Ill.: Jørgen Stæhr

VIGTIG meddelelse fra Bogø Vandværk

Af Peter Schrøder
20.8.2019

Bogø Vandværk informerer - Midlertidig afbrydelse af vandforsyningen.

På grund af nødvendigt el-arbejde på vandværket afbrydes strømmen på torsdag den 22.08.2019 i tidsrummet 09.00-09.30. Det betyder at vandtrykket bliver meget lavt eller helt forsvinder.

Hvis der skulle være spørgsmål kan formand Peter Fisker Schrøder kontaktes på 25556239.

Med venlig hilsen
Peter Fisker Schrøder
Bogø Vandværk
25556239


KLIK PÅ ANNONCEN FOR AT SE DEN STØRRE

Foto: Jørgen Stæhr
En blå bænk i hovedgaden
Af Gitte Kongsted 79% og Jørgen Stæhr 21%
21.8.2019

Jørgen: Gitte sendte mig følgende epistel, og opfordrede til at jeg skrev en lille historie om den blå sladrebænk. Da hun jo allerede havde skrev det meste af artiklen, synes jeg at det ville være mest rimeligt om det blev til et fælles projekt - et såkaldt joint venture!

Gitte: I går, da vi skulle køre fra vores sommerresidens, Bogø Hovedgade 23, så jeg en ældre mand med stok sidde på vores blå sladrebænk og hvile sig. Det var jo lige det, der var hensigten med bænken.

Den blå bænk havde jeg tidligere lånt ud til at stå foran bykontoret i Vordingborg, da jeg mente, at der var behov for hyggelige sladrebænke, som indbød til, at folk satte sig og fik en sludder. Da bykontoret lukkede, flyttede jeg bænken over til Bogø. Den blå bænk har en lang historie bag sig.

På Bogø, hvor der færdes mange Camøno-vandrere, tænkte jeg, at nogle måske kunne have brug for et hvil. Helst så jeg jo, at bænken blev benyttet til formålet: At sludre og sladre.

Kunne du ikke skrive en lille artikel om den blå sladrebænk, måske tage et foto af to mennesker som gestikulerende sidder og taler sammen, og så opfordre andre Bogøboere til at sætte en bænk ud foran deres matrikel, hvis der plads i rabatten? Det kan være en lang vandretur at spadsere op til Brugsen, specielt for ældre mennesker, og så ville det være en lettelse, hvis man med mellemrum kunne sætte sig på en bænk og hvile benene.

Jørgen: Min opgave bestod dermed i at skaffe det rigtige billede, så jeg besøgte optimistisk bænken i tide og utide, men der sad på intet tidspunkt nogle trætte ældre gestikulerende medborgere og sladrede.

I desperation satte jeg mig selv på bænken, og besluttede at blive siddende til der kom nogle udasede kandidater forbi som ville hvile benene, mens jeg tog et billede af dem, og allerede efter tre kvarter dukkede et par cyklister med fuld oppakning op. Da de kom fra havnen var det op ad bakke, så de var passende trætte da de ankom til bænken og lette at overtale til at sidde et øjeblik og sludre og sladre.

De unge mennesker som det her drejede sig om hed Lara og Charlotta og var kommet cyklende den lange vej fra Berlin (de var nemlig tyskere) til vores lysegrønne ø. Da de var på jagt efter et sted hvor de kunne sætte telt op for natten, gav jeg dem adressen på Stalden.

Bundrammen til møllehatten. Foto: Bogø Møllelaug
Det ses ikke
Af Bogø Møllelaug
21.8.2019

Man kan ikke se det, men restaureringen af møllen fortsætter stadig.

I øjeblikket ligger bundrammen til hatten på møllebyggerens værksted i Grevinge, krøjeværket er blevet fremstillet, mens resten af hatten står trist ved siden af møllen.

Møllelaugets bestyrelse venter utålmodigt på svar fra fondene. I juni kom der 25.000 kr. fra Bygningbevaringsfonden af 1975, og vi har lige modtaget 100.000 kr. fra Brebølfonden, så det går langsomt deropad. Men mange fonde er op til et halvt år om at svare, og der mangler fortsat godt 500.000 kr. for at få hat og omgang op igen. Ansøgninger til fondene er for længst afsendt, så vi må væbne os med den tålmodighed.

Bestyrelsen venter også på, at flere møllelaugsmedlemmer melder sig. Sidste år nåede medlemstallet op på 160. I år er der kun 125 indtil nu. Det må kunne gøres bedre. Set i lyset af, at vi kan tælle 269 husstande, som siden 2017 har været medlemmer over årene 2017, 2018 og 2019, kunne det være fantastisk, hvis flere betalte kontingent i 2019, og alle kom igen. Det er værd at huske, at det er medlemmerne i 2019, som ejer møllen.

Den 20. – 23. september fejrer Bogø løskøbelsesjubilæet. Der er Bogø Mølle selvfølgelig også med. Møllen blev løskøbt for 61 rigsdaler i 1769. Se programmet for festlighederne på Portalen. Flere oplysninger om møllens deltagelse følger senere.

Kom nu på banen og bliv medlem af møllelauget, eller forny dit medlemskab, gerne, så medlemstallet sætter rekord!


KLIK PÅ ANNONCEN FOR AT SE DEN STØRRE

Foto: Vordingborg Kommune
Kommunalbestyrelse holder møde i Stege
Af Vordingborg Kommune
21.8.2019

For anden gang i år flyttes kommunalbestyrelsesmøde til et lokalområde.

