Sognepræst Tina Preus Hansen og Familien Heien til grundlovsfest. Foto: Jørgen Stæhr
Grundlovskørsel
Af Jørgen Stæhr
12.6.2019

Hvordan vejret arter sig den 5. juni er ikke uden betydning, ja faktisk er der, for at dagens festligheder kan udspille sig på bedste vis, hårdt brug for masser af sol og varme. De sidste mange uger har det ikke lovet for godt. Atmosfærens store indhold af menneskabt CO2 taget i betragtning kunne man med god ret have forventet en mindst lige så dejlig varm forsommer som det var tilfældet sidste år, men i år har det altså været langt køligere end man har lyst til at tænke på.

Så meget glædeligere var det på dagen at opleve en helt formidabel sommerlighed, og en meget stor tilslutning til den traditionelle grundlovskørsel. Alene cyklerne udgjorde på ruten en halvanden kilometer lang slange, og det var dejligt at se de mange Grønsundere blandt deltagerne.

Inde i varmen ledede Anita løjerne på sin vanlige sprudlende måde, og når man betænker den høje temperatur inde i hallen kan man godt forstå de mange tilhørere som foretrak at lytte til højttalerne ude under træernes svalende kroner. Vores egen John Pedersen var årets taler, og han glædede sig blandt andet over det gode forhold bogøerne har til hinanden.

Dommerpanelet fortæller om deres præmierings-overvejelser: Det sjoveste børnekøretøj var inspireret af Ternet Ninja. Det flotteste børnekøretøj var en rød pigecykel med flag og blomster. Det sjoveste voksenkøretøj var en dobbelt cykel med plads til passagerer foran. Det flotteste voksenkøretøj var en bil med flag på køleren og blomsterranker op over taget.

De udtrukne numre som endnu ikke er afhentet er 0002 og 0842.

Hans Svane
Af Svend Aage Christensen
5.6.2019Bogøs mange århundreder som krongods falder i to hoveddele: Fra middelalderen til 1689 under Nykøbing Len, altså under Falster, og fra 1689 til 1769 under Møns Amt. 1769 var som bekendt året, da Bogø blev solgt ved auktionen i Stege og Bogøs bønder blev selvejere.

Men midt i det hele pantsatte kongen i 1659 Bogø til ærkebiskop Hans Svane som en påskønnelse af, at Hans Svane havde hjulpet kongen økonomisk. Dette lille mellemspil varede dog kun i to år.

Ved et kongebrev af 1. maj 1661 overlod kong Frederik 3. Nykøbing Len, eller Nykøbing Amt, som vi kan kalde det efter enevældens indførelse, til sin dronning, Sophie Amalie af Brunsvig-Lyneborg. Kongen var kommet til at skylde dronningen 75.000 rigsdaler og for hurtigere at få lånet bragt ud af verden, gav han hende en del af indtægterne fra Nykøbing Amt i pant.

Denne lejlighed benyttede Hans Svane til at afstå Bogø til dronningen. Han gjorde dette, som han skrev, da øen var anneks til Falster, og for nogenlunde at tilkendegive sin underdanige ”Devotion” mod dronningen. Han bad om, at ”denne ringe præsent ikke af henseende til dets værd, som er ingen, bliver æstimeret, men med nåde må optages som en tilkendegivelse på underdanigst pligt …”.

Historien står i BOGØS HISTORIE.

Sognepræst Tina Preus Hansen. Foto: Helle Hansen
Provstigudstjeneste i Sognehaven
Af Helle Hansen
12.6.2019

2. pinsedag blev der afholdt Provstigudstjeneste i Sognehaven ved Bogø Kirke. Det er en fællesgudstjeneste for alle Provstiets sogne, og den foregik udendørs i telt på græsplænen foran Sognegården.

Provst Mette Magnussen bød velkommen, derefter gik det slag i slag med skøn korsang, oplæsning af div. tekster, salmer og taler af flere præster bl.a. vor egen Tina Preus Hansen.

Det store telt med plads til 130 var ikke nok, der måtte hentes stole i Sognegården og flere havde medbragt deres egne stole. Efter gudstjenesten var der mulighed for at få stillet sulten med grillpølser og kartoffelsalat, og så forsyne sig ved det fine kagebord. Man kunne samtidig møde repræsentanter fra Sydsjællands Tekstillaug, Bogø Mølle og Bogø Lokalhistoriske Forening.

