkring i kommunen.I takt med at vi sorterer mere og mere, bliver der tilsvarende mindre til forbrænding. På kurverne kan man se mængder til forbrænding og mængder til genanvendelse.

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2014 den gældende affaldsplan. Dengang havde vi en genanvendelsesprocent på 24 %. I starten af 2018 var den steget til 30 %. Allerede i januar 2019 oversteg mængden af affald til genanvendelse mængden til forbrænding. Dermed genanvender vi mere end 50 % af affaldet, som vi i affaldsplanen havde sat os for at gøre inden 2022.

Else-Marie Langballe Sørensen er derfor glad for at kunne sige, ”Tak! - fordi du sorterer dit affald, bliv ved med det! Jeg tror, at vi kan gøre det endnu bedre, og jeg glæder mig til at se, hvor godt det går fremover.”

Skovpavillonen er igen klar til Bogø Jazz Festival. Foto: Nicholai Wæhrens
BOGØ JAZZ FESTIVAL 5.-7. september 2019
Af Nicholai Wæhrens
1.5.2019

Så er vi klar til, at kunne byde velkommen til den 10. Bogø Jazz Festival i Bogø Skovpavillon. Det bliver en helt speciel jubilæumsfestival i år, med mange forskellige arrangementer og oplevelser, såvel visuelt som auditivt. Vi kommer til at skrive meget mere om dette års festival, specielt når vi løfter sløret for vores spændende program....

I kan glæde Jer, for det gør vi!

PS: Som flere sikkert allerede ved har Tom og Sanne-familien trukket sig fra Bogø Jazz Festival, så det nu kun er familien Wæhrens (Heidi, Benjamin, Patrick, William, Martine og Nicholai) der står for Bogø Jazz Festival og det bliver en oplevelse :-)

Jazzlige hilsner
Heidi og Nicholai

Stafet for Livet
Af Jesper Heien
1.5.2019

Igen i år er vi repræsenteret med verdens bedste hold, Bogøholdet, for 5 gang i træk, og I år er det lørdag den 22/6 og søndag den 23/6-2019 det foregår. Vi starter lørdag kl.12.00 og slutter søndag kl.12.00. 24 timer hvor vi er i gang i alle timer, men fordelt på de timer I kan deltage.

Det koster 100,-kr pr voksen og 50,-kr pr. Barn Se mere på www.stafetforlivet.dk Vordingborg og hold Bogø. Alle pengene går til Kræftens Bekæmpelse.

Det er så hyggeligt og socialt en vild oplevelse, og lysceremonien lørdag aften kl. 21.30 giver en gåsehud. Det skal prøves. Hvis I har spørgsmål så ring gerne til mig på 25249600

I år har vi flere sponsorer til runde km og til nye trøjer, så hvis I melder jer til nu på holdet, så har I også en stor mulighed for at få en sponsor-T-shirt,

I skal dog prøve dem hurtigst muligt fra den 6/5-2019 og skrive jer på listen i forgangen ved Klublokalet, og det skal ske inden den 26/5-2019. T-shirts sponseres af Willy Becke. Tusind tak for det, Mere info løbende om stafet for livet.

Vi glæder os så meget til at deltage med jer. M.v.h. Trine, Nina og Carina og Jesper Heien, 25249600. BIF Motion/Hold kaptajn.

Vin med IDA på etiketten
Af Flemming Nielsen
1.5.2019

IDA fylder 60 i år, hvilket fejres behørigt lørdag d. 29. juni, både i Stubbekøbing og på Bogø. Men den første fødselsdagsgave er allerede i hus. Som ses på billedet har Ida fået sine egne vine. Et skib af Idas kvalitet skal selvfølgelig have den bedste gave, og det blev så ovennævnte trio fra Chiles fornemme vindistrikt, Central Valley.

Tidendes udsendte har selvfølgelig nippet til Chardonnay hvidvinen, Rosevinen på Syrah-druen og Cabernet Sauvignon-rødvinen. Her er man ikke gået forkert i byen, alle gode vine.

Vinene kan købes hos Stubbekøbing Vinhandel ved havnen. Normalprisen er 79 kr., men i maj måned introducerer vinhandelen Idas vin til 69 kr.

IDA starter årets sejlads i dag d. 1. maj.