Når der afholdes kommunalbestyrelsesmøde i Vordingborg Kommune onsdag den 28. august, så er det på Thorsvang Danmarks Samlermuseum i Stege, det kommer til at foregå. For anden gang i år rykker Kommunalbestyrelsen denne dag ud fra byrådssalen for at afvikle kommunalbestyrelsesmødet i et af kommunens lokalområder.

”Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vi mindst to gange årligt holder vores kommunalbestyrelsesmøder udenfor Rådhuset. Første gang var i marts, hvor vi var på Svend Gønge skolen i Lundby. Denne gang tager vi til Thorsvang Samlermuseum i Lendemarke. Begge steder er valgt, fordi vi hurtigt efter offentliggørelsen af vores intentioner fik henvendelse fra de to lokalområder,” siger borgmester Mikael Smed.

Der var flot deltagelse ved kommunalbestyrelsesmødet i Lundby. ”Det viser den gode interesse, der er for lokalpolitik og for det lokale demokrati. Og uanset om man er enig eller uenig i beslutninger, så er det nærmeste man kommer på at være med til at bestemme jo netop vores lokale demokrati. Derfor har vi som politikere en forpligtigelse til at brede det ud og forsøge at skabe endnu større interesse, ved også at møde borgerne i de lokalområder, hvor de bor til hverdag,” siger Mikael Smed.

Kommunalbestyrelsesmødet på Thorsvang Danmarks Samlermuseum vil blive afviklet, som de møder der holdes på Vordingborg Rådhus. Borgmesteren håber på et godt fremmøde, og på at de fremmødte vil benytte sig af muligheden for at stille spørgsmål til politikerne i spørgetiden. Efterfølgende serveres der en let anretning, - ” Og her er der mulighed for at få en uformel snak med politikerne,” siger Mikael Smed.

Hvis man ikke kan møde op, vil mødet kunne ses direkte via Kommune-tv, som du finder på kommunens hjemmeside under punktet ”kommunalbestyrelsen” lige som du vil kunne se det direkte på kommunens Facebookside.

Mødet i Stege finder sted onsdag den 28. august kl. 18. Adressen er Thorsvang Danmarks Samlermuseum, Thorsvangs Alle 7, 4780 Stege.

Efter mødet på Thorsvang bliver næste gang der afholdes kommunalbestyrelsesmøde udenfor Vordingborg Rådhus i foråret 2020.

I den forbindelse er kommunalbestyrelsen interesseret i forslag til hvor det kan være og til egnede lokaler. Forslag kan mailes til Bettina May Lauridsen, Ledelsessekretariatet på mail: bmla@vordingborg.dk

Bjørn Buch med Fitness sten. Foto: Lars Graversen
Mindesten for 250 års jubilæet for Bogø´s løskøbelse
Af Lars Graversen
14.8.2019

Bogø Fitness Klub har nu fundet sin Fitness sten der skal bruges i forbindelse med billedhugger Stinne Teglhus arbejde med den store mindesten på øen i september.

Stine vil meget gerne have spændende sten indsamlet af de lokale fællesskaber, d.v.s. klubber, laug, foreninger og fællesskaber.

Stenen blev fundet i Bjørns baghave, og han er således den glade giver. Bjørn mener, at der er blevet flyttet rundt på den en del gange, og at den har givet anledning til god motion.

Stenen kan besigtiges i klubben indtil Stine skal bruge den, og man er velkommen til at lade den indgå i sin træning.

Fyns biskop på visitats
Af Svend Aage Christensen
6.8.2019Tønne Bloch, biskop over Fyns Stift, var i 1801 på visitats i bl.a. Stubbekøbing og Bogø kirker. Om Bogø skrev han:
”Mandagen den 29 Junii visiterede 6te Gang i Kirken paa Øen Bog; med Menigheden og dens Ungdom overmaade vel fornøÿet. Sognepræsten hr. Michaël Rasmussen cateche-serede ganske godt. Sognedegn og Skoleholder Erlandt Glørsen Bang catecheserede ret vel. Øens confirmerede Ungdom af begge Kiøn beløb 74, Skoleungdommen 88; i alt 162. Der var Intet at klage. Præstegaarden i god Stand.”

Under en tidligere visitats i 1786 blev der klaget over degn Thomas Wardes tyranniske omgang med børnene i hans egenskab af skolemester. Bispen pålagde ham ikke at straffe børnene uden præstens vidende og godkendelse.

Et par hundrede år tidligere var Fyns biskop også på visitats. Den 1. juli 1632 skrev Hans Mikkelsen: Jeg satte over til Bogø. Alt i orden. Børnene godt underviste.”

Der er mere stof om Bogøs biskopper på Bogøs Digitale Museum.KLIK PÅ ANNONCEN FOR AT SE DEN STØRRE

Miriam Mandipira med Kjeld Lauritsen Trio fra Bogø Jazz 2018. Foto: Jørgen Stæhr
BOGØ JAZZFESTIVAL 5. – 8. september 2019
Af Nicholai Wæhrens
31.7.2019

En ny festival nærmer sig og vi kan næsten ikke vente. Vi skal til vores jubilæumsfestival nyde en masse dejlige, dygtige og ekvilibristiske musikere. Et stort program venter os og i år vil gryderne simre torsdag og fredag og vi skal, som vi plejer, nyde Restaurant Staldens JazzBuffet om lørdagen. Som noget nyt, åbner vi dørene til skovpavillonen søndag kl. 1200 hvor I er velkomne til, at medbringe Jeres frokostkurv og vente på, at Sophisticated Ladies indtager scenen til vores jubilæumskoncert kl. 1330. Billetsalget er startet på www.wpf.dk og fra torsdag d. 1. august vil det også være muligt at købe billetter i Dagli´Brugsen på Bogø og på Møns Museum.