Foto: Flemming Nielsen
Indpakning af Tidselsommerfugl
Af Flemming Nielsen
12.6.2019

De sidste par dage har Tidselsommerfuglen indtaget et blomsterbed i haven. De flaksende væsner kommer langvejs fra, thi de overvintrer i Afrika eller Asien. Botanisk set tilhører de Takvingefamilien og findes i en stor del af verden.

Efter at have fløjet adskillige tusinde kilometer for at komme på sommerferie i Danmark, så er det lidt af et surt show at man lige efter ankomsten skulle flakse ind i et lille spindelvæv. Det tog Hr. eller Fru Edderkop ca. et halvt minut at lave denne flotte indpakning.

Foto: Vordingborg Kommune
Årets frivillig 2019
Af Vordingborg Kommune
12.6.2019

Det Frivillige Samråd vil igen i år hædre en frivillig, eller en gruppe af frivillige, der gør en forskel. Men hvem skal det være? Skal det være den ulønnede træner? Besøgsvennen? Ildsjælen i skolebestyrelsen? Dit lokalråd? Drivere på Ungerådet? Hende, der holder forsamlingshuset i gang? Eller en helt anden?

Det kan du være med til at bestemme:
Gå ind på vordingborg.dk/frivillig og nominér din kandidat. Du kan nominere frivillige helt frem til 7. august.

Det Frivillige Samråd kårer Årets Frivillig til Frivillig Fredag den 27. september i Mønshallerne i Stege kl. 17.00-21.30. Programmet kommer senere.

Alle nominerede får direkte besked om deres nominering i god tid.

Læs mere på vordingborg.dk/frivillig

Foto: IDA's Venner
Sankt Hans aften på Ida
Af Anne-Mette Lysgaard
12.6.2019

Når sommeren er skønnest stikker vi igen til søs på vores traditionsrige båltur. Mens solen går ned og aftenmørket langsomt sænker sig over os, tøffer Ida stille af sted på Grønsund, og vi nyder udsigten til de grønne kyster med de mange blusende bål, og Farøbroen, som i baggrunden, tårner sig op som en fantastisk kulisse. Sankthansaften er skabt til hygge med familie og venner, og hvorfor ikke prøve en anderledes én af slagsen ombord på Ida?

Gitte Thillemann står for underholdningen, og det er tilladt at synge eller danse med, når hun - med guitar og sang - deler ud af sit rige repertoire af kendte danske sange og smukke viser. Også den smukke Midsommervise får vi sunget undervejs. En helt unik oplevelse kan vi garantere. Vi sejler søndag den 23. juni kl. 20.00 fra Stubbekøbing og kl. 20.15 fra Bogø, og turen varer ca. 3 timer. Tag madkurven eller snacks med, drikkevarer købes ombord. Billetter kan købes på www.idasvenner.dk

Idas Venner er støtteforeningen til Bogø-Stubbekøbing Overfarten, der arbejder for at udbrede kendskabet til overfarten bl.a. gennem onsdagssejladserne, som Sankt Hans turen er en del af. Hver tur har forskelligt indhold, og der sejles hver onsdag hele sommeren. M/F Ida er med sine 60 år på bagen en veteranfærge og en attraktion i sig selv. Færgen er, hvis ikke den sidste, så i hvert fald én af de få, tilbageværende træfærger i ordinær drift i Danmark. Færgen transporterer hvert år ca. 27.000 passagerer over Grønsund og med næsten 8.000 cyklister, så er det ikke uden grund, at færgen kaldes ”cyklisternes motorvej”. Hele to internationale cykelruter og 2 ud af 9 nationale ruter samt flere regionale cykelruter gå via M/F Ida.

Bogø Mølle. Foto: Jørgen Stæhr
Pressemeddelelse
Møllernes årlige festdag
12.6.2019

Møllernes årlige festdag er også historien om frivillighed indenfor bevarelse af vores kulturarv.

Mere end 100 vind- og vandmøller inviterer til Dansk Mølledag søndag den 16. juni, hvor frivillige i møllelaug og museer viser deres arbejde med at bevare, og formidle, en 1000-årig kulturarv.

Vind-og vandmøller inviterer alle interesserede til at deltage i møllernes årlige festdag, Dansk Mølledag 2019, søndag den 16. juni.