Dagens ret på Stop 42. Foto: JørgenStæhr
Danmarks bedste pause
Af Jørgen Stæhr
24.4.2019

Flaget er hejst på Farø hos Stop 42, hvor Dennis og Diana Odgaard Andersen netop har åbnet deres restaurant. Dennis, som er uddannet kok, har adskillige år på bagen indenfor branchen og har noget at have sin vision i når han sigter på at stedet skal være Danmarks absolut bedste pause. Udsigten til sundet og broerne er fantastisk, og maden så god at kunderne vil glæde sig til at komme igen.

Med sin beliggenhed lige op ad motorvejen er det klart at en stor del af kunderne vil komme derfra især om sommeren, men restauratørparret, der til daglig bor på Møn, er stærkt bevidste om, at der lever bogøere på Bogø, som de meget gerne også vil betjene med mad til fx bryllupper og konfirmationer. Dagens ret kan indtages på Farø eller købes som mad ud af huset. Vælges den sidste mulighed får man 10 % rabat.

For tiden er der åbent fra 9-21 og om sommeren fra 7-21. Vi har talt med flere familier fra Bogø som har besøgt Stop 42, og de bekræftede at maden på stedet er rigtig god.

Christiano konstaterer at dejen til prøvebagning af focaccia er klar. Foto: JørgenStæhr
Nyt fra havnen
Af Jørgen Stæhr
24.4.2019

Entreprenørens arbejde med at renovere havnen skrider tydeligvis frem, og sejsklubben kunne med noget besvær godt få deres både i vandet. Hos Bogø Brød, som den nye café skal hedde, har håndværkerne maset med at bygge om og kan fortælle, at den store pizzaovn nu er på plads og at stedet med sikkerhed vil åbne som planlagt den 1. maj. Christiano, som har lagt sin sjæl i indretningen får her opfyldt sin livsdrøm om at få foden under eget bord, glæder sig over at stedet kommer til at fremstå præcist så stiligt som det var planlagt.

Brigitte Alfter med ny bog. Foto: Svend Aage Christensen
Bogø i det digitale verdenshav
Af Svend Aage Christensen
24.4.2019

I de rigtig gamle dage havde Bogø kun to forbindelser til ver-den udenfor: over havet eller over isen. Men så kom tele-grafen, telefonen, dæmningerne og broerne. Endnu omkring 1900 sad Brugsens formand dog og bestilte varer hjem fra København pr. brev. De ankom så med kaptajn Nielsens paketbåd til Stubbekøbing.

Internettet er sidste skridt i den udvidelse af erhvervsmulig-hederne, som de nye trafikforbindelser og kommunikations-midler har medført. Gradvis er der opstået en betydelig ind- og udpendling fra Bogø, og min egen kone, journalisten Brigitte Alfter, er et eksempel på, at man ikke behøver at flytte sig fysisk fra øen, men kan sidde i sin stue og arbejde over hele verden fra Bogø. Det ville man nok ikke have drømt om for hundrede år siden.

Betegnende nok er fællesnævneren for meget af hendes arbejde ’journalistik over grænser’. Hun har lige udgivet en bog på et engelsk forlag med titlen Cross-Border Collaborative Journalism. A Step-By-Step Guide.Når jeg hører hendes stemme inde fra stuen ved siden af, tænker jeg, at hun nok sidder og taler i telefon med en ven-inde på Bogø, Møn eller i Berlin, men i virkeligheden er hun i gang med en større videokonference med kolleger over flere kontinenter eller ved at interviewe en kilde i New Zealand. Under arbejdet med bogen har hun på intet tidspunkt mødt forlagets direktør, redaktører eller layoutere. Over nettet flyder manuskripter, kontrakter, korrekturark og samtaler mellem Bogø og London. Det er dog blevet til en enkelt middag med hendes engelske editor og hans kone i London, mest for at sige tak for hjælpen, ikke af nogen tvingende praktiske grunde.

På samme måde med hendes andre aktiviteter. F.eks. styrer hun fra sit skrivebord på Bogø forberedelserne til en stor årlig konference i Belgien over fire dage med mange hundrede deltagere: Den Europæiske Konference for Undersøgende Journalistik & Datahøst (The EIJC (European Investigative Journalism Conference) & Dataharvest). Sådan et stort foretagende indebærer, at der bliver flyttet mange gigabytes frem og tilbage mellem Bogø og resten af verden. Inden programlægningen og de praktiske arrangementer er på plads, skal der brainstormes, overtales og aftales gennem tusindvis af mails, konferencer, chats og samtaler, langt det meste på nettet.