Vores jubilæums program ser sådan ud:
Torsdag d. 5. kl. 2000: NORBERT SUSEMIHL'S JOYFUL GUMBO
Norbert Susemihl- Trompet, flygelhorn, vocal
Chris Tanner- clarinet, sax, vocal
Hans Ingelstam- Trombone
Mads Søndergaard- Piano
Jens Kristian Andersen- Bas
Andreas Svendsen- Trommer

Norbert Susemihl’s Joyful Gumbo tager os på en fascinerende musikalsk oplevelse, 100 års jazz-rejse til New Orleans. Vi skal fornemme tilstedeværelsen af Joe King Oliver, Louis Armstrong, Sidney Bechet, Jelly Roll Morton og en række andre legender fra den klassiske periode i Jazzens historie. Vi skal også igennem dem, mærke og nyde den fantastiske trompetist Bunk Johnson, som var en af nøglefigurerne i den klassiske periode af Jazz.

Fredag d. 6. kl. 1100: BØRNEJAZZ SURPRICE
I år skal vi have en oplevelse ud over det sædvanlige og vi glæder os til at kunne byde velkommen til ????? ja det bliver en overraskelse ?

Fredag d. 6. kl. 2000: MIRIAM MANDIPIRA MED KJELD LAURITSEN TRIO
Miriam Mandipira – Vocal
Per Gade – Guitar
Søren Frost – Trommer
Kjeld Lauritsen – Hammond orgel

Vi kan simpelthen ikke undvære MIRIAM MANDIPIRA med Kjeld Lauritsen Trio, en oplevelse som bare passer så godt til vores jazzfestival. En fredag aften med soul, funk, jazz og selvfølgelig super sound.

Lørdag d. 7. kl. 1600: FAVNE FEAT. GUNHILD ØIBAKKEN PEDERSEN
Gunhild Øibakken Pedersen- Guitar, vocal
Favne inviterer dig ud i naturen og helt ind i hjertekulen, der hvor dine sanser vækkes til live af bøgetræets store mørke krone, af den søde duft fra mosset og fuglenes sang i trætoppens ekko. De ældre danske sange rummer uhørt smuk lyrik, tilhører os alle, men få kender til dem. Vi skal for et øjeblik ”lægge” os ned i skovens bund og lytte, når Favne og hendes guitar blotlægger vores danske poesis rødder for os.

Lørdag d. 7. kl. 1730: JAZZMULD
Nicolai Majland- Piano
Jakob Lind Lauritsen- Kontrabas
Jesper Uno Kofoed- Trommer.

Musikken fra JazzMuld er en rejse ind i det vildtvoksende jazz-landskab, med de sidste århundreders danske sangskat under armen. Repertoiret er hentet fra bla. Højskolesangbogen, revyviserne og film-klassikerne. Trioen består af klaver, kontrabas og trommer – en lyd ”... af sprøde harmonier, toner fra den dybe skovbund og trommeswing fra fjerne sletter”, som en anmelder skriver.

Lørdag d. 7. kl. 2030 PAUL BANKS TRIO
Paul Banks- Guitar og Vocal
Kristian Jørgensen- Violin
Thor Backhausen- Harmonica

BANKS, JØRGENSEN & BACKHAUSEN er ægte spillemænd.. Overdreven og højtidelig respekt for oplægget er ikke trioens varemærke; spilleglæden er i højsædet i et udtryk som er umiskendeligt deres eget. En koncert med trioen kan byde på blues, samba, jazz standards, folk, gospel, originale kompositioner, ragtime og country. Stilen?.........stilforvirring! Men bundet sammen af virtuos musikalitet og oprigtig spilleglæde.

Søndag d. 8. kl. 1330 SOPHISTICATED LADIES
Marie-Louise Schmidt- Piano Helle Marstrand- Kontrabas Benita Hastrup- Percussion/Trommer

Vi byder vores 3 dejlige Sophisticated Ladies velkommen på vores intime scene i Skovpavillonen, en helt unik oplevelse. Alvor, humor, engagement og musikalsk overskud er de centrale elementer i en musikalsk rejse der bringer både tårer og smil frem. "En fantastisk vitamin indsprøjtning" som en af deres mange glade koncerttilhængere sagde efter en koncert til Copenhagen Jazz Festival. Vi er klar!