Dansk Mølledag er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor gamle vand- og vindmøller i hele Danmark åbner dørene op for publikum.

På mølledagen bliver der lejlighed til at komme indenfor i en mølle og se, hvordan en mølle er opbygget, og hvordan den arbejder. På en del af møllerne får gæsterne også mulighed for at opleve – se, høre og mærke – hvordan kræfterne i vind eller vand bliver brugt til at male korn til mel i møllens kværne – og til drift af andet maskineri i møllen.

Ud over rundvisning på den enkelte mølle og mulighederne for at købe friskmalet mel til bagning af brød og kager, byder møllerne også på mange andre aktiviteter på mølledagen fra gudstjeneste, folkedans, musik, bagning af snobrød og historisk udstilling til dyrskue. Programmet for dagen varierer fra mølle til mølle.

Frivillige bevarer kulturarven.

Det er efterhånden sjældent at se en gammel vand- eller vindmølle i drift. Tiden og udviklingen har gjort møllerne overflødige. Men de er stadig en del af vores kulturarv. Og takket være en masse frivillige rundt omkring i landet, er der stadig møller tilbage, der med deres placering i landskabet blandt andet er med til at gøre Danmark til et attraktivt turistmål.

”Møllerne er i høj grad dansk kulturarv, som møllernes ejere og de mange frivillige i møllelaugene yder en stor og flot indsats for at bevare og fortælle om”.

Det siger Susanne Jervelund, formand for Dansk Møllerforening, og fortsætter:
”Møllerne repræsenterer den første mekanisering af hårdt og tidsrøvende manuelt arbejde. Det gælder både for kornmøller, hammermøller og savmøller.”

”Det er tankevækkende, at møllerne gennem tusinde år har været en vigtig del af samfundsudviklingen. Ved at bevare de historiske møller, sikrer vi, at kommende generationer kan lære om den teknologiske udvikling i praksis”, fastslår Susanne Jervelund og tilføjer: ”Møllerne leverede kraft og energi til mange forskellige opgaver, dengang det eneste alternativ var den kraft, der kunne leveres af mennesker og dyr. I dag har vi mistet fornemmelsen for, hvor meget energi vi bruger. En mølle, der før var helt central i det lokale samfunds kraftproduktion, leverer mindre kraft end en almindelig bil gør i dag. Det energiforbrug, vi har i dag, er stort, men ikke til at have et forhold til. At være på en historiske mølle i funktion, giver en unik oplevelse af kraft og energi”.

Viden om bygninger, maskiner og håndværk ”Ved at bevare en historisk mølle i funktion, sikrer vi, at såvel bygningen som mølleværk, kværne og andre maskiner samt de forskellige håndværk, der er knyttet til mølleriet, bliver bevaret for eftertiden. Dermed får vi vedligeholdt erfaringer og viden om en række gamle håndværk, og bragt dem videre til næste generation.”

”Dertil kommer viden om møllerens arbejde på møllen. Det arbejde kræver viden om møllens teknologi, drift og pasning. Desuden viden om korn og formaling, herunder viden om kornsorter, opbevaring og brug, samt praktisk erfaring i at passe møllens kværne og andre maskiner.”

”I Dansk Møllerforening arbejder vi for at øge forståelsen for betydningen af vores gamle møller. Vi vil gerne være en støtte til de mange frivillige, som yder en uundværlig indsats for at bevare de historiske møller. Vi vil formidle teori og faglig viden, der kan give de frivillige de færdigheder, der kræves for at bevare og holde de historiske møller kørende,” siger Susanne Jervelund. Dansk Mølledag åbnes officielt ved et arrangement på Uldum Mølle, kl. 10.00, hvor der vil være taler og en lang række andre aktiviteter.

Dansk Mølledag gennemføres i år med støtte fra Augustinusfonden, Møllerens Fond, Fabrikant Mads Clausens Fond og Simon Spies Fonden.