Det globale har dog ikke fortrængt det lokale fra Brigitte Alfters hjerte. I et par år har hun været med i Bogø Lokalhistoriske Forenings bestyrelse og er for nylig blevet foreningens formand. Også foreningens årsskrift ’Bogøs historie’ har hun en finger med i som medredaktør og interviewer. Søfartsøen Bogø har fået sit. Hun stillede med liv og sjæl op og byggede en hjemmeside til åledrivkvasen ’Karen’, da det historiske fiskefartøj for nogle år siden vendte tilbage til Bogø Havn.

Til forskel fra de mange Bogø-sømænd, der levede og døde på Nordatlantens bølger, kan vi fra lænestolen vugge på det globale netværkssamfunds verdenshav.

Nyt fra Bogø Fitnessklub
Af Lars Graversen
24.4.2019

Vi starter hold op i fitness Klubben. Se nedenfor.

Vi rykker igen med endnu et træningsprogram i Bogø Fitness Klub ”Vi rykker sammen” holdet fortsætter i en forårsudgave, som henvender sig til både nye deltagere og til dem, som har gået på vinterens hold. Vi har fokus på at blive stærkere, vi arbejder både med kondi og styrke.
Kondi:
Et individuelt bikingprogram, hvor intensitet og sværhedsgrad øges langsomt. Vi rør os i fællesskab til god og motiverende musik.
Styrke:
Vi arbejder primært med kettlebells, men der er også mulighed for at arbejde med individuelle træningsprogrammer i maskinerne med fokus på styrke. Hvis vejret er godt, tager vi kettlebellene med ud på græsset og træner. Kost: To af dagene taler vi om sund og energigivende kost efter træningen og introducerer små kostændringer, der kan gøre en forskel. Der vil være små smagsprøver som passer til dagens tema. Kostdage: 15/5 og 12/6 2019.
Fællesskab:
Vi tror på, at det er nemmere og mere motiverende at opnå gode og vedvarende resultater, når vi gør det i fællesskab. Vi mødes derfor fysisk en gang om ugen, og derudover vedligeholder vi kontakten på Facebook. På facebooksiden kan du finde vores kostråd og opskrifter samt træningsprogrammerne. Der er mulighed for bodyscanningen en gang om ugen. Dvs. at du kan holde øje med udviklingen af din vægt og forholdet mellem fedt og muskler samt body age/kropsalder. Hvem: Hvis du er i form, træner regelmæssigt og er tilfreds med din vægt, er du velkommen til at deltage for fællesskabet skyld, men træningen er i langt højere grad til dig, der ikke er i form, ikke træner regelmæssigt og/eller ikke er tilfreds med din vægt.

Alle er velkomne uanset køn, alder og form.

Hvor:
Træningen vil finde sted i Fitness Centeret og bikinglokalet.

Hvornår:
Onsdag kl.18.30 til kl.20.00. Vi mødes første gang den 24/4 2019 og kører frem til og med uge 25 19/6 2019, dog ikke den 5/6 på Grundlovsdag. Programmet kører dermed over 8 uger. Vi træner i cirka en time. I skal derudover regne med at træne selv 3 x 15 minutter om ugen. Medbring indendørs træningstøj- og sko. Tilmelding: Tilmelding er nødvendig og foregår til Nina Sønderskov Suensen på Messenger eller sms tlf.: 25376755. Vi har brug for jeres Facebook navn, herefter vil I blive tilkoblet vores side og modtage mere info, inspiration mm her.

Pris:
Det er gratis for alle medlemmer i Bogø Fitnessklubben.

Vel mødt Nina, Alis og Lars

IBogø Mølle. Foto: Jørgen Stæhr
Bogø Møllelaug - kontingent m.m.
Af Bogø Møllelaug
24.4.2019

Påsken 2019 er slut, foråret er på vej, det spirer og blomster overalt. En ny sæsons aktiviteter starter på Bogø Mølle. Og det betyder kontingentopkrævninger.