FORLØBIGE SPONSORER TIL PROGRAMMET:
DANOPULJEN, PORTALEN, PIANOVÆRKSTEDET MATTSSON & MCGEHEE, BOGØ VARESERVICE, FILTENBORG EL, MØNS AUTO, DAGLI´BRUGSEN BOGØ, STOP 42 - MÅSKE DEN BEDSTE PAUSE, XL MØENS TØMMERHANDEL, BOGØ BILCENTER, BOGØ BILSYN, WÆHRENS PIANO, DIN TANDLÆGE MØN, MØNS BANK, CAFÉ BARTOF, TINA´S BINDERI, BOGØ TIDENDE

Fra filmen Poms. Foto: Stege Bio
Fra Biografen i Stege
Ugens biografpremierer i Biografen Stege
21.8.2019

Poms: 23. august; samt 26.-28. august kl. 19:
Det luksuriøse Sun Springs er stedet, hvor man kan trække sig tilbage og nyde livets gyldne efterår med andre i samme situation. Og med samme livsindstilling. Det første er Martha godt indstillet på, fordi hun ved, at hendes resterende tid som kræftpatient her på Jorden vil blive kort. Det andet giver hende nogle problemer, for hun er ærlig talt ikke meget for de klubber, som det er obligatorisk at melde sig til. Eller man kan starte sin egen. Inspireret af naboen Sheryls ”ulovlige” pokerklub, beslutter den sygdomsramte Martha sig for at starte et cheerleading-hold. Trods modstand fra Sun Springs sødt smilende og selvbestaltede præsident Vicki, trods mangelfulde træningsforhold, trods stive lemmer og ømme led (heraf flere kunstige) og trods forsøg på at latterliggøre de gråhårede pompons-svingende kvinder lykkes det Martha at stable holdet på benene … og at svejse et ubrydeligt sammenhold blandt de rebelske pensionister.

Poms – Dans for livet er en livsbekræftende komedie om, at få det bedste ud af livet hele livet og giver et forfriskende og anderledes bud på ældre kvinder i Hollywoods filmbillede. Instruktøren Zara Hayes har som brite altid været fascineret af cheerleading som amerikansk fænomen – og af at også modne kvinder dyrker det. Med Diane Keaton - hvis talent, vid og tiltrækning foran et kamera er lige så friskt nu, som det var i 1970’erne - som begejstret medspiller har hun stillet en flok meget erfarne skuespillerinder den udfordring at lære cheerleading; bl.a. Jacki Weaver, blaxsploitationstjernen Pam Grier og Sams Bar-skrapsak Rhea Perlman. Der står i reglerne, at man kan tilmelde sig cheerleading-konkurrencen i gruppen 18+ … der står ikke plus hvor meget …

Angry Birds 2: 24.-25. august, 31. august; samt 1. september kl. 16:
Fuglene og grisene slår sig helt utraditionelt sammen for at gå i krig mod en ny og fælles fjende. De ikke-flyvende vrede fugle og de intrigante grønne grisebasser er tvunget til at begrave stridsøksen og skubbe de evige skænderier til side. En ny trussel har nemlig meldt sig på banen, og både fuglenes og grisenes øer er i fare. Red, Chuck, Bomb og Mighy Eagle rekrutterer Chucks søster Silver og går sammen med grisene Leonard, hans assistent Courtney og Garry for at skabe en pænt vaklende våbenhvile og danne et noget anderledes superteam for at redde deres hjem.

Thurop Van Orman er instruktør og Angry Birds 2 er med danske stemmer af Sigurd Holmen Le Dous, Mikkel Vadsholt, Ruben Søltoft, Stephania Potalivo, Iben Hjejle, Lasse Rimmer, Signe Lindkvist, Nikolaj Stokholm, Ditte Hansen og Brian Mørk.

Se mere her: biostege.dk

Ill.: Peder Thorvald
En god løsning
Af Jørgen Stæhr
14.8.2019

Efter artiklen om Lilli Olsens kvaler med flagermus har flere læsere spurgt om hvad løsningen på problemet egentlig blev. En flok flagermus havde som bekendt slået sig ned i Lillis oliefyrs motorrum, hvilket var skidt for begge de involverede parter. Selv om flagermus ikke gnaver i elledninger eller i træværk, som mus og rotter gør det, sviner de og giver lyde fra sig.

I henhold til almindelig logik skulle man uden videre kunne bortjage de irriterende dyr eller gøre kort proces og tage livet af dem, men lovgivningen siger noget andet.

Flagermus, alle 13 registrerede arter, er nemlig fredede i Danmark, og det er ikke så ligetil at skille sig af med dem, hvis de synes at ens bolig egner til opholdssted. De må nemlig kun bekæmpes i få perioder henover året.

En af disse er heldigvis nu, hvor det er sidst på sommeren, idet ungerne er blevet så store at de kan flyve. Mureren benyttede i går lejligheden til at lukke adgangshullet mens alle var ude at flyve. Nu har de flagrende mus tid nok til at finde sig et andet sted at bo inden det bliver koldt.

Foto: LOF
Nyt spændende efterårsprogram fra oplysningsforbundet LOF Vordingborg
Af Emilie Storm
14.8.2019

Så ligger programmet fra LOF Vordingborg med masse af spændende og attraktive kursustilbud, oplevelsesture og foredrag klar til dig på hjemmesiden www.lof.dk/vordingborg.

Vi byder på spændende foredrag, oplevelsesture og en lang række kurser indenfor krop- og bevægelse, yoga, varmtvandstræning, selvudvikling for kvinder, thai mad, harmonika spil og spansk, fransk og italiensk.

”Som noget nyt har vi oprettet Seniordans for Parkinson patienter og pårørende i Stege” oplyser skoleleder Emilie Storm P fra LOF Vordingborg og fortsætter ”dansen øger bevægeligheden, balancen og træner motorikken”.