Oplysninger om aktiviteterne på den enkelte mølle på mølledagen findes på: Dansk mølledag.dk

Fra filmen X-Men: Dark Phoenix. Foto: Stege Bio
Fra Biografen i Stege
X-Men: Dark Phoenix i Biografen Stege
5.6.2019

X-Men: Dark Phoenix: 18.-20. og 22. juni kl. 19:
Superheltefilmen X-Men: Dark Phoenix bliver det kulminerende kapitel i filmserien, der startede med X-Men fra 2000. Efterfølgeren udspiller sig i 1992, altså ni år efter begivenhederne i X-Men: Apocalypse. Efter en mission i rummet bliver den telepatiske mutant Jean Grey ramt af et voldsomt soludbrud, der fremkalder uanede kræfter i hende. Men forvandlingen til Phoenix har en skyggeside, og hun må kæmpe med de kosmiske følger. Og så bliver X-Men nødt til at beslutte om et holdmedlems overlevelse er vigtigere end hele menneskeheden.

Filmen er baseret på tegneserien "The Dark Phoenix Saga" af John Byrne og Chris Claremont, der er en af de mest kendte i hele X-Men-universet, og som dannede grobund for handlingen i den udskældte X-Men: The Last Stand. Game of Thrones-stjernen Sophie Turner har overtaget rollen som Jean Grey fra Famke Janssen, der bl.a. spillede karakteren i de tre første X-Men-film.

Flere store stjerner fra de tidligere film vender tilbage bl.a. Jennifer Lawrence, Michael Fassbender og James Mc Avoy, mens Jessica Chastain denne gang spiller hovedskurken. X-Men: Dark Phoenix instrueres af forfatteren og produceren bag flere af de foregående film i X-Men universet. X-Men: Dark Phoenix bliver vist i 2D og er tilladt for alle over 11 år.

Se mere her: biostege.dk

Borgmester Mikael Smed på arbejde. Foto: Jørgen Stæhr
Danmarks længste kunstudstilling
Af Jørgen Stæhr
5.6.2019

Lørdag den 1. juni var der kunstfernisering i Vordingborg, og borgmester Mikael Smed, som netop var hjemkommet fra en rejse til Estland hvor han, stående på et podie i Tallinn, mindedes den gamle flaghændelse, erklærede udstillingen for åben, mens han med et bredt smil, til stor jubel for den menneskemængde der var mødt op for at høre hvad han havde at sige i den anledning, klippede det røde bånd - som var spændt ud tværs over Algade.

Historien bag udstillingen er, at Vordingborg på Valdemarsdag den 15. juni fejrer 800 året for Dannebrog, som ifølge legenden faldt ned over Valdemar Sejrs hær og var medvirkende til at danskerne vandt i slaget mod esterne. Den sejrende konge tog flaget med sig til Danmark hvor det sidenhen blev danskernes flag, og efter sigende (det fortæller Guinness rekordbog i hvert fald) verdens ældste nationalflag.

En persongruppe som kalder sig VOKAN (Vordingborg Kan) fik den gode ide at forbinde festlighederne med en større kunstudstilling, og opfordrede mere end 100 lokale kunstnere (ja så mange kreative mennesker er der virkelig i vores kommune), til at finde sammen med forretninger i Algade hvor hver kunstner kunne udstille tre ting. Dannebrog skulle være en integreret del af et af kunstværkerne.

Efter mange genvordigheder lykkedes det faktisk at få etableret forbindelse mellem mere end 60 butikker og et tilsvarende antal kunstnere. Bogø er på flere ledder med i hændelsen, idet Gitte Kongstad er tovholder på VOKANS projekt samt udstiller i Kafé Ann'en. Lars Thomsens malerier bliver vist hos Heidis Guld og Sølv og Bolette R. Knuden får sine tre billeder promoveret på det smukkeste i det store vindue hos Galleri Marianne Lynge.

Tærø Rundt 2018. Foto: Jørgen Stæhr
Bogø Sejlklub siger tak!
Af Jens Linnet
5.6.2019

Tærø Rundt 2019 blev en stor succes med 35 deltagere og frisk vind. Aftenen i teltet med præmieoverrækkelse var fantastisk, takket være en masse lokale, trofaste sponsorer, som sejlerne og klubben skylder en stor tak:

BirgitsButik, Bogø
Bog&idé, Stege
Bogense Havn
Bogø Brød
Bogø Kostskole
Bogø Maskinstation
Brico
Bryghuset Møn
Bøgely Maskinservice A/S
Båd og Udstyr, Stensved
Café Farø Vad, Bogø
Café Stalden, Bogø
Colorplus, Vordingborg
Dagli' Brugsen, Bogø
Danske Bank
Dentool Aps
Dr. Linnet
Dyrlægehuset Nordsjælland, Fredensborg
Fiskeri & Fritid, Stubbekøbing
Frisør Ann Christina, Stege
Frisørstuen, Stensved
GeoCenter Møns Klint
Henriks Hvidevarer, Vordingborg
Klinik for Fodterapi, Stege
Kunstmaler Janus Ipsen, Bogø
Flügger, Stege
Lammehave Økologi, Horbelev
Lene Evers Chokolade, Stege
LW Byggeservice, Bogø
Masnedø Marinecenter
Maglebrænde Slagterforretning
Møns Bank
Nordisk Film - Egmont
Palles An10rust, Vordingborg
Palles Kraner Aps
Point S Stege
Præstekilde Hotel
Rema 1000, Stensved
Restaurant Babette
Restaurant Snekken
Slagter Toft, Stege
Stennakkegård, Bogøv Stop 42 Farø
Storstrøms Forsikring G/S
Sydsjællands Ship Service, Vordingborg
Thorglas, Bogø
Tinas Binderi
Tyttes Pølser, Vordingborg
Vinhuset, Stege
XL-BYG Møns Tømmerhandel, Stege
XL-BYG P.W. Wulff A/S, Stubbekøbing

Foto: Bogø Mølles bestyrelse
Sommersæson på Bogø Mølle
Af Bogø Mølles bestyrelse
5.6.2019

Sommersæsonen står for døren. På Bogø Mølle starter den med National Mølledag søndag d.16. juni, hvor 108 møller over hele Danmark holder åbent.

Dikkedar åbner traditionen tro med musik kl. 14 -16. Kom og vær med og få en hyggelig eftermiddag.

Efter en del besvær håber vi på at påbegynde etape 2A her i juni. Bogø Møllelaug regnede med, at finansieringen var på plads med en ekstrabevilling fra Kulturstyrelsen på 201.474 kr. til asbestsanering af hatten. Men mod al forventning blev der kun bevilget 55.000 kr. Bestyrelsen arbejder på at få enderne til at mødes på anden vis. Der er også søgt om finansiel støtte fra fonde til etape 2B, og den 23. maj modtog bestyrelsen tilsagn om 100.000 kr fra Fanefjord Sparekasses Fond! Bogø Mølle takker mange gange. Det er dejligt med lokal støtte. Der er efterhånden afsendt 37 ansøgninger om støtte, og der er givet tilsagn fra 12 fonde. Et skridt frem, to tilbage. Det er vilkårene, bestyrelsen fortsætter og skal nok ende med at komme i mål.

Der kommer mange indbetalinger til medlemskab her i maj, og det er godt, men bestyrelsen håber, at alle, der har været medlemmer de forrige år, også vil støtte op om møllen i år, for hver indbetaling hjælper.

Hvis du ikke har været det før, så bliv medlem af Bogø Møllelaug, det koster 150 kr. om året. Se i den husstandsomdelte folder, hvordan du kan betale.

Mange hilsner fra BestyrelsenDet var en stor oplevelse for børnene. Foto: Jørgen Stæhr
Vild med vand
Af Jørgen Stæhr
29.5.2019

Vild med Vand blev lanceret i 2015 som et treårigt projekt (2016-18), skabt i samarbejde mellem Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) og Dansk Sejlunion – og med støtte fra Nordea-fonden. Siden har Nordea-fonden besluttet at støtte projektet med 5,4 mio.kr. for en toårig periode frem til 2020. Med de mange åbne aktiviteter ønsker Vild med Vand-projektet at byde velkommen på havnen og give de mange med en maritim drøm i maven mulighed for at snuse til aktiviteterne ved komme på vandet.

Og der var på Bogø Havn rigtig gode muligheder for at få luftet sin indre Labrador, idet man kunne komme ud med jolle, på sejlbrædder eller en tur i Jens Linnets rummelige sejlbåd. Andre valgte at bruge deres tid i den mere nostalgiske afdeling og tage en tur til Stubbekøbing med Ålekvasen ”Karens” kyndige besætning.

På Skåningen havde nogle ildsjæle stillet et stort vandbassin op (venligt skænket af Bogø Tidende) på molen og fyldt det med 400 liter vand i det lønlige håb at den ruse der blev lagt ud aftenen før ville lokke spændende havvæsener til sig som kunne komme ned i karret til beskuelse.