En af de nærmeste dage vil du finde en revideret folder fra Bogø Mølle i din postkasse. Tag tid til at læse den. På folderens forside kan du nyde det smukke foto af vores mølle. Af side 2 fremgår det, hvorfor det er vigtigt, at mange slutter op om møllen som medlemmer. Nu mere end nogensinde før, for det er NU, vi skal holde gang i den restaureringsproces, som er startet. Første etape er afsluttet, og etape to starter iflg. planen i begyndelse af juni!

Et medlemskab koster 150 kr. for en husstand årligt – du betaler for indeværende år, og vi henstiller til, at du indbetaler i løbet af maj måned. Men indbetalinger senere modtages selvfølgelig også med glæde. Alle betalere bliver registreret i vores medlemsoversigt, men vi beder om forståelse for, at du ikke hører fra os i forbindelse med, at du har betalt. Vi arbejder alle frivilligt, og det er tidskrævende og dyrt at skrive til alle. Ring eller send en mail og spørg, hvis du vil have bekræftet, at din indbetaling er registreret. På folderens side 2 er også beskrevet, hvilke fordele, du har ved at være medlem, og hvordan du kan betale. Der er 4 muligheder. Er du alligevel i tvivl, så ring! Hvis folderen bliver væk, så se på Portalen under Foreninger – Bogø Møllelaug – Dokumenter – der findes folderen og meget andet om møllen! På side 3 i folderen et indbetalingskort, og folderens bagside præsenterer bestyrelsesmedlemmerne – dem, du er velkommen til at kontakte, hvis du har spørgsmål, forslag eller andet vedrørende møllen.

Og endelig: Mailadresser. Vi hører nu og da en kommentar om, at ”Når jeg har betalt, så hører jeg aldrig mere fra jer!”. Hvis møllen havde mailadresser, ville det være muligt at sende et svar. Så send mailadressen sammen med betaling af kontingent, så vil der blive mulighed for svar, indkaldelse til generalforsamling og information, blandt andet om årets aktiviteter. Møllebestyrelsen vil gerne forsøge.

Til generalforsamlingen i år inviterede bestyrelsen til besøg på møllen med billedforevisning og suppe via Portalen og Tidende. Der kom mange. Dejligt.

Aktivitetsplanen for møllen kommer ca. 1. maj. Se Tidende og Portalen og plakater på øen.

Tak, fordi du og din husstand støtter møllen.
Bestyrelsen

Se mere her Møllefolder (PDF)

Benny Knudsen anno en gang i 1960'erne.
Bogø 1962 - oplevet af en tilflytter
Af Benny Knudsen
17.4.2019

Første gang, jeg var på Bogø, var i marts 1962. Der var vådt, klamt, koldt, mørkt og trist. Og så var det langt væk. Fire timers kørsel i en Fiat 600 fra Odense. Storebæltsfærge, gennem Slagelse, gennem Fuglebjerg, gennem Næstved, over Mern, uendelige Viemose, Møn og så endelig Bogø. Et udsted.

Mit ærinde var besøg på Bogø Kostskole. Det gjorde det ikke bedre. En mørk kolos med store træer omkring. Det var ikke bedre indenfor. Brunt og gråt, hvis der overhovedet var maling.

Utroligt at jeg lod sig ansætte.

Vi skulle have noget at bo i. Ikke noget problem, masser af tomme huse, men i en meget lav standard. Vi valgte Smedestræde 8. Det vil sige, at det gjorde vi ikke. Der var ikke gadenavne og derfor selvfølgelig heller ikke numre.

Ejeren havde etableret toilet. Det var der ikke alle vegne. Der var kakkelovne, og det var ganske almindeligt. Der var stor have med 50 frugttræer. Man kunne leve af haven, påstod udlejeren.

Nu var det sommer, og så var Bogø helt anderledes. Også anderledes end i dag.

Der var landligt. På den ene side en kornmark og bag haven lå øens grusgrav. Der var frit udsyn til Grønsund. Naboen var Bogøs jordemoder. Praktisk med et hul i hækken. Den gang fødte man hjemme. På den anden side boede Karl Karbid. Han var den sidste beboer i kommunens fattighus, så kommunen installerede ham i det gamle skomagerværksted. Karl Karbid reparerede cykler og gik med aviser.

Dagen startede med lyden af hestehove i Smedestræde. Næsten alle gårde havde køer, så om morgenen tidligt var der livlig trafik ned til mejeriet på hjørnet af Farøvej og Skåningevej. Senere kørte Ejvind Kold med sin hestevogn rundt og solgte mælk til alle husstandene.