Vi har i år også flere kreative hold som intuitiv maling, klassisk tegneundervisning, portræt maling samt et spændende eventyrfortællingshold.

På holdet Familie og sundhed undervises der i samtale og nærhed fremfor skældud og konflikter. I løbet af kurset bliver deltagerne præsenteret for de dynamikker, der optrapper konflikter, og de vil få teknikker til at nedtrappe. ”Vi håber med det kursus at kunne nå ud til flere børnefamilier” fortæller Emilie Storm P, skoleleder.

Herudover har vi gode oplevelsesture i programmet bl.a. Rundvisning på Herlufsholm Skole og Gods, Rundvisning på Københavns Politigård, Rundvisning på Christiansborg og Christiania og bustur til Avernakø. Vi har ligeledes rundvisning på Michelin restauranten Frederiksminde med byvandring i Præstø og den populære rundvisning på TV Øst og gourmetaften på Restaurant Babette.

Vi er rigtig glade over at det er lykkedes os at få naturfotograf, National Geographic Explorer, Canon Ambassadør og forkæmper for beskyttelse af verdens vilde natur og vilde dyr, Helle Løvevild Golman til at komme og fortælle om sine rejser til verdens mangfoldige kontinenter og det fantastiske dyreliv, der stadig findes derude.

På LOF’s hjemmeside www.lof.dk/vordingborg, kan du finde flere informationer om de enkelte kurser og arrangementer samt tilmelde dig.

Hold dig opdateret på vores Facebookside LOF Vordingborg og tilmeld dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden. Så bliver du altid orienteret, når vi kommer med nye arrangementer.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til en god sæson.

For yderligere information kontakt venligst undertegnede.

Venlig hilsen
Emilie Storm P
Skoleleder
LOF Vordingborg
Tlf.: +45 2041 6904
Mail: vordingborg@lof.dk

Denne madpyramide er mindre god til diabetes2-ramte. Ill.: COOP
Forsker: Forældede kostråd til type 2-diabetikere skaber ulighed i sundhed
14.8.2019

Low Carb-kost blev sidste år skrevet ind i de amerikanske og europæiske diabetessammenslutningers store konsensusrapport om moderne evidensbaseret behandling af type 2-diabetes. Men her næsten et år senere har de danske sundhedsmyndigheder forsat ikke fulgt trop og opdateret sine officielle kostråd til mennesker med diabetes 2 og prædiabetes, hvilket vækker stor bekymring hos ph.d., forsker og farmaceut, Anette Sams, som mener, at danske diabetikere tages som gidsler af forældede kostråd.

Tilbage i oktober 2018 kom verdens to største diabetesorganisationer, American Diabetes Association (ADA) samt EASD (European Association for the Study of Diabetes), med sine længe ventede reviderede og opdaterede kostanbefalinger til type 2-diabetikere (1). Og sammen med endnu en rapport fra ADA fra maj måned i år er konklusionen klar: Den opdaterede kostanbefaling til type 2-diabetikere og prædiabetikere hedder – uden forbehold – Low Carb eller Very Low Carbohydrate Diets, hvor fokus er på stivelsesfattige grøntsager og uraffineret mad uden tilsat sukker (2).

Ifølge Anette Sams, som er seniorforsker, ph.d. og forfatter til bogen ’Ud af diabetes 2’, markerer den nye forskning, som også dansk forskning har bidraget til, et paradigmeskifte i måden, hvorpå vi skal anskue diabetes 2. Derfor vækker det også stor forundring og bekymring hos hende, at det officielle Sundhedsdanmark – i stedet for at rette ind efter forskningen – forsat anbefaler danske type 2-diabetikere og prædiabetikere at følge de samme fedtfattige, kulhydratrige og måltidsrige kostråd som den raske befolkning:

”I Danmark har man vurderet, at det er vigtigt, at alle danskere får samme råd på trods af, at denne anbefaling i gentagne videnskabelige studier har vist sig mindre effektiv til blodsukkerkontrol og vægttab hos diabetikere og prædiabetikere end en Low Carb-kost. Det er paradoksalt for med de nuværende danske kostanbefalinger til folk med diabetes 2 vedligeholder man sygdomsprocesserne i stedet for at passivisere – eller måske endda helt at slukke dem,” siger Anette Sams.

Lammende tavshed i Danmark
Anette Sams hæfter sig ved, at der i dag er gået mere end 9 måneder siden ADA og EASD kom med sine opdaterede kostanbefalinger, og at man i Danmark, snarere end at omfavne den nye og evidensbaserede forskning, har gjort sig umage med at bekæmpe den:

”Siden de reviderede og opdaterede internationale kostanbefalinger til mennesker med diabetes 2 kom i oktober 2018, har Sundhedsmyndighederne i Danmark brugt skatteydernes kroner på bl.a. at bekæmpe Low Carb-kosttrends til type 2 diabetikere ved at kalde det for ’fake news’ (3+4). Endnu flere skattekroner er lagt bag en helt ny indkøbsguide fra Diabetesforeningen og Sundhedsstyrelsen til mennesker med diabetes 2 (5). Denne guide går i den helt modsatte retning af de nye anbefalinger fra ADA. Der er i højeste grad brug for et paradigmeskifte herhjemme,” siger Anette Sams og fortsætter:

”For hver dag vi venter på et Sundhedsdanmark, som på diabetes 2-området lytter til forskningen, forstår jeg i højere og højere grad dem, som spørger, om Sundhedsstyrelsen og Diabetesforeningen bidrager til at vedligeholde sygdom og ulighed i sundhed. Med de nye rapporter in mente er vi altså nødt til at bruge den viden, vi har haft i mindst 5-10 år. Ikke mindst i lyset af den seneste uges nyhed om, at to-tredjedelen af alle voksne danskere har en kronisk diagnose” slår hun fast. Det skal retfærdigvis siges, at Diabetesforeningen nu nævner Low Carb som en kostform, diabetikere kan vælge blandt mange andre (6).