Deres bønner blev hørt; så da børnefamilierne næste dag arriverede kunne rollingerne og deres familier stifte nærmere bekendtskab med en rygeål, tre stegeditto, en masse kutlinger samt et par fladfiskebørn og 50 store flotte fjordrejer som Buller var så venlig at donere. Det hele var en kæmpesucces, men jeg ved ikke om det var de små eller de store børn som fik den største naturoplevelse ved at se på og røre fiskene, men øjnene strålede i hvert fald også i hovedet på både Jesper Heien og Richard Naylor mens de legede med den sprællevende kingsize-ål, så man ikke var i tvivl om at det her var ugens begivenhed numero uno for dem.

Vandhundedamer og -herrer badede i et væk nede i bugtens kolde vand og genvandt derefter varmen når de igen kom op på molen og ind i den glohede sauna.

Vi andre fandt nogenlunde læ for de kolde vinde ved at trykke os sammen i klubhusets nærhed og fornøje os ved at indtage Kjeld Sørensens frisktstegte fiskesandwiches. Den mand kan altså mere end sit fadervor når det drejer sig om alle afskygninger af mad.

Da hele eventet havde taget sin afslutning blev karrets indhold hældt tilbage i havet og de let brugte, men småfornærmede vandvæsener kunne svømme videre uden at have lidt egentlig overlast.

Ill.: Jørgen Stæhr
97 %
Af Jørgen Stæhr, klimatosse
29.5.2019

Ligesom når man fortæller, til en eller anden man møder og taler med rundt om i Danmark, at ens bopæl er på Bogø, og folk så omgående siger ”Det er jo der Bogø Chokolade ligger” så kommer reaktionen altid, hvis man ymter det mindste om, at det vist ikke er helt sikkert at klimaforandring er menneskeskabt, som skudt ud af en kanin: Det kan du da ikke mene. 97 % af alle verdens forskere siger jo at klimaforandring er menneskabt og at det hele går ad H til hvis temperaturen siger mere end 1,5 grad.

97 procent er meget, og hvis det virkelig er så højt et tal, så ville det være dejligt hvis det som forskerne udtaler sig om, også holder stik, for mange mennesker lader sig jo lige så troskyldigt påvirke af det som mediernes artikler forsikrer om, og disse flinke læsere kan kun svært forestille sig at de påståede fakta ikke altid svarer til virkeligheden.

I øjeblikket har samtlige forskere alvorlige problemer på grund af at den temperaturstigning, som alle deres computermodeller forudsagde ville komme på grund af den store stigning i CO2, er udeblevet. Tværtimod så er verdens gennemsnitstemperatur ikke steget nævneværdigt de sidste 20 år, og ismasserne i Antarktis smelter heller ikke, de tiltager. Det er grunden til at skræksenariet ikke mere hedder ”Global Warming” men ”Klimaforandring”.

At ideer, som bliver forfægtet indædt af et stort flertal af specialister, ikke nødvendigvis betyder at de også har ret i det de prædiker, kan man finde adskillige eksempler på:

Den tyske meteorolog og grønlandsfarer, Alfred Wegener, udtænkte i 1912 teorien om de flydende kontinenter; og da han samme år under et forskermøde i Frankfurt offentliggjorde sin teori, blev den af ”97%” af de tilstedeværende forkastet (flere af de tilstedeværende geologer var endda så negative at de havde ”fråde om munden” af raseri over den kætteriske påstand) som værende helt hen i skoven, og først 50 år senere - en gang i tresserne - blev det, som i dag er barnelærdom i folkeskolen, accepteret.

Og hvad med den gang hvor vi i 50 år fik tudet ørerne fulde af ernæringseksperterne, hvoraf ”97%” himlede op om – og blev troet- hvor farligt smør og lignende fedt var for helbredet. I dag spiser vi med største velbehag tandsmør til den store guldmedalje, og trenden om at spise ”Low Carb High Fat” hvor man indtager op til 60 procent fedt hver dag - og nyder det - breder sig med lynets hast.

Den påstand med de 97% fra hele verden, som med en mund siger, at den eventuelle klimaændring er menneskeskabt, har ingen som jeg hidtil har talt med kunnet uddybe; og trods store anstrengelser er det ikke lykkedes mig at få påstanden verificeret. En så stor undersøgelse hvor samtlige - af flere end hundrede landes forskere – deltog, er da ellers en særdeles spændende historie i sig selv.