Ved siden af mejeriet lå frysehuset. Her regerede Asta Jensen. Man købte en andel og kunne så aflevere sine pakker. Pænt pakket og med snor om. Senere kunne man så hente dem, selvfølgelig kun i åbningstiden, som var en time alle hverdage.

I Smedestræde boede øens to lastbilvognmænd. De havde tilsammen fem lastbiler, en enkelt af dem var kun indregistreret i roesæsonen. Det var også her landmændene fik deres grovvarer, gødning og foder. Det foregik i LMAF’s pakhus med Lange Aksel som uddeler. Den ene af øens to vognmænd med taxaer, eller som det hed: Lillebiler, boede også i Smedestræde. Han blev kaldt Dødskøreren, ingen kunne fortælle hvorfor.

Bogøerne behøvede ikke at tage til byen for at handle. To købmænd og brugsen klarede dagligvarerne og alle fornødenheder, søm, skruer, gummistøvler, kotøjr og maling. Alt blev ekspederet over disken, ingen selvbetjening. Overfor brugsen lå Tatol og Sylvias manufakturforretning. Herudover var der to bagere og en slagter samt to gartnere. Skulle man have noget lavet, så var der to smede, en tømrer, et par malere og et par skræddere. Biler blev repareret af Villy Kanon, som boede overfor forsamlingshuset.

Husmoderforeningen var aktiv. Mange møder, husk kop. Bogø Avis kom hver uge, et blad med to forsider. I forsamlingshuset var der danseskole, biograf, dilettant og mange baller. Og så var der grundlovskørsel.

Der var to færger, Ida og Gudrun. Endda kunne der på travle dage om sommeren være lange bilkøer.

Vel var her liv, men meget var gået i stå. Fodboldklubben var gået nedenom og hjem. Da vi ville starte forfra, blev vi mødt med krav fra Lolland Falsters Fodbold Union om at betale den gamle gæld.

Bogø var en selvstændig kommune ledet af et sogneråd. Der var kommunekontor på Navigationsskolen. Her var også postkontor, og i nabobygningen havde vi telefoncentralen, manuelt betjent. Praktisk, man kunne altid få fat i folk. Centralen vidste, hvor de var henne.

Bogø skole var kun otte år gammel. En moderne og vel alt for stor bygning, men her var også bibliotek og badeanstalt. For mig, der kom fra byen, var det mærkeligt, at ingen døre var låst. Der var fri adgang døgnet rundt. Selvfølgelig var det naturligt et sted, hvor alle biler havde nøglen siddende.

At bosætte sig på Bogø var nemt. Man blev taget godt imod. Sådan er det også i dag. Jeg tror, at det har noget at gøre med, at Bogø er en søfartsø.

Benny Knudsen

Foto: Arkiv
Film om Bogø
Af Jørgen Stæhr
3.5.2017

Vi har fået en god film om Bogø, og fået er for en gang skyld så rigtigt som det er skrevet. Alle der ser filmen konstaterer begejstret at der er tale et professionelt stykke arbejde som uden tvivl vil komme til at udgøre et førsteklasses værktøj i lokalrådets salgsbestræbelser.

Men hvad er historien bag tilblivelsen? Det begyndte med at Ulrik for cirka 4 måneder siden blev ringet op af esoft creative - et firma som oplyste at de producerer film på bestilling om allehånde emner, og fortalte at de ville tilbyde at producere en film om Bogø for at have den i deres portefølje som et eksempel på hvorledes man med deres film kan støtte et lille dynamisk samfund i dets arbejde med at få unge børnefamilier til at flytte dertil, og det hele skulle ikke koste os en øre.

Kjeld Sørensen som i mellemtiden var blevet tovholder på projektet sagde selvfølgelig ja tak, og da man kort tid efter gik i gang med opgaven fulgte han med filmholdet rundt på øen og pegede på hvor man skulle hen næste gang, og i øvrigt interviewede han dem der blev filmet.

Der blev optaget ti gange så meget materiale som det man tog med i det færdige produkt, og Lokalhistorisk Forening vil formodentlig give deres højre arm for at have en kopi af hele molevitten i deres arkiver til moro for kommende videbegærlige generationer.

Hvis man gerne vil se den nye Bogøfilm så klik her Velkommen til Bogø