Diabetes 2 – en bombe under det danske sundhedsvæsen
Alt imens vi i Danmark undlader at indrette os efter ny og evidensbaseret viden, som bygger på mere end 5 års solid forskning, bliver diabetes 2 og insulinresistens en større og større bombe under det danske sundhedsvæsen, lyder den nedslående melding fra Anette Sams:

”Jeg savner et sundhedsvæsen, som har drønende travlt med at fortælle vores type 2-diabetikere og prædiabetikere, at der med Low Carb findes en kostretning, baseret på helt almindelige råvarer, såsom grøntsager, bælgfrugter, gode proteinkilder og sundt fedt og som uden fordyrende led kan hjælpe diabetikeren til både bedre blodsukkerkontrol, vægttab og måske reel diabetes remission. Alt imens sundhedsvæsenet undlader at gøre dette, bliver diabetes 2 en større og større bombe under vores sundhedsvæsen,” siger hun.

Mindst 260.750 danskere har type 2 diabetes, 60.000 ved ikke, at de har det og yderligere 300.000 danskere har præ-diabetes, et forstadie til diabetes 2. Hvert år diagnosticeres 15.000 nye tilfælde. Diabetes 2 kostede allerede i 2012 det danske samfund 31,8 milliarder kr. om året. Prognosen, hvis vi ikke bremser udviklingen, hedder, at 430.000 danskere har diabetes 2 inden 2030 (7).

Tavshed fører til ulighed
At lade det være op til den ressourcestærke diabetiker, der selv kan opsøge råd og viden om sin sygdom og som tør gå ombord i en livsstilsomlægning uden støtte fra det etablerede sundhedsvæsen, medvirker netop til den ulighed i sundhed, som vi så gerne vil undgå, uddyber Anette Sams.

Derfor mener hun heller ikke, at det kan gå hurtigt nok med at få efteruddannet læger, diætister og sundhedspersonale i, hvordan de kan støtte både nye og gamle diabetikere i en kostændring med fokus på at spise færre kulhydrater, flere grøntsager og mere hel og uforarbejdet mad.

”Men før det kan sættes i værk, mangler vi en officiel udmelding fra Sundhedsstyrelsen og Diabetesforeningen,” siger hun.

Om Anette Sams
Anette Sams er farmaceut, ph. d., foredragsholder og forsker i Rigshospitalets Forskerpark. Hun har blandt andet mange års erfaring som specialist, forsker og director hos Novo Nordisk.

Anette Sams’ store mission er at opgradere danskernes viden om sundhed, så vores sundhedsadfærd bliver bevidst, videnbaseret og situationsbestemt. Hun holder foredrag, kurser og workshops om sundhed for sundhedspersonale, diabetikere, skolebørn, virksomheder, foreninger - og alle andre interesserede.

Læs mere om Anette Sams på www.anettesams.dk.

Kontakt for uddybninger: Anette Sams kan kontaktes på 26 34 33 23 eller via sams@epoqe.dk.

Jonathan Swensen. Foto: Nordfalsters Koncerthus
Fransk musik på cello og klaver i Nordfalsters Koncerthus
Af Birgitte Getting
14.8.2019

Koncerthuset i Nørre Alslev får 1. september besøg af duoen Swensen/Holm der består af cellisten Jonathan Swensen og pianisten Elias Holm.

Begge er ganske unge og studerer stadig på prominente konservatorier i Europa - ikke desto mindre er det fremtidens stjerner man kan møde denne søndag aften på Sydhavsøerne. Cellisten Jonathan Swensen studerer på Norges Musikkonservatorium i Oslo og pianisten Elias Holm på Universität der Künste i Berlin.

Sammen har de spillet en lang række koncerter i musikforeninger og på store festivaler i Danmark med et bredt repertoire, der strækker sig fra wienerklassikken over fransk impressionisme til nutidig musik. I 2019-2020 er de blandt andet inviteret til at spille på Usedomer Festival i Tyskland, Schubertiaden i Roskilde, Glyptoteket i København og mange flere steder - nu også i Nordfalsters Koncerthus.

Jonathan Algot Swensen på cello er bare 22 år men er allerede tilknyttet internationale musikagenturer i London og New York, der samler på og støtter kommende stjerner indenfor klassisk musik. Og Jonathan er nok noget at samle på: Han har det seneste år vundet 3 af de største internationale musikkonkurrencer afholdt i Armenien, Windsor i England og i New York. Som solist har han spillet med en række symfoniorkestre både herhjemme og i udlandet og i det kommende år skal han være solist med Copenhagen Phil, Toulouse Symfoniorkester og Vietnams Synmfoniorkester. På kammermusiksiden er han sommeren 2019 beskæftiget på landets sommerfestivaler for klassisk musik. Men han skal længere væk, for i februar 2020 indleder han sin første soloturné i USA, hvor han skal spille i Washington og New York, ligesom han skal indspille sit første soloalbum.