Hvis der findes et eller flere kloge hoveder blandt Tidenes læsere som sidder inde med kontant viden desangående, ville det glæde mig meget at høre om det på joergenstaehr@gmail.com.

Foto: Vordingborg Kommune
Vordingborg Kommune bliver endnu grønnere
Af Vordingborg Kommune
29.5.2019

Ny varmtvandsmaskine til bekæmpelse af ukrudt er nu kørende.

Som konsekvens af, at det nye flertal i kommunalbestyrelsen besluttede at udfase brugen sprøjtemidler til bekæmpelse af ukrudt på kommunens fortove og stier, købte Afdeling for Trafik, Park og Havne en maskine, der bekæmper ukrudtet med varmt vand.

Maskinen sender 98 grader varmt vand ud på ukrudtet. Sensorer registrerer ukrudtet, så der kun sendes varmt vand ud, når der er ukrudt.

Det varme vand ødelægger ukrudtsplanternes cellestruktur. Plantedelene over jorden dør efter hver behandling. Under jorden slides og nedbrydes rødderne, og efter to til fire behandlinger, er det slut.

På grund af vandets høje temperatur damper det en del fra maskinen. Dette er helt naturligt.

Metoden virker bedre end gasbrænding, fordi der skal færre behandlinger til, og man kan anvende opsamlet regnvand. Desuden virker gasbrænding også kun på den synlige del af ukrudtet.

De mange behandlinger med gas, som er nødvendige for at holde ukrudtet nede, udleder relativt store mængder CO2. Den høje udledning af CO2 undgås ved at bruge varmt vand i stedet. Der vil dog fortsat blive benyttet sprøjtemiddel i begrænset omfang til bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Det er fortsat den enkelte grundejer, der skal holde fortovet langs ejendommen rent for affald, ukrudt mv.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til maskinen og ukrudtsbekæmpelsen, er du velkommen til at kontakte Afdeling for Trafik, Park og Havne på telefon 55 36 25 20 eller på mail tphdrift@vordingborg.dk.

No! Foto: Jørgen Stæhr
Puha
Af Jørgen Stæhr
21.5.2019

Den lysegrønne farve som vi så gerne forbinder vores dejlige lille ø med, skulle gerne vedblive med at være den fremherskende og ikke domineres af affald som er smidt ud bilvinduer eller af hundehømhømmers mangfoldighed.

Der er ingen hjælp at hente hos Vordingborg Kommune med hensyn til renholdelse, af den simple grund at, der ikke penge til det; så hvis vi ønsker en ren ø, må vi selv samle affald op. Det er der da også mange der gør. Motionsvandrere tager nemlig i forøget omfang en sæk med og samler op under gåturen. Det affald der ikke kan disponeres over ved hjælp af hjemmets sorterings-skraldebøtter kan, i henhold til aftale med Vordingborg Kommune, lægges i en af de containere der står på Bogø havn.

Hundelort, som ikke burde være et problem, er det desværre alligevel. Langt de fleste hundeejere gør deres selvfølgelige pligt, men nogle enkelte svigter. Hvis en hund afleverer et kvart kilo om dagen bliver det til ikke mindre end 638 kilo i dens levetid hvis den bliver blot syv år gammel. Og der er ikke kun en hundeejer på Bogø som burde vide bedre.

Synderne skal gribes på fersk gerning for at man kan påtale det, men da afleveringerne ofte finder sted i det dulgte, fx i ly af mørke eller tæt tåge, så føler man sig komplet værgeløs. I hvert fald har det hidtil været sådan. Nu er der imidlertid lys for enden af tunnelen takket være de moderne tider vi nu lever i. Det forholder sig nemlig således, at hundes efterladenskaber indeholder så meget DNA at en analyse med hundrede procent sikkerhed vil afsløre lortens oprindelse forudsat at dyret er at finde i en dertil oprettet database.

Vi kan altså komme problemet til livs hvis vi ønsker det. Lokalrådet kunne træde i karakter desangående, eller der kunne oprettes en dugfrisk forening som helliger sig denne noble opgave.

Christian Scanagatta, Anders og Hege Marchsteiner. Foto: Jørgen Stæhr
Bogø Brød
Af Jørgen Stæhr
14.5.2019

Christian Scanagatta slog dørene op til sit nye bageri på Bogø Havn den 1.maj og fik et stort tilløb af kunder. Christians søster Rosanna og tvillingerne på ni år Mattia og Lucia var også tilstede, de var kommet den lange vej fra hjembyen Marostica (ikke langt fra Norditalienske Verona) for at ønske deres onkel held og lykke med den nye forretning.

Det egentlige brød der var til salg begrænsede sig til et bjerg Focacia og de var virkelig fine og velsmagende. Men det var pizza folk kom for at smage, og de blev ikke skuffede. Der var fem forskellige at vælge imellem, og alle de kunder jeg så, som indtog måltidet på stedet, vendte blikket mod himlen og spandt af velbehag mens de spiste.

Pizza er ikke bare pizza. Hvis de, som det her er tilfældet, er bagt i en stenovn og fyldet er valgt af en virkelig kender, så kan pizza være en sand nydelse.

Brændet gir det færdige resultat en skøn svag duft og smag af røg, og skorpen får en karakteristisk himmelsk sprødhed som kun kan tilvejebringes i en sådan ovn.

Hege Marchsteiner fortalte uopfordret, at det her var den bedste pizza hun nogensinde havde fået, og sagde at jeg meget gerne måtte citere hende for det. Hun insisterede nærmest på at jeg gjorde det, og hendes børn Nikoline og Mio samt husbond Anders stemte i. Jeg har siden da talt med rigtig mange af Christians kunder som har spist pizza fra Bogø Brød i de forløbne fjorten dage, og dommen er entydig: Der er tale om de absolut bedste pizzaer man kan få syd for København, og min datter Olivia fastslog, at pizzaer fra Bogø Havn hører til i kategorien gourmet-pizza.

Skovpavillonen er igen klar til Bogø Jazz Festival. Foto: Nicholai Wæhrens
BOGØ JAZZ FESTIVAL 5.-7. september 2019
Af Nicholai Wæhrens
1.5.2019

Så er vi klar til, at kunne byde velkommen til den 10. Bogø Jazz Festival i Bogø Skovpavillon. Det bliver en helt speciel jubilæumsfestival i år, med mange forskellige arrangementer og oplevelser, såvel visuelt som auditivt. Vi kommer til at skrive meget mere om dette års festival, specielt når vi løfter sløret for vores spændende program....

I kan glæde Jer, for det gør vi!

PS: Som flere sikkert allerede ved har Tom og Sanne-familien trukket sig fra Bogø Jazz Festival, så det nu kun er familien Wæhrens (Heidi, Benjamin, Patrick, William, Martine og Nicholai) der står for Bogø Jazz Festival og det bliver en oplevelse :-)

Jazzlige hilsner
Heidi og Nicholai

Foto: Arkiv
Film om Bogø
Af Jørgen Stæhr
3.5.2017

Vi har fået en god film om Bogø, og fået er for en gang skyld så rigtigt som det er skrevet. Alle der ser filmen konstaterer begejstret at der er tale et professionelt stykke arbejde som uden tvivl vil komme til at udgøre et førsteklasses værktøj i lokalrådets salgsbestræbelser.

Men hvad er historien bag tilblivelsen? Det begyndte med at Ulrik for cirka 4 måneder siden blev ringet op af esoft creative - et firma som oplyste at de producerer film på bestilling om allehånde emner, og fortalte at de ville tilbyde at producere en film om Bogø for at have den i deres portefølje som et eksempel på hvorledes man med deres film kan støtte et lille dynamisk samfund i dets arbejde med at få unge børnefamilier til at flytte dertil, og det hele skulle ikke koste os en øre.

Kjeld Sørensen som i mellemtiden var blevet tovholder på projektet sagde selvfølgelig ja tak, og da man kort tid efter gik i gang med opgaven fulgte han med filmholdet rundt på øen og pegede på hvor man skulle hen næste gang, og i øvrigt interviewede han dem der blev filmet.

Der blev optaget ti gange så meget materiale som det man tog med i det færdige produkt, og Lokalhistorisk Forening vil formodentlig give deres højre arm for at have en kopi af hele molevitten i deres arkiver til moro for kommende videbegærlige generationer.

Hvis man gerne vil se den nye Bogøfilm så klik her Velkommen til Bogø