På flyglet denne aften akkompagnerer Elias Holm og spiller soloværker for klaver. Elias er bare 23 år gammel og har vundet en række musikkonkurrencer herunder Berlingskes Klassiske Musikkonkurrence og Den Danske Steinway Festival, og han modtog "Grand Prix" i den internationale klaverkonkurrence Music Without Limits i Litauen i 2013. Ligesom Jonathan Swensen har han været solist med Armenian Philharmonic Orchestra og spillet en lang række solo- og kammermusikkoncerter på Danmarks sommerfestivaler og i musikforeninger. Udover sit samarbejde med Jonathan Swensen musicerer Elias Holm med en række sangere og musikere, herunder den prisvindende klarinettist Jonas Lyskjær Frølund. Publikum på Nordfalster husker sikkert Elias Holm fra koncerter med netop Jonas Lyskjær Frølund og Jonathan Swensen i Orenæs Saloner.

Programmet i Nordfalsters koncerthus består af fransk musik af Gabriel Fauré, Claude Debussy, Olivier Messiaen og César Franck.
Fakta:
Søndag 1. september kl. 19.30. Nordfalsters Koncerthus, Nørre Alslev Langgade 68, 4840 Nørre Alslev.
Billetter 150 kr. Under 18 år: 75 kr. Kan købes online på www.orenaessaloner.dk. Tlf. 61 77 08 26 birgitte@getting.dk.

Foto: Jørgen Stæhr
Pandelamperne på Bogø Mølle
Af Jørgen Stæhr
6.8.2019

De fire piger, Kirsten Hansen, Hanne Fløe, Lotte Marchsteiner og Hanne Stæhr, som forleden dag talte sammen om det og lidt overrasket konstaterede at de efterhånden har spillet sammen i mere end 16 år, optrådte søndag eftermiddag på Bogø Mølle, indendørs, da vejret ikke så ud til at ville arte sig vel. Det gjorde det nu alligevel.

Møllens bestyrelse arrangerer jo alle mulige events for at lokke husarer til som de kan sælge en øl eller en kop kaffe med kage så de kan tjene en skærv til istandsættelsen, og Pandelamperne stiller troligt op.

Jeg spurgte Helle Bohnefeldt om hvornår møllens top mon igen bliver monteret, og hun var ikke lang i spyttet da hun omgående fortalte at det vil ske når bestyrelsen har de nødvendige kr. 560.000 i kassen. Det er nemlig ikke kun toppen der skal renoveres. Da det er visionen at møllens vinger en dag skal kunne dreje rundt, er det nødvendigt med et nyt stærkt fundament til toppen og at der bliver bygget en bremse. Begge dele koster så jorden ryster, og kranen der skal sætte bygningsdelen på plads er også forfærdelig dyr. Helle fortalte, at hun i sidste uge havde sendt 40 ansøgninger afsted og at der skal sendes lige så mange næste uge.

Publikum var i øvrigt glade for at høre Pandelamperne og insisterede på at få et ekstranummer.

Ester Heien og Astrid Hoff. Foto: Jørgen Stæhr
Madskole på Bogø
Af Jørgen Stæhr
6.8.2019

Den lokale leder af 4H, Karen Freisleben, og Lise Jensen lavede mandag den 5. august i Skovvangens køkken sammen med juniorinstruktørerne Emil Freisleben, Bror Pedersen, Ida Østergaard og Liv Kock mad i fællesskab med 20 stærkt interesserede elever.

Landbrug & Fødevarer på Axeltorv i København samarbejder med 4H og Rema1000 om med Madskolerne at give børn mod på at lave mad, lyst til at få noget at vide om og smage nye fødevarer og fortsætte madlavning derhjemme.

Før begivenheden tog sin begyndelse blev man enige om reglerne for et godt samarbejde: tale pænt sammen, hjælpe hinanden, ha’ det sjovt og tale med lave stemmer.

Instruktørerne som i maj måned havde været på kursus på Axeltorv fortalte de øvrige om, at det er fornuftigt at spise mindre sukker og mere fisk og om hvorledes de sej, som man senere skulle tilberede, var fanget i Atlanterhavet og tilberedt på en stor fabriksbåd, hvor man omgående efter fangsten frøs og pakkede fisken.

Derefter blev sejfileterne og hjemmelavet remoulade tilberedt sammen med de tilhørende grøntsager. Det var ikke alle der havde lyst til at deltage i det efterfølgende måltid, men gjorde det alligevel da kammeraterne nødede: ” Prøv nu bare at smage” og dejligt var det at høre Astrid Hoff bagefter udtale: ”Hvor smagte det godt, jeg kan jo ellers ikke lide fisk”

Foto: iStock/Getty
Storby i DR Congo ramt af det fjerde ebolatilfælde indenfor en uge
Af Jørgen Stæhr
6.8.2019

Der har været en Ebola-epidemi i gang i DR Congo i cirka et år, det næststørste udbrud siden en epidemi i Liberia, Guinea og Sierra Leone i 2013-16 dræbte 11.300 mennesker, og da WHO gjorde status for en uge siden konstaterede man at sygdommen har taget livet af cirka 1800 mennesker, alle i landdistrikterne hvor det grundet krigshandlinger er vanskeligt at udføre hjælpeopgaver, og hvor generel mistænksomhed overfor hjælpearbejderne gør det svært at vinde befolkningens tillid så man kan komme i gang med behandlingen af de smittede og med den altafgørende indkredsning af dem der har været i kontakt med syge.

Nu er der også fundet fire tilfælde i millionbyen Goma der ligger på grænsen til Rwanda, hvor der hidtil ikke har været udbrud. 45.000 personer passerer grænsen hver dag, og der er ikke umiddelbart planer om at lukke den, fordi man er bange for at der vil udbryde panik hvis man gør det. At konstatere Ebola i en storby, hvor mange mennesker konstant rejser til og fra er stærkt foruroligende.

Der har hidtil ikke været nogen kur mod virussygdommen Ebola, som viste sig første gang i 1976, og som man mener stammer fra frugtflagermus, men i DR Congo er man nu begyndt at anvende en vaccine fra Merck & Co. I USA, som er taget i anvendelse selv om den endnu befinder sig på et eksperimentalt stade. Den har vist sig at være 97 % effektiv hvis den bliver givet inden man når at blive smittet. Ellers har den ingen virkning. Mere end 135.000 personer i DR Congo har modtaget vaccinen.

Ill.: Jørgen Stæhr
Nærmer vi os dommedag?
Af Jørgen Stæhr
31.7.2019

Det er i hvert fald det scenarie der bliver udmalet for os af stort set hele den samlede presse, og der er ikke noget at sige til det, hvis læserne bliver påvirket til at tro, at det er på nippet til at gå galt når de bliver bombarderet fra alle sider med rædselshistorier om hvad de slemme drivhusgasser vil medføre af ubehageligheder for os mennesker.

Klimahistorier er i øvrigt guds gave til verdenspressen. Det sælger store oplag, så redaktørerne puster lystigt til ilden. Engelske The Guardian er fx gået over til altid at benytte ord som katastrofe og ulykke når de skriver om klimaforandring

Den menneskeskabte CO2-mængde i atmosfæren er de sidste mange år steget voldsomt, og stiger stadig støt. Det er der flere grunde til: Vi fælder regnskove i et gevaldigt tempo, så der bliver dramatisk færre træer til at opsuge CO2. Fly og biler bidrager dag og nat med udstødningsgasser, og kraftværker brænder olie og kul af i gigantiske mængder, og vil blive med det i mange år fremover. Storforbrugerne af kul, Indien og Kina, har givet tilsagn om at overveje nedskæringer… om ti år, men lige nu bygger de et utal af nye kulkraftværker.

IPCC, FN´s klimapanel, som blev oprettet i 1988 for at holde øje med klimaets forandring, har for nyligt udsendt sin årlige tilstandsrapport. Fra den kant ser man kulsort på udviklingen og udmaler en masse katastrofer som uvægerligt vil komme over vore hoveder såfremt jordens gennemsnitstemperatur stiger til blot to grader celsius mere end den var for hundrede år siden. Lige nu er den steget med lidt under en grad.

Hvad er det så for katastrofer som FN's klimapanel siger vil ramme os? Ekstremt vejr vil fx forekomme langt oftere; og koste menneskeliv og ufatteligt mange penge. Ørkner vil brede sig, så dyr og mennesker mister deres kostelige levesteder. Polernes ismasser vil smelte og havene stige, måske endda så mange meter, at millioner af mennesker bliver fordrevet. Havvandet vil endvidere forsure i en sådan grad, at fisk og skaldyr går til. Dyrelivet på land og i vand vil generelt få svært ved at tilpasse sig, og mange arter vil uddø.

Svenskeren Dr. Niels-Axel Mørner var i en årrække ansat som IPCC´s specialist i havstigning, og han har gennem 30 år rejst verden tynd for at forske i emnet. Den gode mand fortæller i det efterfølgende hvad han ved om havstigning: Havstigning

Foto: Arkiv
Film om Bogø
Af Jørgen Stæhr
3.5.2017

Vi har fået en god film om Bogø, og fået er for en gang skyld så rigtigt som det er skrevet. Alle der ser filmen konstaterer begejstret at der er tale et professionelt stykke arbejde som uden tvivl vil komme til at udgøre et førsteklasses værktøj i lokalrådets salgsbestræbelser.

Men hvad er historien bag tilblivelsen? Det begyndte med at Ulrik for cirka 4 måneder siden blev ringet op af esoft creative - et firma som oplyste at de producerer film på bestilling om allehånde emner, og fortalte at de ville tilbyde at producere en film om Bogø for at have den i deres portefølje som et eksempel på hvorledes man med deres film kan støtte et lille dynamisk samfund i dets arbejde med at få unge børnefamilier til at flytte dertil, og det hele skulle ikke koste os en øre.

Kjeld Sørensen som i mellemtiden var blevet tovholder på projektet sagde selvfølgelig ja tak, og da man kort tid efter gik i gang med opgaven fulgte han med filmholdet rundt på øen og pegede på hvor man skulle hen næste gang, og i øvrigt interviewede han dem der blev filmet.

Der blev optaget ti gange så meget materiale som det man tog med i det færdige produkt, og Lokalhistorisk Forening vil formodentlig give deres højre arm for at have en kopi af hele molevitten i deres arkiver til moro for kommende videbegærlige generationer.

Hvis man gerne vil se den nye Bogøfilm så klik her Velkommen til Bogø